This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-09
Ilmoituksen numero2023-128160
TED numero2023/S 092-279795
OstajaorganisaatioVantaan ja Keravan hyvinvointialue (3221356-1 )
PL 1000
FI-01301 Vantaa
https://vakehyva.fi/fi
Hankinnan otsikkotiedotKotihoidon vertaiskehittämispalvelun ja resursointityökalun hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen238 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/87857/notice/128160/overview
Originaali JSON tietue128160.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKotihoidon vertaiskehittämispalvelun ja resursointityökalun hankinta Vantaan kaupungilla on ollut sopimus Nordic Healthcare Group Oy:n (myöhemmin NHG Oy) kotihoidon vertaiskehittämistyökalusta. Sopimus on siirtynyt sellaisenaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien. Osana vertaiskehittämisen tutkimus- ja kehittämispalvelujen kokonaisuutta on tavoitteena laajentaa kokonaisuus kattamaan koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä integroida kokonaisuuteen myös resursointityökalu. Vertaiskehittämisen asiantuntijapalvelussa on tällä hetkellä mukana 15 hyvinvointialuetta, kattaen noin 150 kunnan alueella tapahtuvaa ikääntyneiden palveluiden toimintaa. Vertaiskehittämisessä toimintaa mitataan ja verrataan mm. asiakasrakennetta, palvelutasoa, laatua, vaikuttavuutta, resursointia ja tuottavuutta. Vertailu tapahtuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sisällä sekä verrattuna muihin hyvinvointialueisiin ja niiden eri kokoisiin kuntiin ja kaupunkeihin. Palvelu antaa siten tuloksille ja toimintatavoille luotettavan ja ajantasaisen vertailutiedon useista vastaavista yksiköistä muualta Suomesta. Palvelun mittarit on suunniteltu toimialakohtaisesti ja laskentaperiaatteet tehty kaikille osallistuville yksiköille yhdenmukaisiksi luotettavan vertailun tekemiseksi. Mittariston laskenta perustuu useista eri tietojärjestelmistä kerättäviin aineistoihin ja aineistoja on useita jokaista osallistujaa kohden. Palvelu mahdollistaa toiminnan tason tunnistamisen, kehitystyön fokusoimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä kehitystavoitteiden toteutumisen seurannan kustannustehokkaalla tavalla. Resursointityökalulla arvioidaan tarvittavia hoitajamääriä sosiaalihuoltolain mukaisen mitoituksen toteuttamiseksi. Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, mikäli järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. NHG Oy on ainoa toimija, joka tarjoaa kyseessä olevaa useat erikoisalat/toimialaa kattavaa vertailupalvelua ja vertaiskehittämispalvelua markkinoilla. Lisäksi hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankinnan arvioitu arvo laskennallisella 48kk:n ajalla on koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 238 000€ (alv 0%).
Hankintanimikkeistö (CPV) pää(4) Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-05-08
Sopimusnumero
MyyjätNHG Finland Oy (FI),  2195803-1