This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-22
Ilmoituksen numero2022-113859
TED numero
OstajaorganisaatioÅbo Akademi (0246312-1 )
Domkyrkotorget 3
FI-20500 Åbo
http://www.abo.fi
Hankinnan otsikkotiedotÖversättningstjänster
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78722/notice/113859/overview
Originaali JSON tietue113859.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausFöremålet för upphandlingen är översättningstjänster för Åbo Akademi (senare upphandlingsenheten). Upphandlingsenheten kommer välja tre (3) leverantörer med vilka ramavtal ingås. Upphandlingsenhetens översättningar kan bestå av bl.a. följande: Vetenskapliga texter, avtal, anvisningar, tal, rapporter, artiklar, internet sidor, pressmeddelanden o.s.v. Översättningen sker i regel från svenska till engelska eller svenska till finska. I mindre utsträckning kan även översättning från finska till svenska eller finska till engelska behövas. Antalet översättningssidor för vardera språkpar under ett år uppskattas vara: Svenska till engelska: 260 sidor Svenska till finska: 85 sidor Antalet är enbart en uppskattning och förbinder inte upphandlingsenheten. Fakturering sker enligt förverkligade mängder. Uppdraget kräver ofta specialkunnande inom översättningsterminologi (t.ex. vetenskapligt, juridiskt, tekniskt o.s.v.). Av översättaren krävs goda kunskaper i språk och utöver översättningskunnande också ofta kunnande inom de ämnesområden som är föremål för översättningen. Om översättningen sker från ett främmande språk till svenska måste översättaren ha utmärkta kunskaper i svenska. Om översättningen sker från svenska till ett främmande språk räcker goda kunskaper i svenska. Alla texter ska översättas så att sakinnehållet i översättningen blir rätt, språket (termer och uttryck inom specialområden) är felfria, idiomatisk och samhörande, stilen är ändamålsenlig, översättningen motsvarar kundens och målgruppens behov och översättningen är klar att använda. Översättaren ska följa givna instruktioner (t.ex. stödmaterial) och använda tillförlitliga källor på rätt sätt (t.ex. hänvisningar till lag). Upphandlingsenheten ska kunna använda den översatta texten som sådan utan några speciella åtgärder. Översättaren ska behärska upphandlingsenhetens ämnesområden som är föremål för denna upphandling.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääÖversättartjänster (79530000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset