This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-117959
TED numero2023/S 018-048892
OstajaorganisaatioFolkpensionsanstalten (0246246-0 )
PL 450
FI-00056 Helsingfors
http://www.fpa.fi
Hankinnan otsikkotiedotYrkesinriktad rehabiliteringsutredning, tjänster på svenska
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 200 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 200 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/69033/notice/117959/overview
Originaali JSON tietue117959.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausYrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska är avsedda för svenskspråkiga klienter vars arbets- eller studieförmåga har försämrats väsentligt (6 § och 7 a §). Det är fråga om en rehabiliteringstjänst där ett multiprofessionellt team och klienten tillsammans bedömer klientens arbets-, funktions - och studieförmåga samt hans eller hennes kompetens, arbetslivsfärdigheter och rehabiliteringsbehov. Utifrån utredningen gör klienten och det multiprofessionella teamet upp en yrkesplan som innehåller olika yrkesalternativ och som beaktar de stödåtgärder som klienten behöver. Under den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen bedriver det multiprofessionella teamet och klienten nätverksarbete och deltar i nätverksöverläggningar för att trygga förutsättningarna för att yrkesplanen ska kunna genomföras och för att säkerställa att rehabiliteringsprocessen fortskrider. Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar på svenska genomförs i enlighet med följande av FPA:s servicebeskrivningar för rehabilitering (gäller från 1.1.2023): – Servicebeskrivningen för yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, som består av två delar: en del som beskriver rehabiliteringstjänsten och en allmän del. De båda delarna ingår i samma dokument. Vardera delen har egen pärm och innehållsförteckning (Bilaga 1). Ett separat anbud ska lämnas för varje verksamhetsställe som offereras. Anbudsgivaren kan lämna endast ett (1) anbud för ett och samma verksamhetsställe. Det anses vara fråga om ett och samma verksamhetsställe även i sådana fall då lokalerna har två olika adresser men det de facto rör sig om samma verksamhetsställe (t.ex. ingång från två olika gator). Avtalsperioden är 1.11.2022–31.12.2025 och rehabilitering för FPA:s klienter tillhandahålls från och med 1.1.2023.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääHälso- och sjukvård samt socialvård (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-09-14
Sopimusnumero
MyyjätHärmän Kuntoutus Oy / arbetskliniken i Jakobstad (FI),  2005785-6 
Härmän Kuntoutus Oy / Vasa (FI),  2005785-6