This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-22
Ilmoituksen numero2022-113791
TED numero2022/S 228-657360
OstajaorganisaatioAmbu A/S, filial i Finland (1628345-5 )
Tikkamäentie 16 M/3
FI-80210 Joensuu
http://www.siunsote.fi
Hankinnan otsikkotiedotSuorahankintapäätös, B.Braun Medical Oy, Ruiskupumput, infuusioautomaatit sekä laitteiden tarvitsemat käyttötarvikkeet ajalle 1.12.2022 alkaen ja jatkuen toistaiseksi
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen310 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78675/notice/113791/overview
Originaali JSON tietue113791.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausSiun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tekee suorahankinnan ruiskupumpuista, infuusioautomaateista ja laitteiden tarvitsemista käyttötarvikkeista B. Braun Medical Oy:n kanssa ajalle 1.12.2021 alkaen ja jatkuen toistaiseksi. Hankintayksiköllä on oikeus tehdä suorahankinta seuraavin perustein: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 5 luku 41 § Suorahankinta lisätilauksesta Hankintalain 41§ mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) teho-osastolle siirtyy paljon potilaita mm. sydänvalvonnasta, päivystyksestä ja tehovalvontayksiköstä 2KT. Teho-osastolta taas siirtyy usein potilaita jatkohoitoon näihin yksiköihin. Kaikissa näissä yksiköissä hoidetaan vaikeasti sairaita potilaita, joiden hoidossa tarvitaan ruiskupumppuja ja infuusioautomaatteja. Laitekannan yhteneväisyys parantaa potilasturvallisuutta, kun sekä siirtävän että vastaanottavan yksikön henkilökunta osaa varmuudella käyttää laitteita. Yhtenevää laitekantaa hyödynnetään myös muissa Siun soten käyttäjäyksiköissä kuten esimerkiksi Ensihoidon ambulansseissa, vatsa- ja lastenkeskuksessa. Kertakäyttötarvikkeista aiheutuvat kustannukset vähenevät, jos infuusioautomaatti pysyy samana hoitoyksikön vaihtuessa eikä letkustoja tarvitse vaihtaa. Samoin henkilökunnan koulutustarve vähenee ja lääkintälaitehuollon toiminta helpottuu, kun eri yksiköiden laitekanta on yhteneväistä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääInfuusiopumput (33194110)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-11-21
Sopimusnumero
MyyjätB.Braun Medical Oy (FI),  0111467-5