This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-118025
TED numero2023/S 018-050448
OstajaorganisaatioPorin kaupunki / tekninen toimiala / jätehuoltoyksikkö (0137323-9 )
PL 121
FI-28101 PORI
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotTilitoimistopalvelut Jätehuoltoyhtiö
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81312/notice/118025/overview
Originaali JSON tietue118025.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTilaajan eli kunnallisen jätehuoltoyhtiön tavoitetilana talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä- ja palvelukokonaisuuden hankinnassa on lisätä tiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta sekä vähentää manuaalista tallennustyötä. Keskeinen tavoite on myös muuttaa työprosessit sähköisiksi sekä automatisoida päivittäinen raportointi huomioiden voimassa olevat lait ja säädökset. Uuden talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden tulee olla helppokäyttöinen, käyttäjää ohjaava ja tehokas. Käytettävyydessä on erityisen suurella painotuksella huomioitava laajassa käytössä olevat ominaisuudet kuten ostolaskujen kierto ja käsittelyprosessi, budjetointi ja ennustaminen sekä raportointi, joiden käytön tulee olla vaivatonta riippumatta käyttäjän talous- ja henkilöstöhallinnon osaamisen tasosta. Valittavan järjestelmän tulee mahdollistaa web käyttöliittymän kautta tarjottava ratkaisu jossa tulee huomioida mobiilikäyttöliittymä web käyttöliittymän lisäksi ainakin työajan sekä lomien ja poissaolojen hallintaan sekä sähköisten ostolaskujen hyväksyntään. Järjestelmäkokonaisuus voi koostua useammasta järjestelmästä tai ohjelmistomoduulista. Toimittajan vastuulla on eri ohjelmistomoduulien tai järjestelmien sisäiset integraatiot siten, että kokonaisuus näyttäytyy yhtenäisenä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuutena Tilaajalle, mukaan lukien eri tasoisille käyttäjille. Lisäksi Tarjoaja vastaa ohjelmistolisensseistä, ylläpidosta ja tuesta Tilaajan suuntaan. Tietoarkkitehtuurin tavoitteena on yhden kirjauksen periaate. Tieto syötetään järjestelmäkokonaisuuteen vain kerran, jonka jälkeen tieto siirtyy automaattisesti järjestelmän sisällä myös muihin kokonaisuuden osiin. Erityisen tärkeää on laskutus liittymien rakentaminen jätehuoltoyhtiön käytössä olevaan Vitec Tietomitta Oy:n tarjoamaan Vingo laskutukseen josta siirretään avoimia myyntilaskuja hankittavaan järjestelmäkokonaisuuteen josta laskut tulee saada toimitettua verkkolaskuoperaattorin/palvelun toimesta joko paperisena tai sähköisenä. Verkkolaskuoperaattori sisältyy järjestelmäkokonaisuuden kilpailutukseen. Sekä yksittäisen laskun että laskuaineistojen lähettäminen ja vastaanottaminen tapahtuu automatisoidusti verkkolaskuoperaattorin kautta. Osana käyttöönottoprojektia toimittajan tulee kouluttaa Tilaajan eritasoisia käyttäjiä n.5-7 henkilöä järjestelmäkokonaisuuden käyttöön ja hallinnointiin. Koulutukset voidaan järjestetään etäkoulutuksina, esim. Teams. Hankittavan järjestelmäkokonaisuuden ja palvelun tulee sisältää seuraavat toiminnallisuudet: Taloushallinto • Kirjanpito • Käyttöomaisuuskirjanpito • Budjetointi ja ennustaminen • Raportointi • Maksuliikenne, maksatus • Kassavirtaennustaminen • Ostoreskontra, ostolaskut, ostolaskujen käsittelyprosessi • Myyntireskontra, myyntilaskutus, maksumuistutus • Laskujen lähettäminen (verkkolasku, e-kirjelasku, paperilasku, sähköposti) liitteineen verkkolaskuoperaattorin kautta • Laskujen vastaanotto (verkkolasku, e-kirjelasku, paperilasku, sähköposti) liitteineen verkkolaskuoperaattorin kautta • Verkkolaskuoperaattori • Aineistot arkistoituvat järjestelmäkokonaisuuteen liitteineen, käyttöarkisto Henkilöstöhallinto • Palkanlaskenta (kk- ja tuntipalkat sekä palkkiot) ja rekisterien ylläpito • Palkkojen maksatus • Palkan vähennykset • Sähköiset palkkalaskelmat ja -todistukset • Kuukausittaiset ja vuosittaiset ilmoitukset verohallintoon, vakuutusyhtiöihin, työnantajaliittoon sekä Elinkeinoelämän keskusliittoon • Tilikauden aikaiset jaksotukset • Lomapalkkajaksotukset • Kela-hakemukset • Lakisääteinen arkistointi • Poissaolojen ja tuntikirjausten hallinta, kirjaaminen, tarkastus ja hyväksyntä • Lomatietojen käsittely ja ylläpito, kirjaaminen, tarkastus ja hyväksyntä Tavoitteena on hankkia talousjärjestelmäkokonaisuus SaaS-palveluna, joka sisältää: • ylläpidon • tukipalvelut • integraatiot ja migraatiot • käyttöönottoprojektin
Hankintanimikkeistö (CPV) pääKirjanpito (79211000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI196
Pääasiallinen suorituspaikkaPori

Sopimukset