This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-21
Ilmoituksen numero2022-113675
TED numero
OstajaorganisaatioVantaan seurakuntayhtymä (0202774-1 )
Asematie 12a
FI-01300 Vantaa
http://www.vantaanseurakunnat.fi
Hankinnan otsikkotiedotPyhän Laurin kirkon huoltorakennuksen laajennus ja sprinklausurakkaan liittyvät maa- ja rakennustyöt (pääurakka)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/77002/notice/113675/overview
Originaali JSON tietue113675.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausVantaan seurakuntayhtymä pyytää teiltä tarjousta rakennusurakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa täysin valmiiksi saatettuna. Rakennusurakka sisältää huoltorakennuksen laajennuksen niin, että sinne voidaan sijoittaa sprinklausjärjestelmän keskuslaitteisto. Laajennus sijoittuu olemassa olevan huoltorakennuksen viereen saman vesikaton alle niin, että rakennusten väliin jää katettu tila, josta on käynti vanhan osan wc-tiloihin sekä uuteen keskustilaan. Uusi rakennus on puolilämmin. Urakka sisältää myös sprinklausurakkaan liittyvät maatyöt, kirkon ja kellotapulin sisäiset rakennustyöt sekä huoltorakennuksen LVIS-suunnittelun siltä osin, kun ne eivät liity erikseen kilpailutettavaan sprinklausurakkaan. LVIS-suunnittelu toteutetaan LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteiden ja muiden urakka-asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijoiden pitää huomioida eri asiakirjoissa mainitut työt ja velvoitteet sekä huolehtia kaikista urakka-asiakirjojen kuvaamien työtulosten vaatimista työvaiheista, vaikka niitä ei erikseen olisikaan asiakirjoissa mainittu. Pyhän Laurin kirkko ja erillinen kellotapulirakennus sijaitsevat Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylän alueella. Tontti on asemakaavassa EH/s aluetta hautausma-aalue, jonka kulttuurihistorialliset ominaispiirteet tulee säilyttää). Rakennukset on suojeltu kirkkolain 14 luvun 5§:n nojalla ja asemakaavassa on srk-1 suojelumerkintä. Asemakaavamääräysten mukaan rakennusten korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä Museoviraston lausunto. Kortteli on varustettu lisäksi merkinnällä hih (historiallinen hautausmaa-alue). Kirkko on rakennettu 1450-1460 luvulla ja korjattu tuhoisan tulipalon jälkeen arkkitehti Theodor Höjerin suunnitelmien mukaan 1893-1894. Kellotapulin luonnonkivinen alaosa on uusimman tutkimustulkinnan mukaan kirkkoakin vanhempi, yläosa on korjattu tulipalon jälkeen 1983-1984. Kirkkosali ja asehuone ovat kirkkosalin vanhimpia keskiaikaisia osia (tila nykyisin kappelikäytössä). Nykyinen sakaristo on rakennettu 1829-1830 ja korjattu tulipalon jälkeen 1893. Läntinen eteishuone rakennettiin uusiksi 1893 tulipalon jälkeen. Kohteen tarkempi sijainti, urakan sisältö sekä muut hankkeen tiedot ilmenevät liiteasiakirjoissa. Johtuen rakennusten suuresta rakennushistoriallisesta arvosta kaikille kirkon ja kellotapulin sprinklausputkien reitityksille ja läpivienneille on saatava hyväksyntä tilaajalta ja arkkitehdilta. Töiden suunnittelussa on huomioitava se, että suunnitelmien hyväksytys ja kaikki reitti- ja läpivientikatselmukset on järjestettävä hyvissä ajoin, sillä katselmuksiin tulee kutsua myös Museoviraston edustaja paikalle. Rakennus- ja sprinklausurakoiden työt tulee yhteensovittaa niin, että toisiinsa liittyvät työt tehdään oikea-aikaisesti. Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelmien mukaiseen huoltorakennuksen laajennuksen rakennusluvan sekä hyväksyttää luvassa mainitut piirustukset ja suunnitelmat. Urakka käsittää kaikki rakennusluvan mukaiset vastuut ja toimet. Lisäksi rakennuttaja hankkii kustannuksellaan museoviraston kaivutyöluvan sekä Museoviraston lausunnossa edellytetyn laajennusosan kaivuutöiden arkeologisen valvonnan.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRakennustyöt (45000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakennustyöt (45000000)
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikkaPyhän Laurin kirkko sijaitsee Vantaalla Helsingin pitäjän kirkonkylässä osoitteessa, Kirkkotie 45.

Sopimukset