This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-26
Ilmoituksen numero2023-129503
TED numero
OstajaorganisaatioSansia Oy (2364760-8 )
PL 2000, Viestikatu 3
FI-70600 Kuopio
https://www.sansia.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö/AV-Esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88746/notice/129503/overview
Originaali JSON tietue129503.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTIETOPYYNTÖ Tämä ei ole hankintailmoitus, eikä tarjouspyyntö, vaan Tietopyyntö / Kutsu markkinoilla toimiville Toimittajille osallistua markkinavuoropuheluun koskien Sansia Oy:n osakkaiden tarvitsemia AV-Esitystekniikan laitteita ja niihin liittyviä palveluita. Tähän tietopyyntöön ei pyydetä, eikä anneta tarjouksia, vaan tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tähän tietopyyntöön osallistuminen ei sido Toimittajaa eikä ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä ole edellytyksenä mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailutukseen osallistumiselle, eikä osallistuminen tai osallistumattajättäminen myöskään vaikuta Toimittajan asemaan mahdollisessa varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia, tällä vasta pyydetään kommentteja tarjouspyyntöluonnokseen ja sopimusluonnokseen mitkä ovat tämän tietopyynnön LIITTEENÄ. Tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Tietopyynnöllä saatuihin kommentteihin tai kysymyksiin ei vastata. Tarjouspyyntö on vielä valmisteluvaiheessa. Keskeneräisyydestä johtuen tietopyynnön liitteenä olevassa tarjouspyyntöluonnoksessa olevat tekstit voivat muuttua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Tällä tietopyynnöllä toivotaan ja pyydetään toimittajien kommentteja kaikkiin dokumentteihin, ja erityisesti kohtaan Hankinnan kohteen kriteerit liittyen. Markkinavuoropuhelun tarkoitus on saada kattava kuva AV-laitteiden markkinatilanteesta tulevan kilpailutuksen järjestämistä varten. Saatuja tietoja käytetään tarjouspyynnön ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavan kilpailutuksen tukena. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan sitä tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdollisesta esittelyistä ei makseta korvausta. Ks. Tietopyynnön luku Muut tiedot/Hankinnan taustaa. Tietopyynnön liitteenä ovat alustavat luonnosasiakirjat.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRadio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet (32000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset