This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-30
Ilmoituksen numero2022-114458
TED numero2022/S 234-676240
OstajaorganisaatioFolkpensionsanstalten (0246246-0 )
Nordenskiöldsgatan 12
FI-00250 Helsingfors
http://www.fpa.fi
Hankinnan otsikkotiedotIndividuell fysioterapi (på svenska), FPA:s västra försäkringsdistrikt
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio6 100 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen6 100 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/64511/notice/114458/overview
Originaali JSON tietue114458.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausDe tjänster som är föremål för upphandlingen beskrivs i den servicebeskrivning för FPA:s krävande medicinska rehabilitering (träder i kraft 1.1.2023) som ingår som bilaga 1. Avtalsperioden är 1.12.2022–31.12.2024. De terapitjänster som avtalet gäller inleds först 1.1.2023. Kriterierna för individuell terapi inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering beskrivs i servicebeskrivningen för krävande medicinsk rehabilitering (bilaga 1). Servicebeskrivningen består av två delar: • en del som beskriver de individuella terapierna • en allmän del. De här delarna utgör tillsammans servicebeskrivningen för individuell terapi (nedan servicebeskrivningen). Båda delarna träder i kraft 1.1.2023 och båda delarna ska tillämpas samtidigt när FPA-rehabilitering genomförs. FPA begär anbud på svenskspråkig individuell fysioterapi som genomförs ansikte mot ansikte. I och med att anbudsgivaren lämnar anbud ansvarar anbudsgivaren för att de tjänster som erbjuds motsvarar servicebeskrivningen. Dessutom ansvarar anbudsgivaren för att terapeuterna kan genomföra terapin ansikte mot ansikte i varje kommungrupp som anbudet gäller (inklusive i alla de kommuner som ingår i en sådan kommungrupp) och minst för det antal klienter per år som angetts i anbudet. Enligt kapitel 11 i den del av servicebeskrivningen som beskriver de individuella terapierna är distansrehabilitering ett alternativt sätt att genomföra individuell terapi och individuell terapi kan genomföras som distansrehabilitering om villkoren i det aktuella kapitlet uppfylls. Upphandlingens uppskattade värde utan moms 6,1 M euro. Upphandlingens maximala värde utan moms 8,9 M euro.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääHälso- och sjukvård samt socialvård (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-10-20
Sopimusnumero167/331/2021
MyyjätFysioterapia Minna Haapaniemi (FI),  1327745-5 
Närpes P.B Fysio Pernilla Backman- Lassfolk (FI),  1470134-2 
Fysioterapi Y.Silfversten (FI),  1399663-6 
Avain Fysio Oy (FI),  1460080-8 
fysioterapi Camilla Kuoppala (FI),  2001533-0 
KuntoKamari Oy (FI),  2422978-2 
Monica Penttala Fysio (FI),  1741001-4 
Fysioterapeut Ulrika Krohn (FI),  1942905-0 
Terapiföreningen Regnbågen rf (FI),  1464084-2 
Ab Pargas Fysiotjänst - Paraisten Fysiopalvelu Oy (FI),  0548816-4 
Fysios Oy / Mehiläinen Fysios Vaasa (FI),  0194099-3 
Wellness Fysio JR öppet bolag (FI),  2616436-1 
Kristiinan fysikaalinen hoitolaitos (FI),  1538013-0 
Zembla Oy (FI),  0851044-3 
Fysioterapi Storbacka (FI),  1426100-9 
Neuropiste Oy (FI),  2910875-2 
Fysios Oy / Fysios Vaasa (FI),  0194099-3 
Esse Fysio Ab (FI),  0794761-9 
Malax Fysio A.Huhtaoja (FI),  1426080-7 
YourCoach (FI),  2284259-1 
J:s Terapier Ab (FI),  2209501-2 
Stiftelsen Nykarleby sjukhem sr (FI),  0670702-3 
Folkhälsan Välfärd AB / Rehabilitering Korsholm (FI),  1801682-8 
Folkhälsan Välfärd AB / Rehabilitering Jakobstad (FI),  1801682-8 
Fysio Corner Ilvesoksa (FI),  2394824-0 
Solid Fysio (FI),  3270098-4 
Rehab City Ab (FI),  2916515-9 
Bettans fysioterapi (FI),  2068405-9 
Coronaria Fysioterapia Oy / Coronaria Vaasa Raastuvankatu (FI),  0530530-5 
Coronaria Kuntoutus TRIA Oy / Coronaria Vaasa TRIA (FI),  0556057-6 
Hemfysio Finland (FI),  2643758-5