This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-21
Ilmoituksen numero2022-108855
TED numero
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (0201256-6 )
PL 58200
FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Hankinnan otsikkotiedotMalmin lumen vastaanottoalueen rakennussuunnittelu
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75546/notice/108855/overview
Originaali JSON tietue108855.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTavoitteet: Malmin lumenvastaanottoalueen ja sen toiminnan edellyttämien kunnallistekniikan, rakenteiden, järjestelmien, varusteiden ja kalusteiden rakennussuunnitelmien laatiminen yleissuunnitelman perusteella. Lumenvastaanotonalueen lähiympäristön jalankulun ja pyöräilyn virkistysreittien rakennussuunnittelu yleissuunnitelman perusteella. Lumenvastanottoalueen rakentamista edellyttämien lupien hakeminen. Tehtävät: Rakennussuunnitelmat laaditaan tilapäiselle lumenvastaanottoalueelle sekä sen toimintaan liittyville liikennejärjestelyille, sulamisvesien hulevesirakenteille ja teknisen huollon alueelle ja sen vesihuollon tarpeille. Lumen vastaanottoalueen asemakaavasta poikkeavan rakentamiseen vaadittavan prosessin asiakirjojen laatiminen, luvan hakeminen ja muun lupaprosessiin liittyvien asioiden edistäminen rakennussuunnittelu yhteydessä. Asemakaavasta poikkeamiseen liittyvä neuvottelu asemakaavoituksen kanssa. Rakentamisen edellyttämän toimenpideluvan mukaisten asiakirjojen laatiminen rakennusvalvontaan. Tarvittavat neuvottelut toimenpidelupaan liittyen. Mittausohjelman laatiminen STARAn mittausryhmälle lähtötietojen täydentämiseksi. Suunnittelukokouksien lisäksi varattava työkokouksia loppukäyttäjän haastatteluun. Valaistussuunnittelun kohteeseen tuottaa Tilaajan sopimussuunnittelija, minkä tuottamat suunnitelmat sovitetaan yhteistyössä lopullisiin suunnitelmiin. Hankinnan kohteen kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä 1 Suunnitteluohjelma.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset