This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-26
Ilmoituksen numero2023-129521
TED numero
OstajaorganisaatioJyväskylän kaupunki (0174666-4 )
PL 233
FI-40101 Jyväskylä
https://www.jyvaskyla.fi
Hankinnan otsikkotiedotINRA 442047 Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien kiertoliittymä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88367/notice/129521/overview
Originaali JSON tietue129521.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinta sisältää kadunrakentamista, vesihuollon saneerausta ja asukasyhteistyötä. Katusuunnitelmien muutoksen tavoitteena on parantaa Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien risteyksen sujuvuutta sekä edistää pyöräilyä pyöräliikenteen verkostosuunnitelmien mukaisesti. Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien risteykseen on suunniteltu kiertoliittymä eli liikenneympyrä. Kiertoliittymä on liikennevalo-ohjattua liittymää parempi ratkaisu sujuvuudeltaan, kaupunkikuvallisesti ja kustannuksiltaan. Kiertoliittymä on tehty laajalla yliajettavalla osuudella, jotta se hidastaa ajonopeuksia mahdollisimman tehokkaasti ja suuret erikoiskuljetuksetkin on mahdollista tuoda liittymän läpi. Keskussairaalantien pohjoispuolella ja Länsi-Päijänteentielle länsipuolelle on suunniteltu eroteltu kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien leveys on 3,0 m ja jalkakäytävän 2,5 m. Länsi-Päijänteentien pyörätien linjaus siirretään kulkemaan nykyisen ajoradan linjaan, jolloin reitti saadaan suoremmaksi ja tasaisemmaksi. Nykyiseltä pyörätien linjalta poistetaan asfaltti, jolloin se jää metsään murskepintaiseksi poluksi. Keskussairaalantielle on suunniteltu uusi kääntymiskaista paaluvälille 380–420, jolla varmistetaan Keskussairaalantien liikenteen sujuvuus. Mattilankadun risteysaluetta on kavennettu turvallisuuden parantamiseksi. Pyöräilyn ajolinjoja on suoristettu Kramsunkadun suojatiellä ja suunnitelma on liitetty Kramsunkadulle toteutettuun pyörätiehen. Käyräkadun linja-autopysäkki on suunniteltu syvennykseen. Yliopiston pysäkki on siirretty Mattilankadun kohdalta Kramsunkadun itäpuolelle. Pintakuivatus hoidetaan jatkossakin Keskussairaalantiellä ritilä- ja kitakaivoilla ja Länsi-Päijänteentiellä avo-ojilla. Pintojen kaltevuuksia muokataan, hulevesilinjoja uusitaan ja kadut päällystetään. Ajoradat, pyörätiet ja jalkakäytävät valaistaan. Katualueelle lisätään istutuksia sekä pienempiä puita- ja pensaita siirretään. Poistettavat puut on merkitty suunnitelman asemapiirustukseen. Kiertoliittymäratkaisu mahdollistaa laajat vihersaarekkeet liittymäalueelle. Keskussairaalantiellä uusittavat keskisaarekkeet kivetään. Keskussairaalantiellä uusitaan kiinteistöjen vesihuoltoliittymiä ja sujutetaan talousvesiverkostoa. Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt yhteiskehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ottaa asukkaita mukaan työmaan aikaisten liikennejärjestelyjen arviointiin ja ideointiin. Pilottikohteena on Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien katutyömaa ja sen työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikkaJyväskylä, Keskussairaalantie ja Länsi-Päijänteentie

Sopimukset