This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-11-17
Ilmoituksen numero2022-113543
TED numero2022/S 225-648361
OstajaorganisaatioJyväskylän kaupunki (0174666-4 )
Hannikaisenkatu 17
FI-40101 Jyväskylä
https://www.jyvaskyla.fi
Hankinnan otsikkotiedotVIPA Tourujoen kunnostusurakka osallistumispyyntö
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/36644/notice/113543/overview
Originaali JSON tietue113543.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä hankintailmoitus koskee ilmoittautumista Tourujoen kunnostusurakan tarjouskilpailuun. Urakassa käytetään mallipohjaista suunnitelma-aineistoa, jota hallinnoidaan Infrakit-järjestelmässä. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija hankkii käyttöönsä inframallien hyödyntämiseen tarvittavan ammattitaidon, järjestelmät, ohjelmistot ja muut tarvittavat työkalut. Tilaaja vastaa urakassa tarvittavien Infrakit -lisenssien kustannuksista. Rakennussuunnitelmat liitteineen on tarkasteltavissa tarjousvaiheessa Infrakit-järjestelmän kautta. Infrakitin käyttöohjeet tarjousvaiheessa Tourujoen kansiorakenteelle ja järjestelmälle on tarjouspyynnön liitteenä. Urakassa suurimmat muutokset keskittyvät vesivoimarakenteiden alueelle Kankaan kohdalle, jossa patorakenteita puretaan ja rakennetaan uusi luonnonmukainen jokiuoma vanhojen kanavarakenteiden viereen itäpuolelle, sekä uusitaan Kankaankadun kevyen liikenteen silta. Uusi jokiuoma kivetään kalannousun mahdollistaviksi altaiksi. Suurelta osin kulttuuriympäristöön kuuluvat voimalaitoksen kanavarakenteet säilyvät. Kankaan kohdalle on suunnitelmissa esitetty muurirakenteita ja pohja-aukollinen pato. Palokkajärven säännöstely lakkautetaan ja Lahjaharjun sillan pohjoispuolelle rakennetaan pohjapato, joka säilyttää Palokkajärven keskivedenpinnan nykyisellä tasollaan. Yläjuoksun osuudelle palautetaan alueella aikaisemmin sijainneet nivapaikat sekä rakennetaan kivikkoja ja kutusoraikkoja kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiksi. Kunnostusurakkaan sisältyy uusien kevyen liikenteen väylien rakentaminen suunnitelmien mukaisesti, sekä uusia viher- ja oleskelualueita, rantapolkuja ja rantautumislaiturit. Valaistus toteutetaan sähkösuunnitelmien mukaisesti pylväs- ja pollarivalaisimilla sekä rakenteisiin integroitavilla valaistusratkaisuilla. Uusiin muurirakenteisiin ja joen ympäristöön sijoitetaan taidetta, jonka on suunnitellut kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. Kankaan kohdalla on paljon käytössä olevaa ja käytöstä poistettua kunnallistekniikkaa sekä vanhoja betonirakenteita. Voimalaitospadolta voimalaitokselle johtava teräksinen tuloputki puretaan. Osa alueen kaukolämpö- ja kaapelitöistä toteutetaan Tourujoen kunnostusurakan yhteydessä, esim. siltarakenteeseen tulevat johtolinjat. Kankaan uusi asuntoalue rakentuu samanaikaisesti Tourujoen kunnostushankkeen kanssa. Tämä edellyttää aktiivista tiedottamista ja töiden yhteensovittamista muiden alueen toimijoiden kanssa. Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelmat on hyväksytty helmikuussa 2021. Hankkeen vesilain mukainen lupa on saatu maaliskuussa 2021. Hankkeeseen kuuluvan Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimiseen on saatu vesilain mukainen lupa vuonna 2020. Valittu urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki työt ja hankinnat aikaansaadakseen tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä täysin valmiina tilaajalle. Rakentamisen urakka-aika: - rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 1.6.2023. - urakan tulee olla hyväksytysti vastaanotettu 31.8.2025 mennessä. Urakkaan sisältyy kehitysvaihe, joka on tarkemmin kuvattu urakkaohjelmassa. Hankintaa ei ole jaettu osiin töiden yhteensovittamisen ja kokonaisuuden hallinnan takia.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikkaJyväskylä

Sopimukset