This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-10-07
Ilmoituksen numero2022-110178
TED numero2022/S 197-560378
OstajaorganisaatioVeikkaus Oy (2765220-1 )
PL 1
FI-01009 Veikkaus
https://www.veikkaus.fi
Hankinnan otsikkotiedotSuunnittelupalvelujen puitejärjestely
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 140 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/70491/notice/110178/overview
Originaali JSON tietue110178.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHANKINNAN KOHDE Osa-alueeseen 1 sisältyy Veikkauksen toimi-, loma-, liike- ja edustustilojen muutostöissä ja niiden korjausrakentamisessa käytettävät arkkitehti- ja sisustussuunnittelupalvelut. Puitesopimustoimittajan toimeksiannot voivat olla Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen arkkitehti- ja sisustussuunnittelupalvelujen osalta muun ohella: 1) Muutos- tai korjausrakentamishakkeen alkuvaiheeseen kuuluvat tarveselvitykset sekä muut selvitykset 2) Hankesuunnittelun avuksi tarvittavien ehdotussuunnitelmien laatiminen 3) Muut arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun liittyvät tehtävät: - Pääsuunnittelijan tehtävät - Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät - Sisustussuunnittelijan tehtävät - Em. suunnitelmien toteutukseen liittyvien kustannusarvioiden teko - Rakennuslupa-asiakirjojen, työpiirustusten ja -selostusten laadinta - Urakan aikaiset tehtävät (mm. osallistuminen työmaakokokouksiin, urakoitsijan työsuorituksen suunnitelmanmukaisuuden ja valmiusasteen työmaavalvontaan ja -tarkastuksiin) - Loppudokumenttien laatiminen Tehtävien määrittelyssä käytetään yleensä, ellei toisin sovita Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluetteloa ARK 18 (RT 103253) ja/tai pääsuunnittelun tehtäväluetteloa PS 18 (RT 103254). Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten sekä hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimeksiannoista tehdään aina erillinen tilaus / sopimus. VEIKKAUKSEN KIINTEISTÖT Toimeksiannot kohdistuvat Veikkauksen hallinnoimiin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat maantieteellisesti koko Manner-Suomen alueella. Toimeksiannot kohdistuvat pääasiassa Veikkauksen toimi-, loma- ja edustustiloihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 30. Toimeksiannot voivat liittyä Veikkauksen pelisaleihin ja kasinoihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 70 ja joissa Veikkaus toimii vuokralaisena. Lähtökohtaisesti toimeksiantoihin ei sisälly uudisrakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSET Veikkaus tilaa toimeksiannot sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta minikilpailutusten perusteella, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (jäljempänä "Hankintalaki") mukaisen palveluhankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon (tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 60.000,00 euroa). Minikilpailussa hankintayksikkö pyytää kirjallisen tarjouksen kaikilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta ja valitsee toimittajan toimeksiantoon minikilpailun tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Arviointiperusteina voi olla hinta tai hinta/laatu. Laatuperusteina voidaan käyttää muun muassa nimettyjen suunnittelijoiden kokemusta ja osaamista ko. toimeksiannon luonteeseen liittyvistä toimeksiannoista sekä tarjoajan toimituskykyä. Hinnan arviointiperusteena voidaan käyttää esim. kattohintaa tai tavoitehintaa, joka perustuu tässä tarjouskilpailussa annettuihin yksikköhintoihin. Toimeksiannoissa joiden arvo on alle 60.000,00 euroa (alv 0 %) Veikkaus tekee hankintasopimukset harkintansa mukaan valitsemansa puitejärjestelyyn valitun palveluntarjoajan kanssa, kuitenkin siten, että Veikkaus kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekeminen johda Hankintalain 31 §:ssä tarkoitetun pilkkomiskiellon rikkomiseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehtipalvelut (71200000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-10-04
Sopimusnumero
MyyjätKVA Arkkitehdit Oy (FI),  1479130-9 
Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd (FI),  0602097-7 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy (FI),  2557243-5 
