This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-24
Ilmoituksen numero2023-129349
TED numero
OstajaorganisaatioVihdin kunta (0131905-6 )
Asemantie 30
FI-03100 Nummela
http://www.vihti.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö / kokonaisvaltainen tiedolla johtamisen palvelupaketti
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88659/notice/129349/overview
Originaali JSON tietue129349.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Vihdin kunta selvittää onko markkinoilla tarjolla kokonaisvaltaista tiedolla johtamisen palvelupakettia. Palvelupaketin tulee sisältää toiminnan, talouden ja henkilöstötietojen ajantasaisen raportoinnin ja visualisoinnin asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi palvelupaketin tulee kerätä ajantasaista ja laadukasta tietoa eri tietovälineistä, joita voidaan käyttää tiedolla johtamisen päätöksenteon tukena. Tämän lisäksi palvelupaketissa on oltava mahdollisuus kuntakohtaiseen vertailuun ja myöhemmin optiona tuotteistamisen prosessointi kuntaan. Tuotteistamisella tarkoitetaan organisaation tai työyksikön tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen paketointia; palvelujen tarkempaa määrittelyä, täsmentämistä ja profilointia. Tarkennukset voivat koskea palvelun tarkoitusta, kohderyhmää, tavoiteltuja hyötyjä, sisältöä, tarvittavia resursseja, kustannuksia sekä laadulle asetettavia vaatimuksia. Tavoitteena on löytää jatkuvan palvelun palvelu, jossa tiedolla johtamisen ja tuotteistamisen työkaluja lisätään asiakkaalta nousseiden tarpeiden mukaan. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja kerätä tietoa sekä toimittajien kommentteja, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä ei pyydetä, eikä siihen anneta, tarjouksia. Tietopyynnöllä pyydämme vastauksia toimittajilta, jotka pystyvät tuottamaan haetun palvelun. Vastauksessa tulee esitellä palvelukuvaus ja alustava palvelun pilotointi suunnitelma. Tietopyyntö ei velvoita toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla ja mahdollisesta kilpailutuksesta ja hankinnasta päätetään myöhemmin. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietojärjestelmät (48810000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset