This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-26
Ilmoituksen numero2023-129517
TED numero
OstajaorganisaatioHUS-yhtymä (1567535-0 )
PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
FI-01770 Vantaa
http://www.hus.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: HUS 351-2023 Microsoft tukipalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88757/notice/129517/overview
Originaali JSON tietue129517.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: Tämän tietopyynnön/ilmoituksen vuoropuhelusta avulla kartoitetaan markkinoita ja saadaan hankintaa koskevaa tietoa. Hankintayksikkö ei aloita tarjouskilpailua Tietopyynnön julkaisulla, vaan mahdollinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään mahdollisesti järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kerätä hankinnan kohdetta koskevaa tietoa mahdollista tulevaa kilpailutusta varten. Tämän tietopyynnön ja mahdollisesti käytävän vuoropuhelun avulla kartoitetaan markkinoita ja saadaan mahdollista hankintaa koskevaa tietoa. HUS-yhtymä käyttää toiminnassaan laajasti Microsoftin eri tuotteita ja palveluja. Näihin kohdistuu erilaisia tukitarpeita, joihin Microsoftilta saatava suora tuki ei aina ole riittävää. Haluamme tällä tietopyynnöllä kartoittaa mahdollista palvelutarjontaa Microsoftin tuotteiden ja palveluiden tuen täydentämiseksi. Lähtökohtaisesti alla mainittujen palveluiden osalta tukipalvelun tulee sisältää MS-palveluiden valvonta ja vasteajallinen reagointi vikatilanteissa 24/7/365 laajuudella 1 h vasteajalla. Tarjottavan palvelun tulee sisältää myös nopea vasteajallinen reagointi suoraan päämiehelle eli Microsoftille. Tuen tulee olla sellaista, että vian selvitystä jatketaan tauotta, kunnes palvelu on palautunut normaaliksi. Tietopyyntöön sisältyvät MS-ympäristöt ja niihin liittyvät palvelut o Microsoft M365-tukipalvelut o HUSin Azure-ympäristöön tarjottavat tukipalvelut o CRM- ja Power Platform ratkaisuiden tukipalvelut o HUS-päätelaitteet käyttöjärjestelmineen ja niiden tukipalvelut o Mobiililaiteympäristö ja siihen olennaisesti liittyvä hallintaympäristö Intune o Power BI-ympäristö o HUS on-premise ympäristö (MS-käyttöjärjestelmät ja tietokannat kuten esim. SQL-tuki) o Active Directory-ympäristö am. tarkennuksin: 1. Active Directory (AD) tukipalvelu 2. AD-vuosittaiset konfiguraation tarkastukset (ns. terveystarkastus) ja raportointi tarvittavista huomioista ja muutostarpeista. Hinnoittelu: Pyydämme teitä ilmoittamaan vastauksessanne alustavan vuosihinnoittelun sitoumuksetta ja ehdotuksenne hinnoittelumallista. Kysymykset, joihin odotamme vastausta tässä tietopyynnössä : o Onko yrityksellänne kiinnostusta osallistua tarjouskilpailuun, jos HUS päättää julkaista avoimen tarjouskilpailun Microsoft tukipalveluiden hankinnasta? o Ovatko edellä mainitut Microsoftin palvelut sellaisia, että yrityksenne kykenee ne tarjoamaan ja millä sisällöillä? Jos ei, miltä osin haluaisitte vaatimuksia muutettavan? o Onko yrityksellänne jo nyt tiedossa rajauksia sopimusehtoihin, jos HUS päättää aloittaa tarjouskilpailun Microsoft tukipalveluiden hankinnasta? Jos teillä on nyt jo tiedossa mahdollisia rajauksia tulevaan tarjoukseenne, miltä ne ovat? o Mitä muuta palautetta haluatte antaa tietopyynnön perusteella. Tietopyyntövastauksen ohjeellinen pituus on enintään 3-5 sivua sisältäen vastaukset ja kuvaukset yllä listattuihin kohtiin. Vastauksen liitteeksi toimittaja voi halutessaan liittää kuvauksen tarjolla olevista palveluistaan. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, mutta pyydämme erikseen merkitsemään mikäli vastauksenne sisältää liikesalaisuuksia. Vastanneille osapuolille saatetaan myöhemmin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja kommentoitavaksi. Toimittajan tulee toimittaa mieluiten suomenkieliset vastauksensa tietopyyntöön sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:n kautta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000)
Järjestelmä- ja tukipalvelut (72250000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset