{
  "id": 129520,
  "procurementProjectId": 88760,
  "noticeNumber": "2023-129520",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 88760,
    "title": "Rikkakasvien torjuntat\u00f6iden hankinta",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "VD\/2782\/02.08.00.00\/2023",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "4b8437f2-d2f4-4223-2cf0-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Vantaan kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0124610-9",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 1100",
          "postalCode": "01030",
          "town": "Vantaan kaupunki",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 405935422",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Noora N\u00e4rv\u00e4nen",
        "mainUrl": "http:\/\/www.vantaa.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": true,
    "quantityOfLots": 2,
    "lotsSubmittedFor": 1,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "title": "Osa-alue 1: Rikkakasvien torjunta kuumavesik\u00e4sittelyn\u00e4",
      "lotNumber": "1",
      "mainCpvCode": {},
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "77300000",
          "name": "Puutarhanhoitopalvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Vantaa"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Rikkakasvien torjuntaty\u00f6t suoritetaan kaupungin eri viheralueilla, kuten katuviher-, virkistys- sek\u00e4 puistoalueilla. Torjuntaty\u00f6st\u00e4 suurin osa kohdistuu erilaisiin sidottuihin ja sitomattomiin p\u00e4\u00e4llysteisiin, kuten kivettyihin liikenteenjakajiin, toreihin ja aukioihin sek\u00e4 l\u00e4hinn\u00e4 puistoissa sijaitseviin kivituhkapintaisiin alueisiin. Lis\u00e4ksi kuumavesik\u00e4sittely\u00e4 voidaan tilata pensasalueiden reunojen ja puiden sek\u00e4 tolppien ymp\u00e4ryst\u00f6jen rikkakasvintorjuntaan. Puiden ja tolppien ymp\u00e4ryst\u00f6jen k\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4 alue on maksimissaan 1m2\/puu tai tolppa. Kuumavesik\u00e4sittelyj\u00e4 tehd\u00e4\u00e4n kasvukaudella alueesta riippuen p\u00e4\u00e4osin 2-3 kertaa. ",
        "",
        "Hankittava m\u00e4\u00e4r\u00e4: 175 000m2 ",
        "Sitomattomien ja sidottujen p\u00e4\u00e4llystealueiden m\u00e4\u00e4r\u00e4 on noin 150 000m2",
        "Muita alueita, kuten pensasalueiden reunat, puiden ja tolppien ymp\u00e4ryst\u00e4t on noin 25 000m2",
        "Vesi on saatavissa tilaajan toimipaikoista veloituksetta. Kunnossapidon toimipaikkojen osoitteet, joista vett\u00e4 on saatavissa, ovat Voimalantie 2 Martinlaaksossa ja Koisotie 7 Koivuhaassa.",
        "",
        "Kuumavesik\u00e4sittelyn ensimm\u00e4isen k\u00e4sittelykerran aloitusajankohta sovitaan toukokuun aikana. Ty\u00f6h\u00f6n tulee ryhty\u00e4 viikon kuluessa tilauksesta ja tilattu ty\u00f6 tulee olla valmis 4 viikon kuluessa tilauksesta. Seuraavat k\u00e4sittelykerrat tilataan kes\u00e4-hein\u00e4kuussa ja ty\u00f6h\u00f6n tulee ryhty\u00e4 aina viikon kuluttua tilauksesta ja tilatun ty\u00f6n valmistua 4 viikon kuluttua tilauksesta.",
        "",
        "Ennen tilausta tai tilausvaiheessa tilaaja toimittaa k\u00e4sitelt\u00e4vien alueiden kohdekartat palveluntuottajalle. Palvelujen tuottaja tekee mittap\u00f6yt\u00e4kirjan, jossa palveluntuottaja ilmoittaa k\u00e4siteltyjen alueiden pinta-alat kohteittain. Mittap\u00f6yt\u00e4kirja esitet\u00e4\u00e4n tilaajalle tarkastettavaksi ja hyv\u00e4ksytt\u00e4v\u00e4ksi ennen laskutusta. ",
        "",
        "Osa-alueeseen 1: Rikkakasvien torjunta kuumavesik\u00e4sittelyn\u00e4 valitaan kaksi (2) toimittajaa, joiden palveluita tilataan sopimuskaudella p\u00e4\u00e4s\u00e4\u00e4nt\u00f6isesti etusijaj\u00e4rjestyst\u00e4 noudattaen. ",
        "",
        "Puitej\u00e4rjestelyn tarkempi toimintamalli sopimuskohdassa 5. Puitej\u00e4rjestely."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Laatupisteet",
            "weighting": "0"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "100"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 2,
        "months": 24,
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1). Hankintayksikk\u00f6 tekee p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen option k\u00e4yt\u00f6st\u00e4. Option k\u00e4ytt\u00e4misest\u00e4 ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    },
    {
      "title": "Osa-alue 2: Rikkakasvien kemiallinen torjunta",
      "lotNumber": "2",
      "mainCpvCode": {},
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "77300000",
          "name": "Puutarhanhoitopalvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Vantaa"
      ],
      "descrProcurement": [
        "Rikkakasvien torjuntaty\u00f6t suoritetaan kaupungin eri viheralueilla, kuten katuviher-, virkistys- sek\u00e4 puistoalueilla. Ty\u00f6t ovat pienehk\u00f6j\u00e4 lyhytaikaisia t\u00f6it\u00e4, joiden tarkka m\u00e4\u00e4r\u00e4 ei ole ennalta tiedossa.",
        "Kemiallinen rikkakasvien torjuntaty\u00f6 kohdistuu vieraslajeihin ja l\u00e4hinn\u00e4 j\u00e4ttiukonputkeen, mutta torjuntaty\u00f6t\u00e4 voidaan tilata my\u00f6s katuviheralueille pensasalueiden reunojen ja puiden sek\u00e4 tolppien ymp\u00e4ryst\u00f6jen rikkakasvintorjuntaan. Puiden ja tolppien ymp\u00e4ryst\u00f6jen k\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4 alue on maksimissaan 1m2\/puu tai tolppa.",
        "",