Sweco Architects Oy (FI),  0635637-4 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHANKINNAN KOHDE Osa-alueeseen 2 sisältyy Veikkauksen toimi-, loma-, liike- ja edustustilojen muutostöissä ja niiden korjausrakentamisessa käytettävät rakennesuunnittelupalvelut. Puitesopimustoimittajan toimeksiannot voivat olla Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen rakennesuunnittelupalveluiden osalta muun ohella: 1) Muutos- tai korjausrakentamishakkeen alkuvaiheeseen kuuluvat tarveselvitykset sekä muut selvitykset 2) Hankesuunnittelun avuksi tarvittavien ehdotussuunnitelmien laatiminen 3) Muut rakennesuunnitteluun liittyvät tehtävät: - Rakennesuunnittelijan tehtävät - Em. suunnitelmien toteutukseen liittyvien kustannusarvioiden teko - Rakennuslupa-asiakirjojen, työpiirustusten ja -selostusten laadinta - Urakan aikaiset tehtävät (mm. osallistuminen työmaakokokouksiin, urakoitsijan työsuorituksen suunnitelmanmukaisuuden ja valmiusasteen työmaavalvontaan ja -tarkastuksiin) - Loppudokumentaation laadinta Tehtävien määrittelyssä käytetään yleensä, ellei toisin sovita Rakennesuunnittelun tehtäväluetteloa RAK 18 (RT 103087). Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten sekä hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimeksiannoista tehdään aina erillinen tilaus / sopimus. VEIKKAUKSEN KIINTEISTÖT Toimeksiannot kohdistuvat Veikkauksen hallinnoimiin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat maantieteellisesti koko Manner-Suomen alueella. Toimeksiannot kohdistuvat pääasiassa Veikkauksen toimi-, loma- ja edustustiloihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 30. Toimeksiannot voivat liittyä Veikkauksen pelisaleihin ja kasinoihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 70 ja joissa Veikkaus toimii vuokralaisena. Lähtökohtaisesti toimeksiantoihin ei sisälly uudisrakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSET Veikkaus tilaa toimeksiannot sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta minikilpailutusten perusteella, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (jäljempänä "Hankintalaki") mukaisen palveluhankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon (tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 60.000,00 euroa). Minikilpailussa hankintayksikkö pyytää kirjallisen tarjouksen kaikilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta ja valitsee toimittajan toimeksiantoon minikilpailun tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Arviointiperusteina voi olla hinta tai hinta/laatu. Laatuperusteina voidaan käyttää muun muassa nimettyjen suunnittelijoiden kokemusta ja osaamista ko. toimeksiannon luonteeseen liittyvistä toimeksiannoista sekä tarjoajan toimituskykyä. Hinnan arviointiperusteena voidaan käyttää esim. kattohintaa tai tavoitehintaa, joka perustuu tässä tarjouskilpailussa annettuihin yksikköhintoihin. Toimeksiannoissa joiden arvo on alle 60.000,00 euroa (alv 0 %) Veikkaus tekee hankintasopimukset harkintansa mukaan valitsemansa puitejärjestelyyn valitun palveluntarjoajan kanssa, kuitenkin siten, että Veikkaus kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekeminen johda Hankintalain 31 §:ssä tarkoitetun pilkkomiskiellon rikkomiseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-10-04
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
AFRY Finland Oy (FI),  0625905-6 
Insinööritoimisto Pontek Oy (FI),  0201880-2 
Rakennuttajakaari Oy (FI),  2450421-1 
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy (FI),  2210772-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHANKINNAN KOHDE Osa-alueeseen 3 sisältyy Veikkauksen toimi-, loma- ja edustustilojen muutostöissä ja niiden korjausrakentamisessa käytettävät LVIA-suunnittelupalvelut. Puitesopimustoimittajan toimeksiannot voivat olla Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen LVIA-suunnittelupalveluiden osalta muun ohella: 1) Muutos- tai korjausrakentamishakkeen alkuvaiheeseen kuuluvat tarveselvitykset sekä muut selvitykset 2) Hankesuunnittelun avuksi tarvittavien ehdotussuunnitelmien laatiminen 3) Muut LVIA-suunnitteluun liittyvät tehtävät: - LVIA-, kylmä-, palonsammutusjärjestelmien suunnittelu - Talotekniikan pääsuunnittelijan tehtävät - Em. suunnitelmien toteutukseen liittyvien kustannusarvioiden teko - Rakennuslupa-asiakirjojen, työpiirustusten ja -selostusten laadinta - Urakan aikaiset tehtävät (mm. osallistuminen työmaakokokouksiin, urakoitsijan työsuorituksen suunnitelmanmukaisuuden ja valmiusasteen työmaavalvontaan ja -tarkastuksiin) - Loppudokumentaation laadinta Tehtävien määrittelyssä käytetään yleensä, ellei toisin sovita Talotekniikan suunnittelun tehtäväluetteloa TATE 18 (RT 10-11290). Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten sekä hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimeksiannoista tehdään aina erillinen tilaus / sopimus. VEIKKAUKSEN KIINTEISTÖT Toimeksiannot kohdistuvat Veikkauksen hallinnoimiin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat maantieteellisesti koko Manner-Suomen alueella. Toimeksiannot kohdistuvat pääasiassa Veikkauksen toimi-, loma- ja edustustiloihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 30. Toimeksiannot voivat liittyä Veikkauksen pelisaleihin ja Kasinoihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 70 ja joissa Veikkaus toimii vuokralaisena. Lähtökohtaisesti toimeksiantoihin ei sisälly uudisrakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSET Veikkaus tilaa toimeksiannot sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta minikilpailutusten perusteella, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (jäljempänä "Hankintalaki") mukaisen palveluhankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon (tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 60.000,00 euroa). Minikilpailussa hankintayksikkö pyytää kirjallisen tarjouksen kaikilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta ja valitsee toimittajan toimeksiantoon minikilpailun tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Arviointiperusteina voi olla hinta tai hinta/laatu. Laatuperusteina voidaan käyttää muun muassa nimettyjen suunnittelijoiden kokemusta ja osaamista ko. toimeksiannon luonteeseen liittyvistä toimeksiannoista sekä tarjoajan toimituskykyä. Hinnan arviointiperusteena voidaan käyttää esim. kattohintaa tai tavoitehintaa, joka perustuu tässä tarjouskilpailussa annettuihin yksikköhintoihin. Toimeksiannoissa joiden arvo on alle 60.000,00 euroa (alv 0 %) Veikkaus tekee hankintasopimukset harkintansa mukaan valitsemansa puitejärjestelyyn valitun palveluntarjoajan kanssa, kuitenkin siten, että Veikkaus kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekeminen johda Hankintalain 31 §:ssä tarkoitetun pilkkomiskiellon rikkomiseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-10-04
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sweco Talotekniikka Oy (FI),  0957613-7 
Oy PQR Consult AB (FI),  2352610-1 
Hepacon Oy (FI),  0787141-5 
Rejlers Finland Oy (FI),  0765069-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHANKINNAN KOHDE Osa-alueeseen 4 sisältyy Veikkauksen toimi-, loma- ja edustustilojen muutostöissä ja niiden korjausrakentamisessa käytettävät sähkösuunnittelupalvelut. Puitesopimustoimittajan toimeksiannot voivat olla Veikkauksen hallinnoimien kiinteistöjen sähkösuunnittelupalveluiden osalta muun ohella: 1) Muutos- tai korjausrakentamishakkeen alkuvaiheeseen kuuluvat tarveselvitykset sekä muut selvitykset 2) Hankesuunnittelun avuksi tarvittavien ehdotussuunnitelmien laatiminen 3) Telesuunnittelu 4) Muut sähkösuunnitteluun liittyvät tehtävät: - Sähkösuunnittelijan tehtävät - Em. suunnitelmien toteutukseen liittyvien kustannusarvioiden teko - Rakennuslupa-asiakirjojen, työpiirustusten ja -selostusten laadinta - Urakan aikaiset tehtävät (mm. osallistuminen työmaakokokouksiin, urakoitsijan työsuorituksen suunnitelmanmukaisuuden ja valmiusasteen työmaavalvontaan ja -tarkastuksiin) - Loppudokumentaation laadinta Tehtävien määrittelyssä käytetään yleensä, ellei toisin sovita Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 18 (RT 10-11129). Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien lakien, asetusten ja määräysten sekä hyvän suunnittelutavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimeksiannoista tehdään aina erillinen tilaus / sopimus. VEIKKAUKSEN KIINTEISTÖT Toimeksiannot kohdistuvat Veikkauksen hallinnoimiin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat maantieteellisesti koko Manner-Suomen alueella. Toimeksiannot kohdistuvat pääasiassa Veikkauksen toimi-, loma- ja edustustiloihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 30. Toimeksiannot voivat liittyä Veikkauksen pelisaleihin ja Kasinoihin, joita tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on noin 70 ja joissa Veikkaus toimii vuokralaisena. Lähtökohtaisesti toimeksiantoihin ei sisälly uudisrakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. PUITEJÄRJESTELYN SISÄISET TILAUKSET Veikkaus tilaa toimeksiannot sopimuskauden aikana puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta minikilpailutusten perusteella, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 (jäljempänä "Hankintalaki") mukaisen palveluhankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon (tarjouspyynnön julkaisuhetkellä 60.000,00 euroa). Minikilpailussa hankintayksikkö pyytää kirjallisen tarjouksen kaikilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta ja valitsee toimittajan toimeksiantoon minikilpailun tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Arviointiperusteina voi olla hinta tai hinta/laatu. Laatuperusteina voidaan käyttää muun muassa nimettyjen suunnittelijoiden kokemusta ja osaamista ko. toimeksiannon luonteeseen liittyvistä toimeksiannoista sekä tarjoajan toimituskykyä. Hinnan arviointiperusteena voidaan käyttää esim. kattohintaa tai tavoitehintaa, joka perustuu tässä tarjouskilpailussa annettuihin yksikköhintoihin. Toimeksiannoissa joiden arvo on alle 60.000,00 euroa (alv 0 %) Veikkaus tekee hankintasopimukset harkintansa mukaan valitsemansa puitejärjestelyyn valitun palveluntarjoajan kanssa, kuitenkin siten, että Veikkaus kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekeminen johda Hankintalain 31 §:ssä tarkoitetun pilkkomiskiellon rikkomiseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-10-04
Sopimusnumero
MyyjätFCG Finnish Consulting Group Oy (FI),  1940671-3 
Karawatski Oy (FI),  07338265-4 
Insinööritoimisto Stacon Oy (FI),  0912501-0 
Hepacon Oy (FI),  0787141-5 
Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy (FI),  1879262-4