This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-23
Ilmoituksen numero2023-129213
TED numero2023/S 101-318171
OstajaorganisaatioKymenlaakson Jäte Oy (1093000-9 )
Ekokaari 50
FI-46860 Keltakangas
http://www.kymenlaaksonjate.fi
Hankinnan otsikkotiedotKymenlaakson Jäte Oy:n Savukaasukanavien hankinta Keltakankaan jätteenpolttolaitokselle
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88371/notice/129213/overview
Originaali JSON tietue129213.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHANKINNAN KOHTEENA OLEVAN KIINTEÄ HINTAISEN TOIMITUKSEN SISÄLTÖ - toimituksen suunnittelut, projektointi ja johtaminen yhteistyössä muiden Tilaajan toimittajien kanssa. - olemassa olevan putkiston purkutyöt sisältäen purkujätteen poistoimittamisen ja asianmukaisen hävittämisen - putkiston materiaalit, esivalmistus, asennusmateriaalit - putkiston kannakointi materiaaleineen . putkivarusteiden, kuten venttiilien ja instrumenttien asennus niiden toimittajasta riippumatta - putkiston puhdistus - putkiston tarkastukset - toimitukset ja haalaukset asennuspaikalle - pakkausjätteiden poisvieminen ja asennuspaikan siivoaminen - dokumentointi ja muut toimitusta koskevat asiakirjat - 24 kuukauden toimitustakuun - ns. as built-punakynät as-built piirustuksia varten Tarjoajalla on mahdollisuus tutustua tarjousaikana asennuskohteeseen arvioidakseen erityisesti purkutyön laajuuden, joka kuuluu osaksi toimituksen tarjoushintaa. Ohjeet tutustumiseen on kuvattu jäljempänä tässä tarjouspyynnössä. Toimitusehto TOP (toimitettuna perille) Finnterms 2001 sekä asennettuna Keltakankaan lämpökeskukselle. TOIMITUKSEN HINNOITTELU Toimituksen yksikköhinnat ovat kiinteät. Toimituksen kokonaishinta muodostuu tarjouspyynnön liitteelle Tarjouslomake, jolla tarjoaja tarjoaa yksikköhinnat. Tarjottujen yksikköhintojen tulee sisältää koko toimitussisältö (kuten materiaalin, asennuskaluston ja henkilöstökustannukset). Lopullinen toimitussisältö vahvistetaan ja hyväksytään Tilaajan toimesta ennen toimituksen aloittamista. Ennen toimituksen alkua tehdyt muutokset toimitussisältöön viedään toimituksen kiinteään hintaan yksikköhintojen perusteella. Tilaaja ei sitoudu maksamaan mitään sellaisia kuluja, jotka kuuluvat hyväksyttyyn toimitussisältöön. Hyväksytystä toimitussisällöstä voidaan poiketa vain Tilaajan kirjallisella hyväksynnällä. Hyväksyttyyn toimitussisältöön tehdyt Tilaajan hyväksymät muutokset hinnoitellaan yksikköhintojen perusteella. Lisäksi toimittajalla on oikeus lisätä jokaiseen sellaiseen laskuun 9 %:n käsittelykulun poikkeamakohtaisesti, joka koskee hyväksytystä toimitussisällöstä poikkeamista. TOIMITUKSEN AIKATAULUTUS SEKÄ POIKKEAMISEN VAIKUTUS VERTAILUHINTAAN Ks. tarjouspyynnön liite 03 "Pääaikataulu". Tavoitteellinen toimitusajankohta: viimeistään 31.8.2023 Tarjoaja antaa toimitukselle sitovan toimitusajan. Mikäli tarjoajan antama toimitusaika poikkeaa em. tavoitteellisesta toimitusajankohdasta, vertailussa käytettävään hintaan lisätään kultakin kuukaudelta tilaajalle aiheutuvat kustannukset siten, kuin tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kriteerit, TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET JA KOKONAISVERTAILUHINNAN LASKEMINEN on sanottu. SOPIMUS Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu ja on voimassa Toimituksen osalta kunnes Toimitus on hyväksytty ja toimituksen takuu on päättynyt ja Sopijapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa. MUUT TARJOAJAN HUOMIOITAVAT SEIKAT Tiedostokokorajoitteiden vuoksi osa tarjouspyynnön liitteistä ei ole suoraan tämän hankintailmoituksen liitteenä, vaan ovat ladattavissa sähköisesti erillisestä latausportaalista. Ohjeet liitteen lataamiseen ja linkki latausportaaliin löytyvät jäljempänä kohdasta Muut ehdot.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääPolttimien, tulipesien tai uunien osat (42390000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutPolttimien, tulipesien tai uunien osat (42390000)
AluekoodiFI1C4
Pääasiallinen suorituspaikkaLaitteiden asennuspaikka sijaitsee osoitteessa Ekokaari 78, 46860 Keltakangas, Kouvola.,

Sopimukset