This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-06-15
Ilmoituksen numero2023-131211
TED numero2023/S 117-365139
OstajaorganisaatioPääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (3251002-1 )

FI-01022 Helsinki PL 100
http://www.kaupunkiliikenne.fi/
Hankinnan otsikkotiedotRuskeasuon raitiovaunuvarikon pyöräsorvin hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 500 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/89812/notice/131211/overview
Originaali JSON tietue131211.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on Ruskeasuon raitiovaunuvarikolle hankittava pyöräsorvi sekä pyörienmittauslaitteesta raitiovaunujen pyörien kunnossapito- ja korjaussorvausta varten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Hankinta sisältää pyöräsorvin sekä pyörienmittauslaitteen oheisjärjestelmineen paikalleen asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna. Hankinnan kohteena on 1 kpl raiteen alapuolinen pyöräsorvi oheisjärjestelmineen sekä 1 kpl päältä ajettava raitiovaunun pyörien automaattinen mittausasema oheisjärjestelmineen täysin valmiiksi kaikkine töineen asennettuna. Pyöräsorvilla tullaan sen käyttöönottoajankohtana sorvaamaan kahden erityyppisen raitiovaunun pyöriä. Hankinta on osa Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon ensikertaista varustamista. Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on käynnissä ja pääurakoitsijana toimii Skanska. Varikko valmistuu 3/2024. Pyöräsorvin ja pyörienmittauslaitteen asennus tulee tapahtua aikaisintaan 4/2024. Pyöräsorvin tulee olla vastaanotettavissa kaikkine testaus- ja säätöajanjaksoineen sekä käyttäjäkoulutuksineen viimeistään 31.8.2024. Pyöräsorvin sekä pyörienmittauslaitteen tulee olla Suomen ja EU:n lakien sekä tilaajan ja viranomaisten vaatimusten ja määräysten mukaisia. Kaikkien toimitettavien laitteiden tulee olla ympäristökestoisuudeltaan tarkoitukseen sopivia. Tuotteiden on oltava sopimuksen mukainen, sovelluttava sovittuun käyttötarkoitukseen ja toimittava sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa siitä, että tuotteet täyttää sopimuksessa yksilöidyt vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset. Mikäli määritys on ristiriidassa vaatimuksen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti määritystä. Tarjoajille on varattu mahdollisuus tulla tutustumaan kohteeseen paikanpäälle 29.6.2023 klo 13. Vierailulle tulevien tulee ilmoittaa vierailijoiden määrä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] 27.6.2023 klo 23.59 mennessä. Tarjouspyynnön liitteenä olevat suunnitelmat tulee pyytää sähköpostitse osoitteesta [email protected].
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTyöstökoneet (42600000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSorvit (42621000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikkaRuskeasuon raitiovaunu- ja linja-autovarikko, Nauvontie 3, Helsinki

Sopimukset