This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-22
Ilmoituksen numero2022-113808
TED numero
OstajaorganisaatioLahden kaupunki (0149669-3 )
PL 202
FI-15101 Lahti
http://www.lahti.fi
Hankinnan otsikkotiedotTarjouspyyntö PAH- ja VOC -analyyseistä ulkoilmasta vuosille 2023-2024 (2026)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78687/notice/113808/overview
Originaali JSON tietue113808.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTarjous pyydetään hengitettävien hiukkasten PAH-seurannan suodattimista, suodattimien käsittelystä (pakkaaminen ja purkaminen), suodattimien kanssa yhteydessä olevien osien (suodatinpidikkeet ja –kotelot) käsittelystä sekä laboratorioanalyyseistä. Mittausjakso koskee vuosia 2023 – 2024 (optio 2025 – 2026). Näytteitä kerätään yhdellä tai kahdella keräimellä vähintään joka kolmas vuorokausi, tarvittaessa joka toinen (yhteensä n. 120 – 365 näytettä / vuosi; mahdollisina optiovuosina analyysit voidaan tehdä joko jokaisesta näytteestä tai kuukausikokoomanäytteistä.) Tarjotut hinnat ovat voimassa sopimuskauden 2023-2024. Optiokaudelle voidaan pyytää hinnat kuukausikokoomanäytteille. Kuvaus mittausjärjestelyistä: Näytteiden kerääminen tehdään yhdessä tai kahdessa paikassa Leckel SEQ 47/59 keräimillä. Lahden ympäristöpalveluilla on käytössään keräimet ja tarvittavat suodatinkotelot ja suodatinpidikkeet, joihin suodattimet laitetaan. Laitetiloina käytetään Lahden ympäristöpalveluiden termostoituja mittauskoppeja. Lahden ympäristöpalvelut hoitaa näytteiden (PM10 hiukkaskoko) keräämisen standardin SFS-EN 12341:2014 mukaisesti ilmanlaatuasetuksen 113/2017 mukaisilla referenssikeräimillä. Keräysalustana käytetään teflonsuodatinta (Millipore, Fluoropore 3.0 µm FS). Suodattimen halkaisija 47 mm. Laboratorio hankkii suodattimet. Suodattimia ei saa säilyttää missään vaiheessa yli + 20 °C lämpötilassa (ei myöskään kuljetuksen aikana). Kerätyt suodattimet säilytetään mittausasemilla alle + 20 °C lämpötilassa ja laboratoriossa suodattimet siirretään niiden saavuttua jääkaappiin (säilytys pimeässä ja viileässä). Ennen keräystä laboratorio pakkaa suodattimet numeroituihin suodatinpidikkeisiin ja suodatinpidikkeet kahteen suodatinkoteloon, joihin laitetaan suodattimia kahden - kolmen viikon tarpeeseen + tarvittavat nollanäytesuodattimet. Laboratorio toimittaa suodatinkotelot suodattimineen Lahden ympäristöpalveluille (voi olla nouto Lahden seudulla laboratoriosta tai näytepisteestä). Lahden ympäristöpalvelujen henkilö käy asentamassa suodatinkotelot suodattimineen automaattikeräimiin ja ohjelmoi laitteiden keräyssyklit. Keräykset tehdään molemmissa pisteissä samoina päivinä. Laboratorio toimittaa keräyssyklin aikana Lahden ympäristöpalveluille uudet suodatinkotelot, joissa on suodattimet valmiiksi numeroiduissa suodatinpidikkeissä seuraavaa keräysjaksoa (2 – 3 viikkoa) varten. Lahden ympäristöpalvelut vaihtaa suodatinkotelot kerran kahdessa- kolmessa viikossa ja toimittaa kerätyt suodattimet koteloineen Lahden seudulla sijaitsevaan laboratorioon tai laboratorion näytepisteeseen. Laboratorio analysoi standardin EN 15549:2008 ja teknisen spesifikaatin CEN/TS 16645:2014 mukaisesti jokaisesta suodattimesta seuraavat komponentit: fenantreeni, antraseeni, fluoranteeni, pyreeni, bentso(a)antraseeni, kryseeni +trifenyleeni (summana tai yksittäin), bentso(k+b+j) fluoranteeni (summana tai erikseen), bentso (a)pyreeni, bentso(ghi)peryleeni, indeno (1,2,3-cd) pyreeni ja dibents (a,h+a,c) antraseeni. Lahden ympäristöpalvelut toimittaa keräyksistä ilmamäärätiedot laboratoriolle. Laboratorio toimittaa analyysitulokset sähköisesti Lahden ympäristöpalveluille.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLaboratoriopalvelut (71900000)
AluekoodiFI1C3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTarjous pyydetään VOC-analyyseistä vuosille 2023-2024. Tarjouksen tulee sisältää näytteenottoputket. Kuvaus mittausjärjestelyistä: Näytteiden kerääminen tehdään kolmessa tai neljässä paikassa Lahdessa ja Hollolassa. Lahden ympäristöpalveluilla on käytössään telineet passiiviputkille. Tarjoaja toimittaa näytteen keräyksiin tarvittavat passiiviputket ja nollaputket. Lahden ympäristöpalvelut hoitaa näytteiden keräämisen. Ennen keräystä laboratorio toimittaa näytemerkityt passiiviputket ja tarpeelliset nollaputket Lahden ympäristöpalveluille (voi olla nouto Lahden seudulla laboratoriosta, näytepisteestä tai postitse). Lahden ympäristöpalvelut vaihtaa passiiviputket kerran kahdessa viikossa ja toimittaa kerätyt putket ja näytteenottolomakkeen Lahden seudulla sijaitsevaan laboratorioon, laboratorion näytepisteeseen tai postiin. Laboratorio analysoi seuraavat komponentit: bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, p/m-ksyleeni, o-ksyleeni, styreeni, propyylibentseeni, 2-etyylitolueeni, 3-etyylitolueeni, 4-etyylitolueeni, ETBE ja 1,3,5-trimetyylibentseeni. Erikseen tilattaessa laboratorio tekee näytteistä myös scan-analyysit muiden VOC-yhdisteiden löytämiseksi. Laboratorio selvittää itse tulosten laskemiseen tarvittavat ulkoilman lämpötilatiedot, laskee tulokset ja toimittaa analyysitulokset sähköisesti Lahden ympäristöpalveluille.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLaboratoriopalvelut (71900000)
AluekoodiFI1C3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset