This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-24
Ilmoituksen numero2023-129360
TED numero2023/S 101-318179
OstajaorganisaatioHelsingin Satama Oy (2630555-8 )
Olympiaranta 3
FI-00140 Helsinki
https://www.portofhelsinki.fi/
Hankinnan otsikkotiedotProjektinhallintapalveluiden hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/87781/notice/129360/overview
Originaali JSON tietue129360.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausProjektinjohto tehtäväkokonaisuuteen sisältyy hankkeen yleishallinto, tilannekuva ja aikataulu ja vaiheistus. Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu: 1. Koordinoida ja valmistella investointiesitykset toteuttamaan Helsingin Sataman strategisia tavoitteita yhteistyössä tilaajan projektinjohdon kanssa 2. Koordinoida yhteistyössä tilaajan projektinjohdon kanssa projektien toteutumista investointipäätösten mukaisesti 3. Tuottaa tilannekuvaa ja raportteja Länsiprojektin etenemisestä projektin johdon ja ohjausryhmän sekä Helsingin Sataman johdon, hallinnon ja viestinnän tarpeisiin 4. Määritellä tilannekuvan ja raportoinnin muoto yhteistyössä tilaajan projektin johdon kanssa 5. Vastata Länsiprojektin aikataulutuksesta ja vaiheistuksesta sekä sen osaprojektien aikataulujen yhteensovittamisesta siten, että Länsiprojektin ja Helsingin Sataman kehittämisohjelman projektille asettamat tavoitteet täyttyvät 6. Koordinoida osaprojektien ja rakennuttajakonsulttien yhteistyötä
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakennushankkeen johto (71541000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankintojen tehtävään kuuluu: 1) Yhteistyössä tilaajan ja osaprojektien kanssa osallistua hankintojen valmisteluun siten, että hankinnat täyttävät tilaajan niille asettamat laatuvaatimukset. 2) Valvoa ja varmistaa hankintojen laatua yhteistyössä tilaajan projektiorganisaation kanssa (toimittajien suorituskyvyn mittarointi). 3) Hankintojen harmaan talouden torjunnan ym. vastuullisuuden kontrollointi (laatuauditoinnit).
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKustannushallinnan tehtävään kuuluu: 1) Yhteistyössä tilaajan ja osaprojektien kanssa järjestää ja toteuttaa Länsiprojektin budjetointi ja kustannusseuranta tilaajan järjestelmillä ja tuottaa projektin hallintaan sen johdolle, ohjausryhmälle sekä Helsingin Sataman johdon ja hallinnon tarpeisiin niiden tarvitsemat kustannushallinnan dokumentit kuten, budjetit ja seurantaraportit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausDokumentinhallinnan tehtävään kuuluu: 1) Hallinnoida ja koordinoida projektissa ja osaprojekteissa syntyvän suunnittelu- ja muun dokumentaation säilyttämistä ja toimittamista tilaajan hankkimiin projektipankkeihin. 2) Varmistaa, että dokumentaatio tulee tallennettua projektipankkeihin. Projektikokonaisuudessa on käytössä 4 projektipankkia (SokoPro 2). 3) Luoda tilaajan kanssa ohjeistuksen projektipankin toiminnasta ja käytöstä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Sopimustenhoitopalvelut (79994000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTyöaikaisten liikennejärjestelyiden koordinoinnin tehtävään kuuluu: 1) Yhdessä tilaajan projektin johdon sekä operatiivisten yksiköiden kanssa järjestää ja koordinoida työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelua sekä toteutusta. 2) Varmistaa, että liikennejärjestelyt ovat kaikissa osaprojekteissa tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisia ja tukevat tavoitetta operatiivisen toiminnan häiriöttömästä toiminnasta rakentamisaikana. 3) Yhdessä tilaajan projektinjohdon kanssa koordinoida liikennejärjestelyihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä (kaupunki, varustamot, viranomaiset jne.) tilaajan tavoitteiden mukaisesti. 4) Liikennejärjestelyistä viestintä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakentamislogistiikan tehtävään kuuluu: 1) Hankekokonaisuuden rakentamislogistiikan suunnittelu ja koordinointi yhteistyössä tilaajan projektiorganisaation sekä osaprojektien kanssa siten, että tilaajan tavoitteet sujuvasta liikenteestä ja sataman toiminnasta, hankkeen kuljetusten ja materiaalihallinnan sujuvuudesta ja taloudellisuudesta sekä päästöjen minimoimisesta toteutuvat.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMassatalouden hallinnan tehtävään kuuluu: 1) Projektissa syntyvien ja tarvittavien maa- ja kiviainesmassojen hallinta ja koordinointi osaprojektien sekä ulkopuolisten projektien välillä yhteistyössä tilaajan, Helsingin kaupungin ja mahdollisten muiden massoja tuottavien tai tarvitsevien tahojen kanssa siten, että ko. massojen projektin kannalta taloudellinen ja tarkoituksenmukainen käyttö voidaan varmistaa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRiskienhallinnan tehtävään kuuluu: 1) Länsiprojektin projektikokonaisuuden riskienhallinnan järjestäminen yhteistyössä tilaajan ja osaprojektien organisaatioiden kanssa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTurvallisuuskoordinoinnin tehtävään kuuluu: 1) Projektikokonaisuuden turvallisuusasioiden (ml. työturvallisuus, työalueiden, liikenne-, matkustaja- ja tavaraturvallisuus) koordinointi ja osaprojektien turvallisuusasioiden yhteensovittaminen yhteistyössä tilaajan osaprojektien organisaatioiden ja viranomaisten kanssa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausYmpäristöasiantuntijan tehtävään kuuluu: 1) Länsiprojektin ympäristöasioiden, kuten projektin aikaisten vesi- ja ympäristölupien sekä muiden rakentamiseen liittyvien ympäristökysymysten ja seurantojen koordinointi yhteistyössä tilaajan projektiorganisaation, osaprojektien sekä kestävän kehityksen yksikön kanssa. 2) Osaprojektien hiilijalanjälkilaskennan ja -seurannan koordinointi ja raportointi.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset