This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-24
Ilmoituksen numero2023-118339
TED numero
OstajaorganisaatioElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Hallituskatu 3 B
FI-96100 Rovaniemi
https://www.ely-keskus.fi/koordinoiden-rakennemuutokseen-ja-kohtaantoon
Hankinnan otsikkotiedotKohtaamisilla työhön 55+
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio20 161 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81500/notice/118339/overview
Originaali JSON tietue118339.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankittava palvelu pitää sisällään: • Palvelun suunnittelu yhdessä Tilaajan kanssa • Markkinointimateriaalien laatiminen ja työstäminen kohderyhmä huomioiden Ti-laajan toiveiden mukaisesti (vähintään kolme vedoskierrosta) • Palvelun markkinointi oikeaksi tunnistetuissa kanavissa, verkostoissa ja sidosryh-mille yhteistyössä Tilaajan kanssa • Palvelun käytännön toteutus Lapin maakunnassa - Palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa toteutuspaikkaa/-paikkoja - Palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa, toteutetaanko valmennus yhtenä vai useampana ryhmänä - Palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa ryhmän tai ryhmien mahdolliset teemat/kohdennukset • Työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisten suunnittelu ja käytännön toteutus • Ilmoittautumislomakkeen laatiminen, palvelua koskevien kysymysten vastaanotto • ESR Henkilö -lomakkeista vastaaminen: osallistujien auttaminen ESR Henkilö -lomakkeiden täyttämisessä palvelun alkaessa ja päättyessä (aloitus- ja lopetuslo-makkeet) • Palvelu voidaan järjestää päivä- tai iltatoteutuksena osallistujien tarpeiden mukai-sesti • Palvelu voi sisältää yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa yksilön tarpeiden mukai-sesti • Palvelun jälkeinen analyysi yhdessä Tilaajan kanssa: havainnot palvelun sisällöistä, kohderyhmän tarpeista sekä kiinnostuksesta, nostot palvelun opeista toiminnan jatkokehittämistä ja viestintää varten • Palvelussa pyydetään huomioimaan sukupuolisensitiivisen ohjauksen menetelmät kohderyhmä huomioiden Valmennuksen reunaehdot osallistujan eli työnhakijan näkökulmasta: • Palvelun tulee olla osallistujalle sivutoiminen (alle 18 h/viikko) • Palvelun kokonaiskesto osallistujalle on maksimissaan 40 tuntia jaettuna vähintään 2,5 viikolle
Hankintanimikkeistö (CPV) pääAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikkaLapin maakunta (palveluntuottaja ehdottaa tarjouksessa tarkemmin toteutuspaikkaa/-paikkoja)

Sopimukset