This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-23
Ilmoituksen numero2023-118103
TED numero
OstajaorganisaatioGeologian tutkimuskeskus (0244680-7 )
Vuorimiehentie 5
FI-02151 Espoo
http://www.gtk.fi
Hankinnan otsikkotiedotGravimetrin hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81368/notice/118103/overview
Originaali JSON tietue118103.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTarjousta pyydetään painovoimamittauksiin käytettävästä gravimetristä. Tarjottavan laitekokonaisuuden on oltava kooltaan pienin mahdollinen kokoonpano, mikä on sellaisenaan valmis maastomittaukseen. Tarjottavan gravimetrin on on sovelluttava maailmanlaajuisesti painovoiman mittaukseen. Sen on oltava maastokelpoinen ja kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan myös erämaissa työskentelyyn soveltuva. Siinä on oltava sisäinen muisti mittaustulosten tallentamista varten ja sitä on kyettävä operoimaan myös ilman ulkoista kosketusnäyttöllistä ohjainlaitetta. Gravimetriltä vaaditaan helppokäyttöisyyttä, joten siinä on oltava seuraavat ominaisuudet; o helppokäyttöinen käyttöliittymä o laitteen tulee olla helposti asetettavissa mittaustilaan o tiedonsiirto tietokoneelle on oltava helposti toteutettavissa o tiedosto kirjauksessa/ laitteen purkamassa tiedostossa on oltava mukana seuraavat parametrit jokaiselle mitatulle pisteelle. Mittausjalustan korkeus, painovoimalukema, painovoimalukeman laatu (hajonta), laitteen kallistuma, mittauselementin lämpötila, vuoksi/luode korjaus, mittaukseen käytetty aika, satelliitti kellonaika, päivämäärä, huomautuksen kirjaamisen mahdollisuus. Laitteen toimintavaatimuksia ovat; o toimintalämpötila -30->35⁰C o Paino alle 7kg o suojattu hyvin kosteudelta Laitteen tarkkuusvaatimuksia ovat; o lukematarkkuus vähintään 0.001mgal o keskihajonta <0.005 mgal o Käynti alle 0.05mgal/päivä Laite tekee seuraavat automaattiset korjaukset: o Kallistuksen korjaus, lämpötilakorjaus, kohinan suodatus, käyntikorjaus Tarjoajan on kuvattava laitteen edellä mainitut vaatimukset. Pyydettyjen teknisten tietojen puuttuessa tai jos laite ei täytä teknisiä vaatimuksia, tullaan tarjous hylkäämään. Toimitusaikavaatimus: enintään 2 kuukautta hankintapäätöksestä. Käyttöopastus, hinta sisältyy tarjoukseen: toimittaja antaa tarvittaessa tilaajalle laitteen asetus- ja käyttöönotto -opastukset. Optiona pyydetään erittelemään mahdolliset lisävarusteet. GTK:n toiminta-ajatuksen keskeisin sisältö, geologisen tiedon tuottaminen maankamaran hallitun ja kestävän käytön edistämiseksi, luo perustan GTK:n ympäristöpolitiikalle. GTK huomioi ympäristönäkökohdat sekä kartoitus- ja tutkimustoimintansa suuntaamisessa että omien toimintatapojensa kehittämisessä. Yhtenä GTK:n ympäristöpäämääränä on se, että ostopalveluina hankittavien palvelujen ja materiaalin toimittajat noudattavat GTK:n ympäristönpolitiikan edellyttämiä toimintatapoja. GTK:n ympäristöpolitiikasta saa tietoa GTK:n kotisivuilta osoitteessa https://www.gtk.fi/gtk/laatujarjestelma/ Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Alihankintaa ei hyväksytä Tarjouksessa on ilmoitettava tarjouksesta vastaava, toimivaltainen yhteyshenkilö yhteystietoineen ja sähköpostiosoitteineen sekä hänen tehtävänsä/asemansa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääGeofysiikassa käytettävät painovoimalaitteet (38240000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutGeofysiikassa käytettävät painovoimalaitteet (38240000)
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset