This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-21
Ilmoituksen numero2022-113728
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hankintatoimi (0242746-2 )
Linnunlahdentie 2
FI-80110 Joensuu
http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: Elintarvikkeet: Perunat ja kasvikset
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/78648/notice/113728/overview
Originaali JSON tietue113728.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tähän tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyynnön liitteenä olevassa tarjouspyyntöluonnoksessa ja liiteluonnoksissa olevat tekstit voivat muuttua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Kaikki päivämäärät, tiedot, osallistujat yms. tarjouspyyntöluonnoksen sisältämät tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua ja/tai täydentyä. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tietopyyntö koskee perunoiden ja kasvisten hankintaa Pohjois-Karjalan alueella. Tällä tietopyynnöllä pyydetään ja toivotaan toimittajilta kommentteja ja/tai huomioita tarjouspyyntöluonnokseen “tarjouspyyntö 417236 Elintarvikkeet Perunat ja kasvikset", joka on tämän tietopyynnön liitteenä. KYSYMYKSET, JOIHIN POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI TOIVOO VASTAUKSIA/KOMMENTTEJA: 1. Mikäli tarjouspyyntö julkaistaan tämän tietopyynnön liitteenä olevan luonnoksen mukaisena, jätättekö tarjouksen todennäköisesti / ehkä / ei, ja siinä tapauksessa miksi ei? 2. Tuotteiden osa-aluejako: Onko teillä tarjota kaikkia kussakin osa-alueessa vaadittuja tuotteita, jäisikö jokin osa-alue tarjoamatta sopivan tuotteen puuttumisen vuoksi? Mielipiteenne osa-aluejaosta? 3. Tarjouspyynnöllä ei ole tällä hetkellä esitetty toimituskustannusten eriyttämistä, vaan toimituskustannukset kuuluvat tarjottujen tuotteiden hintaan. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi päätyy ratkaisuun, jossa toimituskustannukset on mahdollista veloittaa erikseen tuotteiden hintojen ohella, kuinka/millä tavalla ehdotatte sen toteuttamista? 4. Tarjouspyynnöllä on yksi mahdollinen versio pientoimituslisästä. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi päätyy sisällyttämään pientoimituslisän mahdollisuuden hankintasopimuksille, kuinka/millä tavalla ehdotatte sen toteuttamista? Mikä on raja pientoimitukselle, voisiko pientoimituslisälle asettaa ylärajaa? 5. Sopimuskauden hinnanmuutokset on sidottu tarjouspyyntöluonnoksessa indekseihin. Kommenttinne hinnanmuutosehdoista: Ovatko indeksit sopivia / onko ehdot sopivat, vai toteuttaisitteko hinnanmuutokset sopimuskaudella jotenkin muutoin, miten? 6. Muut kommentit tarjouspyyntöluonnoksesta? Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” 29.11.2022 klo 11.45 mennessä tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” 29.11.2022 klo 12.00 mennessä, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, teidän tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassaolon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erillisen liitteen tietopyyntöön liittyen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääViljat, perunat, kasvikset, hedelmät ja pähkinät (03200000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset