This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-24
Ilmoituksen numero2022-113983
TED numero
OstajaorganisaatioHelsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1567535-0 )
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
http://www.hus.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: HUS 714-2022 VÄLINEHUOLLON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78801/notice/113983/overview
Originaali JSON tietue113983.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN: Tämän tietopyynnön/ilmoituksen vuoropuhelusta avulla kartoitetaan markkinoita ja saadaan hankintaa koskevaa tietoa. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti vaihtoehtoisia järjestelmiä koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Välinehuolto tuottaa palveluja koko HUS-alueelle. Asiakkaina on lisäksi jäsenkuntien sairaanhoidollisia yksiköitä. Tällä hetkellä palveluja tuotetaan yhteensä kahdeksassa sairaaloiden yhteydessä olevassa välinehuoltokeskuksessa. Lisäksi toimipisteitä on kahdeksassa pienemmässä välinehuollossa Helsingin ja Vantaan terveysasemilla. Toimitusasiakkaita on lähes tuhat. Asiakkaat omistavat välineensä, välinehuolto tarjoaa niille huoltopalvelut. Erilaisia välineitä on kymmeniä tuhansia. HUSin välinehuollossa työskentelee noin 550 henkilöä, joista valtaosa on myös välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjiä. Välineitä käsitellään prosessin eri vaiheissa toiminnanohjausjärjestelmään sisällytettyjen ohjeiden ja kuvien opastamana. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää, että monikäyttöisten hoitovälineiden prosessi on jäljitettävissä. Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän tulee kattaa mm. seuraavat toiminnot: • välineiden käyttö asiakkailla ja likaisten välineiden huoltotilaukset • toimitukset välinehuoltopisteisiin huollettaviksi • välineiden vastaanotto välinehuoltopisteissä • pesukuorman muodostaminen ja pesu/desinfektio • pesukuorman purku ja kuittaus • puhtaiden välineiden pakkaus sterilointiin • sterilointikuorman muodostaminen ja steriloinnin tarkastus • huollettujen välineiden toimitus käyttökohteisiin • laskutustiedon muodostaminen ja siirto HUS-yhtymän taloushallintoon laskutettavaksi • helppokäyttöinen staattinen ja dynaaminen raportointi • integraatiot laitteisiin, potilastietojärjestelmiin ja HUS-yhtymän raportointityökaluihin Prosessin ja toiminnanohjausjärjestelmän logistisia yksiköitä ovat niin yksittäiset välineet, klipsit ja välinepussit kuin erilaiset koonnit kuten välinepaketit, kontainerit, välinekorit, pesukorit ja kuljetuslaatikot. Koodit voivat olla sekä kiinteitä että kertakäyttöisiä, erilaisiin luentatekniikoihin perustuvia. HUS hakee järjestelmää, joka tukee toimintaa maksimaalisesti ja on helppokäyttöinen, ohjaten käyttäjäänsä. Arvostamme järjestelmän selkeyttä. Järjestelmän ylläpidolle koko tulevan elinkaaren aikana haemme enenevässä määrin omaa hallintaa, järjestelmäalustan laajaa osaamista sekä kustannusten ennakoivaa hallintaa. Alan lainsäädännön ja viranomaisten vaateet tulee huomioida niin tarjottavassa ja käyttöön otettavassa kuin versioinnin myötä uudistuvassa järjestelmässä. Valittavan järjestelmän käyttöä ja kehityskykyä arvioidessamme ajattelemme 15+ vuoden perspektiivillä. Jatkokeskusteluihin pyydämme valmistautumaan ainakin seuraavien aiheiden osalta: • Tarjottavaksi sopivan järjestelmän/järjestelmäalustan ja sen osien lyhyt kuvaus • Referenssit toimialalta ja/tai logiikaltaan samankaltaisen kohdeympäristön käyttöönotosta • Suositeltu käyttöönottotapa ja käyttöönoton vaiheistus • Integraatioiden toteuttaminen • Erilaiset käyttöönottoprojektin ja ylläpidon hinnoittelumallit ja niiden soveltuvuus • Projektin organisoinnin ja asiakkaan panoksen suuntaa-antava kuvaus • Järjestelmän esittelymateriaali voi olla englanninkielinen, mutta kommunikointi tarjoajien kanssa niin neuvottelujen kuin mahdollisen käyttöönoton aikana tapahtuu pääosin suomeksi. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tarkoituksena on selvittää tekniset ratkaisut, hinnoitteluperiaatteet ja kustannustaso budjetointia varten. Tietopyyntöön vastanneet toimittajat kutsutaan yhteiseen tilaisuuteen, jossa HUS esittelee Välinehuollon toimintaa ja hankinnan kohdetta. Jatkossa tietopyyntöön vastanneet kutsutaan kahdenkeskisiin tapaamisiin ja he saavat mahdollisesti kommentoitavakseen alustavia tarjouspyyntöasiakirjoja. Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä hankintaan. Tavoitteena on kuitenkin päästä tarjouspyyntövaiheeseen vuoden 2023 aikana. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvauksia. Toimittajan tulee toimittaa mieluiten suomenkieliset vastauksensa tietopyyntöön sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Toimittajien antamat vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääLääketieteelliset ohjelmatuotteet (48180000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutToiminnanohjausohjelmistojen (ERP) kehittämispalvelut (72212451)
Tapahtumakäsittelyohjelmistojen kehittämispalvelut (72212217)
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset