This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-19
Ilmoituksen numero2023-117902
TED numero2023/S 017-045544
OstajaorganisaatioHelsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä (2274586-3 )
Opastinsilta 6A, PL 100
FI-00077 HSL
http://www.hsl.fi
Hankinnan otsikkotiedotHSL tietopyyntö: Toimintaympäristötiedon kartoitustyökalu
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81236/notice/117902/overview
Originaali JSON tietue117902.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHSL:llä on tarve seurata ja analysoida liikenteen ja liikkumisen toimintaympäristöä koskevaa tulevaisuustietoa. Tulevaisuustietoa hyödynnetään HSL:n jatkuvassa ennakointityössä. HSL pyytää tietoja toimintaympäristöä koskevan tulevaisuustiedon seuranta- ja analysointijärjestelmästä jatkuvan ennakoinnin tueksi. Tällä tietopyynnöllä kartoitetaan, minkälaisia erilaisia tietojärjestelmäpohjaisia ratkaisu- ja toteutusmalleja tulevaisuustiedon seurantaan ja analysointiin on tarjolla. Tulevaisuustiedon seuranta- ja analysointijärjestelmältä odotetaan vähintään seuraavia ominaisuuksia: • Järjestelmässä on valmista, jatkuvasti päivittyvää tulevaisuuteen liittyvää tietoa • Järjestelmään on mahdollista lisätä tulevaisuuteen liittyvää tietoa itse • Järjestelmään on mahdollista rakentaa useita seurantakohteita (eri teemoja) • Järjestelmä mahdollistaa yhteistyön organisaation ulkopuolelle sidosryhmien kanssa tehtävää ennakointityötä varten (kunnat, liikennöitsijät jne.) • Järjestelmästä on helppoa tuottaa erilaisia esitysaineistoja ja visualisointeja (pdf, powerpoint tms.) • Järjestelmä on suomen- tai englanninkielinen • Järjestelmää voi käyttää useampi organisaation jäsen Voitte kuvata lisäksi myös järjestelmänne muita käyttäjän kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Vastaukset tietopyyntöön jätetään ainoastaan Webropol-kyselyn kautta. Kysely on saatavilla: https://link.webropol.com/s/toimintaymparistotietotyokalu Tietopyyntö sisältää kymmenen kohtaa, joista seitsemän on avoimia kysymyksiä. Lisäksi on mahdolisuus ladata esitteitä tai muita liitteitä. Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua tai sitouduta sellaista järjestämään. Tämä on tietopyyntö, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää tietopyynnön vastauksia mahdollisen tulevan hankinnan suunnittelussa. Vastaaminen tietopyyntöön ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta korvausta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääAnalyyttiset, tieteelliset, matemaattiset tai ennusteohjelmatuotteet (48460000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutErilaiset ohjelmatuotteet ja tietokonejärjestelmät (48900000)
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset