This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-23
Ilmoituksen numero2023-118225
TED numero
OstajaorganisaatioOulun kaupunki (0187690-1 )

FI-90140 Oulu
https://www.ouka.fi/oulu/tilapalvelut
Hankinnan otsikkotiedotOulun Tilapalvelut - Jäälin monitoimitalon alakattotilojen- ja yläpölyjen puhdistus 2023
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81439/notice/118225/overview
Originaali JSON tietue118225.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausUrakan kohteena on Oulun kaupungin Jäälin monitoimitalon alakattotilojen- ja yläpölyjen puhdistus -urakka. Tarjous tulee laskea kokonaisurakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kokonaisurakkaan tulee sisältyä kaikki laskenta-asiakirjoissa mainitut työt. Urakkaa tarjotaan kokonaisurakkahintana ja lisäksi pyydetään erinäisiä yksikköhintoja. Mahdollisten lisä- ja muutostöiden sekä hyvitysten varalta käytetään tarjoajan laatimia yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata rakennushankkeen piirustusten ja työselityksen mukaisesti suoritettavaa muutos- ja korjaustyötä. Yksikköhinnat sisältävät kaikki nimikkeen mukaisen työsuorituksen aikaansaamiseksi tarvittavat työt ja hankinnat (ellei ole toisin mainittu) kuljetuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksineen sekä yleiskuluineen. Yksikköhintoja käytetään sellaisenaan ilman mitään lisiä sekä veloitukseen että hyvitykseen. Kyseinen nimike rakennetaan täysin valmiiksi ja täyteen toimintakuntoonsa ellei urakkaohjelmassa tai suunnitelma-aineistossa ole toisin mainittu. Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy työ täysin valmiina purkutöineen, materiaaleineen, asennuksineen, aputöineen, telineineen ja siivouksineen. Urakka-aika 5.6.2023 - 28.7.2023, tarkempi aikataulu sovitaan selonottoneuvotteluissa. Urakan tulee kuitenkin olla valmis ja luovutettuna Tilaajalle viimeistään 28.7.2023. Kohteessa pidetään yhteinen työmaan esittelykierros 10.2.2023. Klo 07.00. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut huolellisesti rakennuspaikkaan ja rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen puutteisiin niiltä osin, kun asia olisi ollut kohtuudella havaittavissa tutustumalla rakennuspaikkaan tai - alueeseen. Tarjoukset eivät saa sisältää omia ehtoja. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. Urakassa noudatetaan tämän tarjouspyynnön liitteenä olevaa sopimusluonnosta sekä YSE -98 mukaisia sopimusehtoja.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRakennustyöt (45000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset