This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-24
Ilmoituksen numero2023-129309
TED numero2023/S 101-310366
OstajaorganisaatioKeski-Suomen hyvinvointialue (3221318-2 )
Hoitajantie 1
FI-40620 Jyväskylä
http://www.hyvaks.fi
Hankinnan otsikkotiedotKalusteet
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio800 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88626/notice/129309/overview
Originaali JSON tietue129309.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa-alue 1 on jaettu kahteen osaan, jotka ovat: A) Toimisto- ja yleistilakalusteet B) Optiona tarjottavat palvelut. Tarjoajan on tarjottava kaikki pyydetyt tuotteet ja palvelut (A ja B) päästäkseen mukaan vertailuun. Pyydetyt tuotteet ovat eritelty liitteessä 1 Hintaliite ja liitteessä 2 Optiona tarjottavat palvelut. Puitejärjestelyyn valitaan kolme vertailuhinnaltaan edullisinta Toimittajaa. Vertailuhintana käytetään tuotekorin tuotteiden (Liite 1 Hintaliite) yhteenlaskettua hintaa ilmoitettujen painotusten mukaisesti. Optiona tarjotut palvelut (Liite 2) eivät vaikuta vertailuhintaan. Mikäli hyväksyttyjä tarjouksia on vähemmän kuin kolme, valitaan puitejärjestelyyn kaikki hyväksytyn tarjouksen jättäneet. Tilaaja voi tilata myös tuotekorin ulkopuolisia tuotteita Tarjoajan valikoimasta Tarjoajan ilmoittamalla alennusprosentilla. Puitejärjestelyssä mukana olevat Toimittajat asetetaan vertailuhinnan perusteella ensisijaisuusjärjestykseen siten, että vertailuhinnaltaan edullisin on etusijajärjestyksessä ensimmäisenä. Tilaaja ostaa tuotteita ensisijaisesti etusijajärjestyksessä Toimittajilta. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa saatavuus- tai toimitusaikasyiden vuoksi. Täydennyskalustehankinnoissa voidaan etusijajärjestyksestä poiketa, mikäli se on kalustettavan tilan visuaalisen yleisilmeen vuoksi tarpeellista ottaen huomioon jo olemassa olevat kalusteet. Kertatilauksen tuotteet pyritään tilaamaan yhdeltä Toimittajalta, mikäli se saatavuus- ja toimitusajat huomioon ottaen kannattavaa. Mikäli jotain tarvittavaa tuotetta, esimerkiksi esteettömiä kalusteita, ei ole Puitejärjestelyssä mukana olevien Toimittajien valikoimassa, niiden hinta on liian korkea tai toimitusaika on liian pitkä, Tilaaja voi tilata tuotteet puitejärjestelyn ulkopuoliselta Toimittajalta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutToimistokalusteet (39130000)
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa-alueeseen 2 kuuluvat ääntä eristävät työtilat. Tarjoajaa pyydetään tarjoamaan valikoimastaan soveltuvimmaksi katsomansa tuotteet. Puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset ja kriteerit. Toimittajia ei aseteta etusijajärjestykseen, puitejärjestelyssä mukana olevat Toimittajat ovat samanarvoisessa asemassa keskenään. Tilaajalla on oikeus hankkia hankinnan kohteena olevia työtiloja keneltä tahansa puitejärjestelyyn valitulta Toimittajalta. Tilaaja tilaa siltä Toimittajalta, jonka valikoimassa on kohteeseen parhaiten soveltuva työtila. Mikäli yhtä hyvin soveltuvia työtiloja on useammalla Toimittajalla, Tilaaja tilaa niistä edullisimman. Mikäli yhdelläkään puitejärjestelyyn valitulla Toimittajilla ei ole tarjota ostohetkellä Tilaajan tarpeisiin laadullisesti soveltuvaa tuotetta, niin Tilaaja voi silloin hankkia tuotteen kolmannelta taholta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHuonekalut (39100000)
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset