This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-20
Ilmoituksen numero2022-108725
TED numero
OstajaorganisaatioElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Kirkkokatu 12
FI-15110 Lahti
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotAVO - Hämeen psykologin toteuttama ammatinvalinta- ja uraohjaus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/75458/notice/108725/overview
Originaali JSON tietue108725.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausAmmatinvalinta ja uraohjaus on psykologien tarjoamaa ohjausta ammatti-, koulutus- tai työvaihtoehtojen arviointiin ja valintaan. Palvelu toimii lisä- ja täydennyskapasiteettina, sekä valinnan mahdollisuutena: 1) TE-palveluiden omille psykologeille 2) valtakunnalliselle etäpalvelulle Pääasiallisesti ostopalvelu on paikallista palvelua. Etänä asiakkaat voivat hyödyntää valtakunnallista psykologipalvelua. Palvelun sisältö on TE-palveluiden määrittämää ja vakiintunutta palvelua, peruskuvaus: https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/67384a79-8541-4c1e-b78e-bec4c57a8f6b/ammatinvalinta--ja-uraohjaus Muuttuneet ohjeet ja säännöt lainsäädännössä tai soveltamisohjeissa huomioidaan palvelussa niiden muuttuessa. JÄRJESTÄMISPAIKKA Palveluntuottaja tarjoaa yhtä, tai useaa järjestämispaikkaa tarjouslomakkeella. LAHTI - valitaan enintään kaksi palveluntuottajaa HÄMEENLINNA - valitaan yksi palveluntuottaja RIIHIMÄKI - valitaan yksi palveluntuottaja FORSSA - valitaan yksi palveluntuottaja MUU PÄIJÄT-HÄME - valitaan yksi palveluntuottaja Asiakasohjauksen painopiste-alue voi vaihtua asiakastarpeen mukaan. KOHDERYHMÄ Ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaat voivat olla kouluttamattomia, suunnitella ammatinvaihtoa tai lisäkouluttautumista, etsiä ratkaisuja pitkittyneeseen työttömyyteen tai omaan uravalintaan liittyviin fyysisiin tai psyykkisiin esteisiin. Psykologipalvelun asiakas on motivoitunut pohtimaan omaa ammatillista suuntaansa yksilöllisessä psykologin ohjauksessa. Psykologi osaa ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet ja voimavarat. TAVOITE - Psykologin erityisosaaminen tuottaa asiakkaalle lisäarvoa urasuunnittelun etenemiseksi. - Asiakas saa toteuttamiskelpoisen jatkosuunnitelman, joka kantaa eteenpäin. - Asiakas saa hyvän kokemuksen palvelusta, mittarit: webropol-kysely, sain toteuttamiskelpoisen suunnitelman: kyllä/ei, koitko että palvelusta oli sinulle hyötyä asteikko, 1-4 suosittelisin palvelua NPS ja avoimet vastaukset. Palveluntuottaja vastaa saamansa linkin toimittamisesta asiakkaille. ASIAKASOHJAUS Asiakasohjaus tapahtuu webropol-ilmoittautumisella TE-toimiston ylläpitämään webropoliin. Asiakas voi ilmoittautua itse, tai asiakas voidaan ohjata palveluun ja sopia tästä työllistymissuunnitelmassa. Psykologi mukautuu asiakkaan tilanteeseen, asiakkaat voivat olla alle 30-vuotiaita, korkeasti koulutettuja, osatyökykyisiä, kouluttamattomia, maahanmuuttajataustaisia. PALVELUN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS - Palveluntuottaja tarjoaa palvelun sisällön, johon järjestävät psykologit sitoutuvat. - Palveluntuottaja esittää psykologin käytössä olevat testaustyökalut, niiden käyttöarvion aiemman kokemuksensa perusteella. - Työnhakija-asiakkaat noudattava työvoimaviranomaisen asettamaa työnhakuvelvoitetta. Psykologin tulee ottaa tämä huomioon palvelussa. PALVELUN KESTO - Palvelun laskutus 30 minuutin, 0,5 tunnin tarkkuudella. - Palvelu alkaa 7 vuorokauden kuluttua palveluntuottajan saatua asiakasilmoittautumisen psykologin yhteydenotolla asiakkaaseen. Tapaaminen järjestetään 14 vuorokauden kuluessa. - Palvelu kestää asiakaskohtaisesti. Keskimääräinen kestotavoite 3-4 tuntia/asiakas. Palvelu keskittyy psykologin erityisosaamista vaativaan ohjaukseen. Asiakaskyselynä käytetään ELY-keskuksen toimittamaa webropol-linkkiä kaikille asiakkaille. RAPORTOINTI JA LASKUTUSPERUSTE - palveluntuottaja kirjaa palveluprosessin tiedot asiakaskohtaisesti TE-palveluiden Tiimeri-järjestelmään (käyttöoikeudet palveluntuottajan hallinnolle ja psykologille). Tämä toimii laskutusperusteena. - asiakassuhteen jälkeen psykologi tallentaa julkisen TE-palvelun asiakkaista ARVI-lausunnon viikon kuluessa päättymisestä. - Arvi-lausunto on enintään A4-pituinen, konkreettinen kuvaus, asiakkaan palvelun aikaisesta ja toteuttamiskelpoisesta suunnitelmasta, jota asiakas toteuttaa jatkaessaan työnhakija-asiakkaana. Arvi-lausunto on palvelun keskeinen suorite TE-palveluiden asiantuntijoille.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääUraohjauspalvelut (79634000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C3, FI1C2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset