This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-22
Ilmoituksen numero2022-113799
TED numero2022/S 228-654540
OstajaorganisaatioElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Jääkärinkatu 14
FI-50100 Mikkeli
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotYritysten kehittämispalvelut Koulutus DPS, Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio2 600 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78682/notice/113799/overview
Originaali JSON tietue113799.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan sisältö:  Koulutusten toteuttaminen liikevaihdon kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa monipuolisia markkinointi-, myynti- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiä hyödyntäen.     Tavoite:  Lisätä ja vahvistaa pk-yritysten markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamista ja hallintaa. Tavoitteena huomioida markkinointi ja myynti yrityksen liiketoiminnan kokonaisuudessa. Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujan tietoisuus ja osaaminen yrityksen asiakkuuksista sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämistarpeista ja tavoitteista paranee. Osallistujat saavat keinoja ja tukea asiakkuusstrategiaa toteuttavaan markkinointiin ja myyntiin.    Kesto:  Koulutuksen kesto 10 koulutuspäivää ja 2 asiakaskohtaista konsultointipäivää    Hinta: 270 €/ koulutuspäivä ja 1300 €/ konsultointipäivä.    Toteutustapa:  Koulutus voidaan toteuttaa osin kasvokkain tapahtuvana ja osin verkko-opetuksena siten kuin siitä DPS:n sisäisessä kilpailutuksessa kuvataan ( sopimusluonnos). Huomioitava on että osallistujille tärkeät ryhmäytyminen ja vertaistuki voivat toteutua.    Koulutukseen kuuluvat konsultointipäivien kesto on 7 h/ konsultointipäivä asiakastyötä. Ne tulee tehdä siten, että ainakin toinen päivä tehdään yritysasiakkaan tiloissa. Toisen toteuttamismuodosta sovitaan aina asiakkaan parhaaksi tapauskohtaisesti. Lopputuloksena syntyy organisaatiokohtainen kehittämissuunnitelma ja raportti. Vastuu koko palveluprosessin toteutumisesta on palveluntuottajalla. Jos konsultointi toteutetaan etätyönä toteutettava konsultointi perustuu vuorovaikutteiseen toimintatapaan, jossa molemmat osapuolet ovat yhtäaikaisesti läsnä. Konsultoinnin sisältö ja toteuttaminen on kuvattu tarkemmin sopimusluonnoksessa. Palvelussa voi hyödyntää enintään kolme tuntia ulkopuolisen asiantuntijan työaikaa/ osallistuja.  
Hankintanimikkeistö (CPV) pääYrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset