This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-25
Ilmoituksen numero2023-129432
TED numero
OstajaorganisaatioEspoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos (0101263-6 )
PL 6200
FI-02070 ESPOON KAUPUNKI
http://www.espoo.fi/hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotTuohimäen päiväkodin kaukolämpöpaketin vaihto ja rakennusautomaation saneeraus suunnitelmien mukaisesti
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88705/notice/129432/overview
Originaali JSON tietue129432.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausEspoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos (myöhemmin Tilaaja) pyytää tarjouksia Tuohimäen päiväkodin kaukolämpöpaketin ja rakennusautomaatiojärjestelmän uusimisesta. Tarjouspyyntöön sisältyy lvi-, rakennusautomaatiotyöt sekä tarvittavat rakennus-, purku- ja sähkötyöt tarjouspyynnön liitteinä olevien suunnitelmien mukaisesti. Laitteistoissa on käytettävä osia, jotka ovat maahantuojan/valmistajan hyväksymiä. Urakan arvioitu aloitusaika on heinäkuussa 2023, toteutusajankohta tarkentuu urakkasopimukseen. Kohde on toiminnassa urakan aikana. Työmaajärjestelyt on hoidettava siten, että kohteen normaalia toimintaa ei tarpeettomasti häiritä. Käyttäjien toimintaan vaikuttavat työsuoritteet on sovittava, ajoitettava ja tarvittaessa ositettava siten, että Käyttäjälle jää riittävästi tiloja käyttöönsä normaalitoimintansa ylläpitämiseksi. Katkoksista sähkön-, veden- tai lämmönjakeluun on tiedotettava Tilaajaa ja Käyttäjää viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen katkosta ja tarvittaessa järjestettävä tilapäinen jakelu. Hankinnan laajuus pääpiirteittäin. Alle on kirjattu hankinnan tarkoitus pääpiirteittäin. Tarjoajan on perehdyttävä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa tarjouspyynnön liitteisiin, joissa on tarkemmat suunnitelmat, urakkaohjelma ja ohjeistuksia, ennen tarjouksen jättämistä. Hankinnassa Tilaajan ylläpitämän käytössä olevan Tuohimäen päiväkodin kaukolämmönsiirrinpaketti uusitaan teknisessä tilassa. Uusittavat putkiosuudet toteutetaan nykyisten verkostojen mukaisesti keskiraskaalla kierteytyskelpoisella teräs- ja kupariputkilla. Lämmönjako- ja ilmanvaihtoverkostot puhdistetaan huolellisesti ja säädetään urakan yhteydessä. Hankinnassa kohteen nykyinen rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan ja sitä laajennetaan tarvittavilta osin erityisesti mitta-anturoinnin ja ohjauksen osilta. Alle on kirjattu suunnitelma-asiakirjoista puuttuva vaatimus rakennusautomaatiojärjestelmän etähallinnasta. Rakennusautomaatiojärjestelmän on oltava liitettävissä Caverionin rakennusautomaatiojärjestelmien etähallintaan. Etähallinnan piiriin voidaan liittää järjestelmä, joka liikennöi TCP/IP:llä ja siinä on paikallinen grafiikka tai jos järjestelmän grafiikka on palveluntuottajan pilvessä. Valvomo-PC varustetaan verkkokorteilla paikallisen RAU-verkon muodostamisen lisäksi etähallintapalveluun liittymistä varten. Järjestelmällä tulee olla liitettävyys sekä mobiili-, että kiinteään verkkoyhteyteen ja sen etäkäytön on toimittava yleisellä internetin selainohjelmalla ilman erillisiä selainlaajennuksia. Tarvittavat ohjelmat töineen kuuluvat urakkaan. Järjestelmää tulee voida vapaasti laajentaa. Kohteiden, käyttöjärjestelmien ja -liittymien tulee olla selkeitä ja helppokäyttöisiä. Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä liitetään Caverionin tuottamaan etähallintapalveluun mahdollisimman aikaisin, viimeistään takuuajan alkaessa, rakennusautomaation ja siihen liitettyjen taloteknisten prosessien toiminnan varmistamiseksi. Hankintaan sisältyy tarvittavat rakennus-, purku- ja sähkötyöt. Kohteeseen ei ole tehty haitta-ainekartoitusta. Asbesti tai haitta-aine epäilyksistä urakka-alueella on ilmoitettava Tilaajalle, joka toteuttaa tarvittavat haitta-aine purkutyöt ja -tutkimukset erillishankintana. Urakassa noudatetaan liitteen 4 "A2 Pölyn- ja puhtaudenhallintaohje" mukaista puhtaudenhallintaa ja loppusiivous toteutetaan liitteen 5 "A3 Loppusiivousohje" mukaisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRakennustyöt (45000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikkaTuohimäki 4, 02130 Espoo

Sopimukset