This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-02-10
Ilmoituksen numero2023-119971
TED numero2023/S 033-095664
OstajaorganisaatioFolkpensionsanstalten (0246246-0 )
Nordenskiöldsgatan 12
FI-00250 Helsingfors
http://www.kela.fi
Hankinnan otsikkotiedotIndividuell talterapi (på svenska), FPA:s västra försäkringsdistrikt
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio6 600 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen6 600 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/64503/notice/119971/overview
Originaali JSON tietue119971.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKriterierna för individuell terapi inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering beskrivs i servicebeskrivningen för krävande medicinsk rehabilitering (bilaga 1). Servicebeskrivningen består av två delar: • en del som beskriver de individuella terapierna • en allmän del. De här delarna utgör tillsammans servicebeskrivningen för individuell terapi (nedan servicebeskrivningen). Båda delarna träder i kraft 1.1.2023 och båda delarna ska tillämpas samtidigt när FPA-rehabilitering genomförs. FPA begär anbud på svenskspråkig individuell talterapi som genomförs ansikte mot ansikte. I och med att anbudsgivaren lämnar anbud ansvarar anbudsgivaren för att de tjänster som erbjuds motsvarar servicebeskrivningen. Dessutom ansvarar anbudsgivaren för att terapeuterna kan genomföra terapin ansikte mot ansikte i varje kommungrupp som anbudet gäller (inklusive i alla de kommuner som ingår i en sådan kommungrupp) och minst för det antal klienter per år som angetts i anbudet. Enligt kapitel 11 i den del av servicebeskrivningen som beskriver de individuella terapierna är distansrehabilitering ett alternativt sätt att genomföra individuell terapi, och individuell terapi kan genomföras som distansrehabilitering om villkoren i det aktuella kapitlet uppfylls. Upphandlingens uppskattade värde utan moms 6,6 M euro. Upphandlingens maximala värde utan moms 9,65 M euro.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääHälso- och sjukvård samt socialvård (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-10-20
Sopimusnumero
MyyjätAltea Logopedics (FI),  3140149-9 
AX Logopedi AB (FI),  3267858-8 
ComoTal (FI),  2062274-7 
Coronaria Contextia Oy / Turku (FI),  1824918-9 
Coronaria Contextia Oy / Vaasa (FI),  1824918-9 
Esprimo Talterapi (FI),  3143589-1 
Fiaba Kuntoutus Oy (FI),  2390465-1 
Folkhälsan Välfärd AB / Folkhälsan Välfärd AB / Rehabilitering Jakobstad (FI),  1801682-8 
Folkhälsan Välfärd AB / Folkhälsan Välfärd AB / Rehabilitering Vasa (FI),  1801682-8 
Folkhälsan Välfärd AB / Folkhälsans Mottagning för Barn, Unga och Familjer i Åboland, Pargas (FI),  1801682-8 
Folkhälsan Välfärd AB / Folkhälsans Mottagning för Barn, Unga och Familjer i Åboland, Åbo (FI),  1801682-8 
HABS kuntoutus rehabilitering oy (FI),  2188035-0 
Hihku Oy (FI),  2726152-6 
HLS-Fondo Oy (FI),  2685135-6 
Logopunkt (FI),  2529663-7 
Mehiläinen oy (FI),  1927556-5 
Puheklinikka NET Oy (FI),  2059024-7 
Rehab City Ab (FI),  2916515-9 
Risoria (FI),  3226616-1 
Suomen Terveystalo Oy (FI),  1093863-3 
Talet puheterapiapalvelut (FI),  3258130-5 
Talterapeut Nina Nylander (FI),  3142897-4 
Talterapi Camilla Löfqvist (FI),  1394791-4 
Terapiayhdistys Sateenkaari ry. Terapiföreningen Regnbågen rf. (FI),  1464084-2 
Tutoris Oy / Lounais-Suomen Erikoiskuntoutus (FI),  1844559-3 
Äänneloikka Oy / Äännekoulu Vaasa (FI),  2622683-3