This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-22
Ilmoituksen numero2023-129047
TED numero2023/S 101-318205
OstajaorganisaatioRovaniemen kaupunki (1978283-1 )
PL 8216
FI-96101 Rovaniemi
https://www.rovaniemi.fi/yritys--ja-tyollisyyspalvelut/julkiset-hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotMonitoimilaitteet oheispalveluineen
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 025 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88457/notice/129047/overview
Originaali JSON tietue129047.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRovaniemen kaupunki kilpailuttaa kaupungin eri yksiköihin hankittavat monitoimilaitteet oheispalveluineen. Hankinnan kohteena on monitoimilaitepalveluiden toimittaminen kokonaispalveluna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. Hankinta sisältää Rovaniemen kaupungin eri yksiköihin toimitettavat monitoimilaitteet ja näihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut, kuten huolto-, koulutus-, asennus- ja ylläpitopalvelut. Hankinta kattaa myös turvatulostus-, tulostuksenhallinta-, follow me- ja mobiilitulostusratkaisujen sekä näihin liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden hankinnan sekä laitteisiin liittyvän logistiikan. Tarjottavien laitteiden on oltava uusia. Rovaniemen kaupungin tavoitteena on ottaa käyttöön tarvekartoituksen perusteella toteutettu uusi ympäristö monitoimitoimilaitteineen 15.12.2023 mennessä. Tämä tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntödokumentista ja seuraavista liitteistä: Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Liite 2 Monitoimilaitteiden ja niihin liittyvän palvelukokonaisuuden ehdottomat vaatimukset Liite 3 Henkilötietojen käsittelyn ehdot Liite 3.1 Rovaniemen kaupungin henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus Liite 4 Rovaniemen kaupungin tulostusympäristön kuvaus Liite 5 Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä ROIDno-2022-1984 Liite 6 Referenssilomake Liite 7 Hankintasopimus Liite 8 JIT 2015 - Yleiset ehdot
Hankintanimikkeistö (CPV) pääToimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita (30000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutAtk-laitteet ja -tarvikkeet (30200000)
Valokopio- ja lämpökopiokoneet (30121000)
Toimistokoneiden huolto ja korjaus (50310000)
Valokopiokoneiden osat ja tarvikkeet (30125000)
Tulostusapuohjelmatuotteet (48773000)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000)
Toimistotyön tukipalvelut (79500000)
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset