This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-20
Ilmoituksen numero2022-108698
TED numero2022/S 184-520832
OstajaorganisaatioRovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus (1978283-1 )
Jämytie 33
FI-96910 Rovaniemi
https://www.rovaniemi.fi/yritys--ja-tyollisyyspalvelut/julkiset-hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotPuitejärjestely - Pilantuneiden maa-ainesten ja pilaantuneiden purkujätteiden vastaanotto- ja loppusijoituspalvelut 2022-2023
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen649 800 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/69661/notice/108698/overview
Originaali JSON tietue108698.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto ja loppusijoitus. Pilaantuneet maa-ainekset täyttävät seuraavat oletukset: • haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason • maa-aineksen TOC on enimmillään 6 % vaaralliseksi luokitellussa jätteessä ja enimmillään 10 % vaarattomaksi luokitellussa jätteessä (pl. kohdat F1 ja F2) • maa-aines sisältää enintään 2 til-% jätettä (rakennusjäte, puu, rauta) Mikäli maa-aines sisältää kahta tai useampaan orgaanista haitta-ainesta (öljyhiilivedyt, bensiinihiilivedyt, BTEX-yhdisteet, PAH-yhdisteet), maa-aineksen vastaanotosta laskutetaan todetuista haitta-aineista suuremman yksikköhinnan mukaisesti. Loppusijoitettavan pilaantuneen maa-aineksen määrä on arviolta 3000 tn/a. Toteutunut määrä voi poiketa huomattavasti arvioidusta. Sopimus tehdään kaikkien soveltuvien ja ehdot täyttävien tarjoajien kesken. Tilaaja voi tilata jokaiselta vastaanottajalta yhden tai useampien jakeiden vastaanoton. Tilaaja käyttää kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisinta vastaanottopaikkaa. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan vastaanottohinnan lisäksi mm. kuljetuskustannukset, vaaditut analyysit- ja analyysimäärät, työmaan aikataulu ja työmaakustannukset sekä vastaanottokapasiteetti. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSaastuneen maaperän käsittely (90522300)
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-07-01
Sopimusnumero
MyyjätSavaterra Oy (FI),  1477650-4 
Päätös päivämäärä2022-08-12
Sopimusnumero
MyyjätL&T Teollisuuspalvelut Oy (FI),  3155936-8 
Päätös päivämäärä2022-09-14
Sopimusnumero
MyyjätKaiku Ympäristö Oy (FI),  2983327-6 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on ns. kynnysarvomaiden vastaanotto ja loppusijoittaminen. Kynnysarvomaat täyttävät seuraavat oletukset: • maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 mukaisen kynnysarvon mutta alittaa asetuksen mukaisen alemman ohjearvon • maa-aineksen TOC on enimmillään 10 % (pl. kohta I1) Loppusijoitettavan kynnysarvomaan määrä on arviolta 1000 tn/a. Toteutunut määrä voi poiketa huomattavasti arvioidusta. Sopimus tehdään kaikkien soveltuvien ja ehdot täyttävien tarjoajien kesken. Tilaaja voi tilata jokaiselta vastaanottajalta yhden tai useampien jakeiden vastaanoton. Tilaaja käyttää kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisinta vastaanottopaikkaa. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan vastaanottohinnan lisäksi mm. kuljetuskustannukset, vaaditut analyysit- ja analyysimäärät, työmaan aikataulu ja työmaakustannukset sekä vastaanottokapasiteetti. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSaastuneen maaperän käsittely (90522300)
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-07-01
Sopimusnumero
MyyjätSavaterra Oy (FI),  1477650-4 
Päätös päivämäärä2022-08-12
Sopimusnumero
MyyjätL&T Teollisuuspalvelut Oy (FI),  3155936-8 
Päätös päivämäärä2022-09-14
Sopimusnumero
MyyjätKaiku Ympäristö Oy (FI),  2983327-6 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on öljyisten purkumateriaalien vastaanotto ja loppusijoittaminen. Loppusijoitettavan öljypilaantuneen purkumateriaalin määrä on arviolta 1000 tn/a. Toteutunut määrä voi poiketa huomattavasti arvioidusta. Tarjoukset pyydetään öljyisten purkumateriaalien (betoni/tiili) osalta erikseen <150 mm ja <0,5 m palakokoihin käsiteltynä. <150 mm pulveroitu betoni ei sisällä rautaa. <0,5 m paloissa toimitettava betoni voi sisältää rautaa. Sopimus tehdään kaikkien soveltuvien ja ehdot täyttävien tarjoajien kesken. Tilaaja voi tilata jokaiselta vastaanottajalta yhden tai useampien jakeiden vastaanoton. Tilaaja käyttää kulloinkin kokonaistaloudellisesti edullisinta vastaanottopaikkaa. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan vastaanottohinnan lisäksi mm. kuljetuskustannukset, vaaditut analyysit- ja analyysimäärät, työmaan aikataulu ja työmaakustannukset sekä vastaanottokapasiteetti. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSaastuneen maaperän käsittely (90522300)
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-07-01
Sopimusnumero
MyyjätSavaterra Oy (FI),  1477650-4 
Päätös päivämäärä2022-08-12
Sopimusnumero
MyyjätL&T Teollisuuspalvelut Oy (FI),  3155936-8 
Päätös päivämäärä2022-09-14
Sopimusnumero
MyyjätKaiku Ympäristö Oy (FI),  2983327-6