This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-24
Ilmoituksen numero2023-129241
TED numero2023/S 101-313345
OstajaorganisaatioSisäministeriön pelastusosasto (0245992-3 )
Kirkkokatu 12
FI-00023 Valtioneuvosto
https://pelastustoimi.fi/
Hankinnan otsikkotiedotSähköisen asioinnin tietojärjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88574/notice/129241/overview
Originaali JSON tietue129241.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPelastustoimen sähköisen asioinnin alustan hankinnan ensisijaisena tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta sähköistämällä sekä yhtenäistämällä pelastustoimen asiakkaille (kansalaiset, yritykset, yhteisöt, kunnat, toiset viranomaiset ja muut sidosryhmät) suunnatut palvelut. Palvelut tullaan jatkossa tuottamaan digitaalisina päätelaiteriippumattomina palveluina asiointialustan kautta, niin että palvelut ovat yhdestä paikasta saatavilla yhdenmukaisina asuinpaikasta tai kellonajasta riippumatta. Sähköisen asioinnin tarpeiden keskeisenä lähtökohtana on ollut kehitteillä olevien pelastustoimen kansallisten tietojärjestelmien tarpeet. Pelastuslaitokset ovat ottaneet käyttöön yhteisiä sähköisiä lomakkeita, jotka on toteutettu pelastustoimi.fi -sivustolle. Sähköinen asiointialusta mahdollistaa asiakasta koskevan tiedon kokoamisen taustajärjestelmistä palvelurajapintojen sekä järjestelmien keskinäisten integraatioiden kautta. Näin pystytään hyödyntämään asiakkaalta jo kerran kerättyä tietoa oman organisaation sekä muiden viranomaisten järjestelmistä. Keskeisiä integroitavia järjestelmiä ovat Suomi.fi –palvelut (tunnistautuminen, viestit, valtuudet, kartat), sekä pelastustoimen kansalliset tietojärjestelmät (tiedon tallennus). Pelastustoimi asioi asiakkaan kanssa isäntäjärjestelmien kautta. Järjestelmän suurimman yhtäaikaisen käyttäjämäärän arvioidaan hetkellisesti olevan 1000 käyttäjää. Hankinnan kohteena on ensisijaisesti valmis hankintayksikön tarpeet täyttävä SaaS-palvelu ja toissijaisesti SaaS-palvelu tai valmisohjelmisto, jota voidaan kehittää pelastustoimen tarpeita vastaavaksi. Valitulta toimittajalta hankitaan kokonaisuus, johon kuuluu ohjelmistokehityksen lisäksi loppukäyttäjän tukipalvelua, jatkokehitystä ja järjestelmän infrastruktuuri. Tämän hetken tavoitteen mukaisesti ensimmäiset sähköiset asiointipalvelut olisivat asiakkaiden saatavilla 2025 alussa. Sähköinen asiointipalvelu kehitetään, testataan ja otetaan käyttöön rinnakkain pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisy- järjestelmän kanssa ja vaatii yhteistyötä toisien toimittajien kanssa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset