This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-19
Ilmoituksen numero2022-108591
TED numero2022/S 184-518435
OstajaorganisaatioTuomi Logistiikka Oy (2722581-6 )

FI- Tampere
http://www.tuomilogistiikka.fi
Hankinnan otsikkotiedotTekoniveljärjestelmät
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen44 000 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/61664/notice/108591/overview
Originaali JSON tietue108591.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan polven mediaalinen osatekonivel. Arvioitu vuosikulutus on 70 kpl. Valittavalla tekonivelmallilla on oltava vähintään 10A ODEP luokitus sekä pitkäaikaisnäyttöä jostakin seuraavista tekonivelrekistereistä: pohjoismaiset rekisterit, Australia tai Englanti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-08-19
Sopimusnumero
MyyjätLINK Finland Oy (FI),  1984527-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPrimaariprotetiikkaan valitaan sementtikiinnitteinen femurkomponentti. Arvioitu vuosikulutus on 1500 kpl. Käyttöön valitaan pääjärjestelmä, jonka osalta Coxa sitoutuu vähintään 60% osuuteen primaariprotetiikan kokonaiskulutuksesta. Ominaisuuksiltaan riittävän kattavan tuotevalikoiman takaamiseksi voidaan lisäksi valita enintään kaksi rinnakkaista tuotetta, joiden kulutusmäärää ei ole ennalta asetettu. Tarjouksessa on esitettävä hinnat erikseen sekä pääjärjestelmää että rinnakkaisjärjestelmää koskien. Tarjottavilla tekoniveltuotteilla on oltava vähintään 10A* ODEP luokitus sekä pitkäaikaisnäyttöä jostakin seuraavista tekonivelrekistereistä: pohjoismaiset rekisterit, Australia tai Englanti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-08-29
Sopimusnumero
MyyjätStryker AB, Finland - sivuliike Suomessa (FI),  1504837-3 
Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan pääjärjestelmä, joka sisältää sementittömät femur- ja acetabulumkomponentit. Arvioitu vuosikulutus femur komponentin mukaan laskettuna on 1100 kpl. Tekoniveljärjestelmän tuoteperhe voi sisältää useita varsi- ja kuppivaihtoehtoja sekä eri nuppikokoja. Nämä tulee kuvata tarjouksessa. Femur komponenttien suhteen on hyvä, että kokonaisuus sisältää useamman eri design-tyypin tuotteita kattamaan koko potilaskirjon tarpeet. Tuoteperheeseen voi kuulua enintään kolme erilaista femur-tuotetta ja kaksi acetabulum-tuotetta. Acetabulum komponenttiin on oltava saatavilla ns. lukkoliner ominaisuus. Pääjärjestelmän käytössä Coxa sitoutuu vähintään 60% osuuteen tuoteryhmän kokonaiskulutuksesta. Ominaisuuksiltaan riittävän kattavan tuotevalikoiman takaamiseksi voidaan lisäksi valita enintään kaksi rinnakkaista järjestelmää, joiden kulutusmäärää ei ole ennalta asetettu. Tarjouksessa on esitettävä hinnat erikseen sekä pääjärjestelmää että rinnakkaisjärjestelmää koskien. Tarjottavilla tekoniveltuotteilla on oltava vähintään 5A* ODEP luokitus sekä pitkäaikaisnäyttöä jostakin seuraavista tekonivelrekistereistä: pohjoismaiset rekisterit, Australia tai Englanti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 
Päätös päivämäärä2022-08-29
Sopimusnumero
MyyjätStryker AB, Finland - sivuliike Suomessa (FI),  1504837-3 
Päätös päivämäärä2022-08-08
Sopimusnumero
MyyjätJanssen-Cilag Oy, Johnson Johnson Finland (FI),  0922140-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan ominaisuuksiltaan riittävän kattavan tuotevalikoiman takaamiseksi enintään kaksi ns. dual-mobility konseptin mukaista järjestelmää, jotka sisältävät monobloc acetabulum komponentin ja siihen kuuluva nuppijärjestelmän. Arvioitu vuosikulutus on 380 kpl.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-08-02
Sopimusnumero
MyyjätTreestep Oy (FI),  1617880-7 
Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan lonkan revisiotekoniveljärjestelmä, joilla voidaan kattaa lonkan revisiotoimenpiteiden laaja kirjo sekä vaativa primaariprotetiikka. Arvioitu vuosikulutus on acetabulum komponentin osalta 310 kpl ja femur komponentin osalta 75 kpl. Eduksi katsotaan yhdisteltävyys valittujen primaaritekoniveljärjestelmän tuotteiden kanssa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan enintään kaksi ominaisuuksiltaan riittävän kattavaa luuta korvaavaa rekonstruktioproteesijärjestelmää, joilla voidaan hoitaa rekonstruktiivisen tekonivelkirurgian monipuoliset vaatimukset. Arvioitu vuosikulutus on proximaalireiden osalta 25 kpl ja distaalireiden osalta 20 kpl.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 
Päätös päivämäärä2022-08-02
Sopimusnumero
MyyjätTreestep Oy (FI),  1617880-7 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan sekä ns. anatominen kokotekonivelratkaisu että reverse-tyyppinen käänteistekonivel. Kumpaankin tekonivelkonseptiin valitaan yksi tai kaksi järjestelmää siten, että tuotevalikoima on ominaisuuksiltaan riittävän laaja. Arvioitu vuosikulutus on anatomisen implantin osalta 60 kpl ja reverse-implantin osalta 170 kpl. Valinta kohdistuu erillisesti molempiin konsepteihin, jolloin on mahdollista, että valitaan eri toimittajat reverse tekonivelelle ja anatomiselle tekonivelelle. Anatomisen järjestelmään täytyy sisältyä ns. mid-head konseptin mukainen varreton kokotekonivelmalli ja optionaalisesti myös varrellinen malli. Tarjottavilla tekoniveltuotteilla on oltava vähintään 5A ODEP luokitus sekä pitkäaikaisnäyttöä jostakin seuraavista tekonivelrekistereistä: pohjoismaiset rekisterit, Australia tai Englanti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 
Päätös päivämäärä2022-08-29
Sopimusnumero
MyyjätStryker AB, Finland - sivuliike Suomessa (FI),  1504837-3 
Päätös päivämäärä2022-08-08
Sopimusnumero
MyyjätJanssen-Cilag Oy, Johnson Johnson Finland (FI),  0922140-8 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKäyttöön valitaan enintään kaksi ominaisuuksiltaan riittävän kattavaa sementtikiinnitteistä tekonivelmallia, jotka soveltuvat reisiluun kaulan murtuman hoitoon puolitekonivelratkaisuna Coxassa ja Tays:n traumayksikössä. Arvioitu vuosikulutus on 300 kpl.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-08-19
Sopimusnumero
MyyjätLINK Finland Oy (FI),  1984527-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPolven primaariprotetiikassa käytettäväksi valitaan järjestelmä, joka sisältää CR ja PS tyyppiset reisikomponentit. Arvioitu implanttien vuosikulutus on yhteensä 3300 kpl (95% CR). Käyttöön valitaan pääjärjestelmä, jonka osalta Coxa sitoutuu vähintään 60% osuuteen primaariprotetiikan kokonaiskulutuksesta. Ominaisuuksiltaan riittävän kattavan tuotevalikoiman takaamiseksi voidaan lisäksi valita enintään kaksi rinnakkaista primaarijärjestelmää, joiden kulutusmäärää ei ole ennalta asetettu. Tarjouksessa on esitettävä hinnat erikseen sekä pääjärjestelmää että rinnakkaisjärjestelmää koskien. CR ja PS tekonivelmalleilla on oltava vähintään 5A ODEP luokitus sekä pitkäaikaisnäyttöä jostakin seuraavista tekonivelrekistereistä: pohjoismaiset rekisterit, Australia tai Englanti. Revisiokäyttöön valitaan enintään kaksi primaarikäyttöön valittujen järjestelmien tuoteperheeseen kuuluvaa järjestelmää, jotka sisältävät sekä ns. ”constrained condylar”-tyyppisen että kytketyn polvitekonivelmallin. Arvioitu vuosikulutus on CCK- polven osalta 250 kpl ja saranapolvien osalta 50 kpl.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
AluekoodiFI197
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2022-06-22
Sopimusnumero
MyyjätZimmer Biomet Finland Oy (FI),  2164173-9 
Päätös päivämäärä2022-08-08
Sopimusnumero
MyyjätJanssen-Cilag Oy, Johnson Johnson Finland (FI),  0922140-8