This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-29
Ilmoituksen numero2022-114292
TED numero2022/S 233-672677
OstajaorganisaatioFolkpensionsanstalten (0246246-0 )
Nordenskiöldsgatan 12
FI-00250 Helsingfors
http://www.kela.fi
Hankinnan otsikkotiedotIndividuell talterapi (på svenska), FPA:s norra försäkringsdistrikt
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 100 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/64500/notice/114292/overview
Originaali JSON tietue114292.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKriterierna för individuell terapi inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering beskrivs i servicebeskrivningen för krävande medicinsk rehabilitering (bilaga 1). Servicebeskrivningen består av två delar: • en del som beskriver de individuella terapierna • en allmän del. De här delarna utgör tillsammans servicebeskrivningen för individuell terapi (nedan servicebeskrivningen). Båda delarna träder i kraft 1.1.2023 och båda delarna ska tillämpas samtidigt när FPA-rehabilitering genomförs. FPA begär anbud på svenskspråkig individuell talterapi som genomförs ansikte mot ansikte. I och med att anbudsgivaren lämnar anbud ansvarar anbudsgivaren för att de tjänster som erbjuds motsvarar servicebeskrivningen. Dessutom ansvarar anbudsgivaren för att terapeuterna kan genomföra terapin ansikte mot ansikte i varje kommungrupp som anbudet gäller (inklusive i alla de kommuner som ingår i en sådan kommungrupp) och minst för det antal klienter per år som angetts i anbudet. Enligt kapitel 11 i den del av servicebeskrivningen som beskriver de individuella terapierna är distansrehabilitering ett alternativt sätt att genomföra individuell terapi, och individuell terapi kan genomföras som distansrehabilitering om villkoren i det aktuella kapitlet uppfylls. Upphandlingens uppskattade värde utan moms 1,1 M euro. Upphandlingens maximala värde utan moms 1,6 M euro.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääHälso- och sjukvård samt socialvård (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-11-21
Sopimusnumero221/331/2021
MyyjätPuheterapiapalvelut Eva-Maria Ahlskog (FI),  2928957-3 
Logopunkt (FI),  2529663-7 
HABS kuntoutus rehabilitering oy (FI),  2188035-0 
Folkhälsan Välfärd Ab (FI),  1801682-8 
Tutoris Oy Keski-Pohjanman Erikoiskuntoutus (FI),  1844559-3