        "Jokaiseen tilaukseen pyrit\u00e4\u00e4n sis\u00e4llytt\u00e4m\u00e4\u00e4n v\u00e4hint\u00e4\u00e4n yhden p\u00e4iv\u00e4n ty\u00f6m\u00e4\u00e4r\u00e4 (8 h) samalla tai vierekk\u00e4isill\u00e4 kaupungin suuralueilla. Rikkakasvien torjuntakohteita voi kuitenkin sijaita samalla tilauskerralla useammassa kaupunginosassa. Yksitt\u00e4isten haittakasvien torjunnassa tilaukset voivat olla ty\u00f6m\u00e4\u00e4r\u00e4lt\u00e4\u00e4n lyhytkestoisempia.",
        "",
        "Ty\u00f6t tulee aloittaa tilauksittain viikon kuluttua tilauksesta ja tehd\u00e4 s\u00e4\u00e4olosuhteiden salliessa yht\u00e4jaksoisesti. Kaikkien hein\u00e4kuun 10. p\u00e4iv\u00e4\u00e4n menness\u00e4 tilattujen t\u00f6iden tulee olla suoritettuna 31.7. menness\u00e4. Ennen tilausta tai tilausvaiheessa tilaaja toimittaa k\u00e4sitelt\u00e4vien alueiden kohdekartat palveluntuottajalle. Palvelujen tuottaja tekee mittap\u00f6yt\u00e4kirjan, jossa palveluntuottaja ilmoittaa k\u00e4siteltyjen alueiden pinta-alat kohteittain. Mittap\u00f6yt\u00e4kirja esitet\u00e4\u00e4n tilaajalle tarkastettavaksi ja hyv\u00e4ksytt\u00e4v\u00e4ksi ennen laskutusta. ",
        "",
        "Vieraslajitorjunta",
        "Hankittava m\u00e4\u00e4r\u00e4: 2000m2    \u20ac\/m2",
        "Muut alueet, kuten pensasalueiden reunat, puiden ja tolppien ymp\u00e4ryst\u00e4t ",
        "Hankittava m\u00e4\u00e4r\u00e4: 10 000m2  \u20ac\/m2",
        "K\u00e4ytett\u00e4v\u00e4 kasvinsuojeluaine sis\u00e4ltyy annettuihin neli\u00f6- hintoihin",
        "",
        "Osa-alueeseen 2: Rikkakasvien kemiallinen torjunta valitaan yksi (1) toimittaja. ",
        "",
        "Puitej\u00e4rjestelyn tarkempi toimintamalli sopimuskohdassa 5. Puitej\u00e4rjestely.",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Laatupisteet",
            "weighting": "0"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "100"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 2,
        "months": 24,
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella (1+1). Hankintayksikk\u00f6 tekee p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen option k\u00e4yt\u00f6st\u00e4. Option k\u00e4ytt\u00e4misest\u00e4 ilmoitetaan kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/vantaa?id=456997&tpk=a81ffb05-516e-4230-89e5-d2be4e763440",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Vantaan kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "0124610-9",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 1100",
        "postalCode": "01030",
        "town": "Vantaan kaupunki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 405935422",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Noora N\u00e4rv\u00e4nen",
      "mainUrl": "http:\/\/www.vantaa.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/vantaa?id=456997&tpk=a81ffb05-516e-4230-89e5-d2be4e763440",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Noora N\u00e4rv\u00e4nen",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 405935422"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena on rikkakasvien torjuntapalveluiden hankinta Vantaan kaupungin yleisille katu- ja viheralueille. T\u00e4m\u00e4n tarjouspyynn\u00f6n perusteella hankintoja voivat tehd\u00e4 Vantaan kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset. Ty\u00f6kohteet ovat eri puolilla Vantaata. P\u00e4\u00e4osa tilauksista tulee kohdistumaan kunnossapitoyksik\u00f6n kohteisiin katu- ja katuviheralueilla sek\u00e4 puistoissa.",
      "",
      "Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Tarjoaja voi j\u00e4tt\u00e4\u00e4 tarjouksen joko yhteen tai molempiin osa-alueisiin. ",
      "",
      ""
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "77300000",
      "name": "Puutarhanhoitopalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "M\u00e4\u00e4ritelty tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [
      "M\u00e4\u00e4ritelty tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
    ],
    "economicRequiredStandards": [
      "M\u00e4\u00e4ritelty tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
    ],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [
      "M\u00e4\u00e4ritelty tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
    ],
    "technicalRequiredStandards": [
      "M\u00e4\u00e4ritelty tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
    ],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [
      "M\u00e4\u00e4ritelty tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
    ],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": true,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": true,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-05-26T11:54:54.9692223",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": true,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 2,
      "envisagedNumberOfParticipants": 3,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "national": {
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-06-11T23:59:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 4,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2023-06-12T10:00:00"
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": true,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "listedGreenCriteriaUsed": false,
    "justWorkingConditions": true,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-05-26T11:54:54.9597653",
  "dateCreated": "2023-05-26T11:54:54.9258087",
  "dateModified": "2023-05-26T11:54:54.9703032"
}