This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-30
Ilmoituksen numero2023-118765
TED numero
OstajaorganisaatioPäijät-Hämeen hyvinvointialue (3221309-4 )
Keskussairaalankatu 7
FI-15850 Lahti
http://www.paijatha.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: Hartolan kotihoidon tuotantotapa-analyysi
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81753/notice/118765/overview
Originaali JSON tietue118765.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPäijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä suunnittelee Hartolan kotihoidon uudelleenjärjestelyä. Uudelleenjärjestelyn pohjaksi tehdään tuotantotapa-analyysi, jota varten tarvitaan palveluntuottajien näkemystä toiminnan mahdollisesta siirtämisestä ostopalveluksi. Tällä tietopyynnöllä selvitetään palveluntuottajien näkemyksiä toiminnan siirtämisestä ja toteuttamisesta ostopalveluna. 31.12.2022 Hartolan kotihoidossa oli 79 säännöllisen kotihoidon asiakasta ja 12 tilapäisen kotihoidon asiakasta. Palvelutunteja asiakkaille oli myönnetty 1 789 tuntia/kuukausi. Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen kotihoidon 19 §:ään ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisätyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kotihoito myönnetään asiakkaille palvelutarpeen ja -päätösten mukaisesti. Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan Aluehallintoviraston tai Valviran sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lupa. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) palvelukuvaus. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus-, kutsu neuvottelumenettelyyn eikä tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa palveluntarjoajille käsitys ostopalveluna hankittavaksi suunnitellusta kokonaisuudesta sekä aidosti kuulla palveluntuottajien näkemyksiä palvelun tuottamiseen ja hankinnan toteuttamiseen liittyen, sekä saada näkemys palvelukokonaisuuden kustannuksista. Ratkaisusta erityisesti toivottavat tiedot on tarkennettu kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset