This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-22
Ilmoituksen numero2022-113837
TED numero2022/S 228-655114
OstajaorganisaatioValtioneuvoston kanslia (0245975-5 )
PL 23
FI-00023 Valtioneuvosto
http://www.vnk.fi
Hankinnan otsikkotiedotValtioneuvoston ja oikeuskanslerinviraston monikielisiä käännöspalveluita koskeva puitejärjestely 2023–2025 (2026/2027)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 900 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78704/notice/113837/overview
Originaali JSON tietue113837.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausValtioneuvoston kanslia (VNK) vastaa valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä. Valtioneuvoston kanslia huolehtii kaikkien ministeriöiden käännös- ja kielipalveluista sekä kansalliskielille että muille kielille. Lisäksi VNK huolehtii osin oikeuskanslerinviraston ja tasavallan presidentin kanslian tarvitsemista käännös- ja kielipalveluista. Hankinnan kohteena on ministeriöiden käännöspalveluita koskeva sopimus, joka täydentää ruotsin ja englannin kielten käännös ja editointipalveluita koskevia puitejärjestelyjä valtioneuvostolle (VN/8201/2021). Käännökset voivat koskea mitä tahansa ministeriöiden toimialoihin kuuluvaa asiaa, ks. valtioneuvoston ohjesääntö 262/2003, § 10–24, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030262. Lisätietoa ministeriöiden toimialoista on saatavilla myös ministeriöiden www-sivustoilla, ks. http://valtioneuvosto.fi/tietoa/toiminta#ministeriot Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi oikeuskanslerilla on asianajajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä. Lisätietoa oikeuskanslerin tehtävistä ja oikeuskanslerinvirastosta: https://www.okv.fi/fi/. Tarjouskilpailun perusteella Tilaaja valitsee neljä toimittajaa, joiden kanssa se tekee sopimuksen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääKäännöspalvelut (79530000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset