This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-19
Ilmoituksen numero2023-117926
TED numero2023/S 017-046611
OstajaorganisaatioIstekki Oy (2292633-0 )
PL 4000
FI-70601 Kuopio
https://www.istekki.fi
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ Etävastaanoton, etähoivan, etädiagnostiikan, etäseurannan, chatin ja chatbotin ratkaisut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81246/notice/117926/overview
Originaali JSON tietue117926.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausEtävastaanotolla tarkoitetaan videovälitteistä vastaanottoa ammattilaisen ja kansalaisen/-ten välillä, esimerkiksi lääkärin ja potilaan välinen videovälitteinen etävastaanotto. Etäkonsultaatiolla tarkoitetaan ammattilaisten välisiä videovälitteisiä konsultaatiotilanteita kuten esimerkiksi etäkonsultaatio erikoislääkärin ja terveyskeskuslääkärin ja hoitajan välillä potilaan ollessa mukana etävastaanottotilanteessa joko terveyskeskuksessa tai kotona. Etähoivalla tarkoitetaan ammattilaisen ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa etäyhteyksien välityksellä, jolla tuetaan asiakkaan kotona asumista. Palvelua hyödynnetään muun muassa osana kotihoitoa ja kuntoutusta sekä vammaispalveluita. Etähoivapalveluissa omaisten ja ammattilaisten välinen viestintä on huomioitu, ja myös ryhmätapaamiset ja kuntoutustuokiot etänä ovat mahdollisia. Etädiagnostiikalla ja -seurannalla tarkoitetaan potilaan tutkimista, diagnosointia ja seurantaa etänä hyödyntäen videoneuvotteluteknologiaa sekä MD-luokan etädiagnostiikkalaitteistoa. Tulevan hankinnan laajuus sekä hankinnan osapuolet täsmentyvät tietopyynnön ja sen jälkeisen valmistelun yhteydessä. JÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄT TARPEET Seuraavassa on tunnistettuja toiminnallisia ja teknisiä tarpeita, joihin haetaan pääsääntöisesti jo tuotannossa olevia, mutta myös kehitteillä olevia ratkaisuja. Tietopyyntövastauksissa pitää olla maininta siitä mitkä toiminnallisuudet ovat tuotannossa ja mitkä kehitteillä. Videovälitteiset etävastaanotot ammattilaisen ja kansalaisen välillä, sisältää myös videovälitteiset etäkonsultaatiot o vahvan tunnistautumisen tuki (Suomi.fi) o ryhmäneuvottelujen mahdollisuus, esimerkiksi moniammatilliset videovälitteiset ryhmäneuvottelut (mukana esim. erikoislääkäri, tulkki, psykologi, vanhemmat, potilas) tai useamman kansalaisen osallistumisen etävastaanottoon Etäasiointiin liittyvien ajanvarausten monipuolinen hallinta o vapaiden ja varattujen aikojen julkaisu ja tarkastelu organisaation sisäiseen käyttöön o vapaiden ja varattujen aikojen tarkastelu asiakkaalle o etäasioinnin ajanvarausten teko, muuttaminen ja peruminen o muistutus ajanvarauksesta (tekstiviesti- ja sähköpostiherätteet) o materiaalien liittäminen ajanvarausten yhteyteen Chat ja chatbot osana palvelukokonaisuutta o reaaliaikainen viestintä ammattilaisen ja kansalaisen välillä o mahdollisuus viestiä tunnistautumattomana anonyymisti sekä vahvasti tunnistautuneena hyödyntäen Suomi.fi tunnistautumispalvelua o mahdollisuus siirtyä chat-keskustelun aikana vahvan tunnistautumisen palveluun (katkeamaton palvelutapahtuma) o chat-yhteyden vaihtaminen videovälitteiseksi yhteydeksi ammattilaisen toimesta o chat-yhteyden ja videoyhteyden käyttäminen yhtä aikaa o chatin ja chatbotin hyödyntäminen täysin irrallaan videovälitteisestä kontekstista esi-merkiksi yrityksen intranetissä tai kotisivulla o chat/chatbot-palvelun visuaalinen muokkaus/teemoitus tukemaan chatbot-integraatiota, jotta chat ja chatbot muodostavat kiinteän osan kokonaisuutta käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi o chatbot, jolle voidaan opettaa vastauksia kysymyksiin ja joka pystyy hyödyntämään käyttäjän syötteiden analysoinnissa ja vastauksen laatimisessa toisten sovellusten sovellus-rajapintoja o useiden chatbottien hallinta ja kehittäminen, monikielisyys, integroitavuus Ei-reaaliaikainen viestintä ammattilaisen ja kansalaisen välillä, esim. hoidolliset keskustelut o sisältää herätteet saapuneista viesteistä o tiedostojen kuten kuvien liittäminen keskusteluihin o vahva viestien salaus ja palvelun käyttö vahvasti tunnistautuneena o mahdolliset ryhmäviestit kotihoidon ja omaisten välillä o mahdollisuus yhdistää eri lähteistä tulevien viestien käsittelyyn automatisointia Etähoivapalvelut o ammattilaisten ja asiakkaiden välinen videovälitteinen viestintä, kommunikointi mahdollista myös mobiilisti o omaisviestintä, omaisten ja ammattilaisten välinen viestintä o videovälitteisen kuntoutus- ja ryhmätoiminnan mahdollistaminen o videoviestin lähettäminen omaiselle palvelun kautta o suoratoistotoiminnallisuus (striimaus), massatapahtumien järjestämisen mahdollisuus, kolmannen osapuolen toimijoiden sisällön tuottaminen, vuorovaikutteisen- ja suoratoistoyhteyden yhteiskäyttö o ohjelmakirjasto-ominaisuus, joka mahdollistaa asiakkaalle sisältöjen katsomisen jälkikäteen (linkitetty toisesta palvelusta tai ladataan tiedosto ohjelmakirjastoon) o mahdollisuus hyödyntää palvelussa asiakkaiden (organisaatiot, loppukäyttäjät) olemassa olevia laitteita kustannustehokkaasti Etädiagnostiikka ja etäseuranta o asiakkaan ja potilaan diagnosointi etänä o etädiagnostiikkaa tukevat työkalut, esimerkiksi iho- ja korvakamera, stetoskooppi o fysiologisten toimintojen mittaamisen etäseuranta o diagnostiikkatietojen siirtäminen potilas- / asiakastietojärjestelmään o etäyhteydellä tapahtuva omahoito/lääkehoito (videotallenteen lähettäminen ammattilaiselle keskitetysti palvelun kautta) o MDR-vaatimus Muita toiminnallisuuksia o integraatiot, rajapinnat ja standardit sekä integrointikyvykkyys asiakkaan käytössä oleviin järjestelmiin, kuten potilas- ja asiakastietojärjestelmät o sovellus- ja päätelaiteriippumattomuus o käyttöliittymän saavutettavuusvaatimusten mukaisuus o kuvien ja tiedostojen suojattu välitys o avoimet raportointirajapinnat ja -ominaisuudet tiedolla johtamiseen o AD-integraatio (käyttäjähallinta) o HL7-minimikontekstinhallinnan tuki siirryttäessä asiakas- tai potilastietojärjestelmästä etäasioinnin järjestelmään (käyttöoikeushallinta) o AD- ja potilaskonteksti-integraatioihin liittyen käyttäjäryhmien käsittelyyn liittyvät automatisointimahdollisuudet o ajastettujen ja/tai automaattisten tiedotteiden ja herätteiden lähettäminen ammattilaisille ja asiakkaille. o muokattavien kyselyiden lähettämisen ja niihin vastaamisen mahdollisuus (esitietokysely, palautekysely, asiakastyytyväisyyskysely) o laadukas ja häiriötön äänen ja kuvan laatu videovälitteisessä palvelussa, myös ryhmätapaamisissa sekä kuluttajatason laitteilla o integroitavuus muihin järjestelmiin (potilas- ja asiakastietojärjestelmät, ajanvarausjärjestelmä, kansalliset omahoitokokonaisuudet kuten Terveyskylä ja OmaOlo, sensoriteknologiaa hyödyntävät järjestelmät) o organisaatiorakennetta tukeva käyttöoikeuksien hallinta o mahdollisuus visualisoida käyttöliittymä asiakasorganisaation ilmeen mukaisesti o palvelua pystytään toimittamaan SaaS ja/tai On Premises -ympäristöistä o ratkaisun tulee suorituskyvyllisesti skaalautua erikokoisten organisaatioiden tarpeisiin o palvelun päivitys asiakkaiden huoltoikkunoissa huomioiden rauhoitusajat, myös SaaS- palveluissa o versiopäivitysten julkaisutiedotteet kaksitasoisina, palvelua käyttäville asiakkaille (yleinen) ja Istekille (tarkka) o kaikki yllä mainitut ratkaisut tukevat puolesta-asiointia (ala- ja täysi-ikäinen); puolesta-asiointi on mahdollista, se on selkeästi esitetty päämiehelle ja puolesta-asioijalle, ja puolesta-asioinnista jää jälki tapahtumiin o kaikki palvelut mukautuvat eri päätelaitteille o palveluihin liittyvät käyttäjäroolit ja niihin liittyvät luvitukset ja tehtävät kuvattuna, kuten admin, pääkäyttäjä, vastuukäyttäjä, peruskäyttäjä, sisällöntuottaja. o automatisoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen prosessien eri vaiheissa o roadmap lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä tulevista palveluihin liittyvistä päivityksistä ja ominaisuuksista
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset apuvälineet (33196000)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset