This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-21
Ilmoituksen numero2022-113766
TED numero
OstajaorganisaatioHämeenlinnan kaupunki (0146921-4 )
PL 84
FI-13101 Hämeenlinna
http://www.hameenlinna.fi/
Hankinnan otsikkotiedotUlkovalaistuksen suunnittelun puitesopimus 2023-2024
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78659/notice/113766/overview
Originaali JSON tietue113766.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausYLEISTÄ Hämeenlinnan kaupunki pyytää tuntihintatarjousta ulkovalaistuksen suunnittelutöistä. Kyseessä on puitesopimus, jonka toimeksiantoihin voi kuulua seuraavia osa-alueita: - ulkovalaistussuunnittelu - led –valaisin- ja/tai lamppuvaihtojen suunnittelu - ulkovalaistusasioihin liittyvä konsultointi - tekninen dokumentointi (Trimble Nis ym.) Kyseessä on kansallinen hankinta. Tilaaja valitsee puitesopimuksen piiriin kaksi palveluntuottajaa, joilta molemmilta voidaan tilata yksittäisiä toimeksiantoja. Tilaaja jättää oikeuden suorittaa minikilpailutuksia toimijoiden välillä. Suunnittelutyössä noudatetaan KSE2013 sopimusehtoa täydennettynä tämän tarjouspyynnön lisämääritteillä. SUUNNITTELUTARJOUKSEN HINNOITTELU JA ARVIO TUNTIMÄÄRISTÄ Tarjouksessa annetaan seuraavat hintatiedot: - tuntihinta (HINTA 1) mainituille töille (alv 0 %) sisältäen varsinaisen suunnittelu-/konsultointityön, tarvittavat kartoituskäynnit kohteissa ja työnaikaiset pientulostukset. Matkatunteja, päivärahoja ja kilometrikorvauksia ei siis voi erikseen laskuttaa. - tuntihinta (HINTA 2) mainituille töille (alv 0 %) sisältäen teknisen dokumentoinnin ja työnaikaiset pientu-lostukset. Matkatunteja, päivärahoja ja kilometrikorvauksia ei siis voi erikseen laskuttaa. Tilattavien toimeksiantojen määrä on arviolta 10-40 tuntia / kuukausi. Em. arviomäärä ei ole tilaajaa sitova. Puitesopimus on voimassa siitä hetkestä, kun se on eri toimijoiden osalta hyväksytty ja puitesopimukset allekirjoitettu. Tilaaja voi tarvittaessa keskeyttää hankinnan ennen puitesopimuksen allekirjoittamista. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. SUUNNITTELUTYÖN PERUSKUVAUS Suunnittelijan tehtävät: - Suunnitelmat laaditaan loppupiirustuksina verkkotietojärjestelmään (Trimble Nisiin) - Tarvittaessa epäselvissä tilanteissa sopii suunnitteluvaiheessa huoltoyrityksen kanssa käynnin kohteessa, josta kartoitetaan syötön suunta, jakorajat ja tarvittavat mitatut Ik-arvot - Mikäli alueella on jakeluverkon tai televerkon tekniikoita, joita tarvitsee siirtää, niin ohjaa suunnittelun ko. operaattorille - tilaaja antaa suunnittelijalle pyydettäessä huoltoyrityksen yhteystiedot ja oikeudet Trimble Nis verkkotie-tojärjestelmään Kohteista toimitetaan pdf- ja työtiedostoina: - piirustusluettelo - nykyisen valaistusjärjestelmän purkusuunnitelmat ja uuden valaistusverkon suunnitelmat - tyyppipoikkileikkaukset, keskuskaaviot ja detaljisuunnitelmat - listat ja luettelot, määräluettelot ja kustannusarviot, sähkötyöselitys - valaistuslaskentatulokset ja sähködynaamiset laskennat - määritetyt pylväskoordinaatit - sijaintikartat alueella toimivilta operaattoreilta (sähkö, tele, maakaasu, kaukolämpö, vesi ja viemäri). Suunnittelija toimittaa valaistussuunnitelman karttapiirustuksen tiedoksi muille operaattoreille - sijoituslupa hyväksytettynä
Hankintanimikkeistö (CPV) pääInsinöörialan suunnittelupalvelut (71320000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset