{
  "id": 129481,
  "procurementProjectId": 88732,
  "noticeNumber": "2023-129481",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 88732,
    "title": "Ty\u00f6turvallisuusj\u00e4rjestelm\u00e4n hankinta ",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "PRIDno-2023-1813",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "675d0b07-2522-46d6-2ce1-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Porin kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0137323-9",
        "nutsCodes": [
          "FI196"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 121",
          "postalCode": "28101",
          "town": "Pori",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "https:\/\/www.pori.fi\/tyo-ja-yrittaminen\/hankinnat",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 4,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "72000000",
        "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "48000000",
          "name": "Ohjelmatuotteet ja tietoj\u00e4rjestelm\u00e4t",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "nutsCodes": [
        "FI196"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "J\u00e4rjestelm\u00e4n tulee sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 mm. ty\u00f6turvallisuuslain 738\/2002 mukaisen haittojen ja vaarojen arvioinnin, siihen liittyvien toimenpiteiden kirjaamisen, aikatauluttamisen, vastuutuksen ja seurannan. Lis\u00e4ksi j\u00e4rjestelm\u00e4n kautta tulee pysty\u00e4 tekem\u00e4\u00e4n ammattitauti- ja tapaturmailmoitukset vakuutusyhti\u00f6\u00f6n sek\u00e4 turvallisuushavaintoilmoitusten ja -seurannan ett\u00e4 l\u00e4helt\u00e4-piti -tilanteiden ilmoittamisen ja seurannan.",
        "",
        "J\u00e4rjestelm\u00e4n pit\u00e4\u00e4 my\u00f6s sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 riitt\u00e4v\u00e4t ominaisuudet vaarojen ja haittojen prosessiin liittyvien asioiden sek\u00e4 ty\u00f6turvallisuusilmoitusten raportoimiseksi sek\u00e4 n\u00e4iden kautta ty\u00f6suojelutoiminnan ja ty\u00f6olojen kehitt\u00e4misen sek\u00e4 ty\u00f6ntekij\u00f6iden terveyden ja turvallisuuden edist\u00e4misen.",
        "",
        "J\u00e4rjestelm\u00e4n k\u00e4ytt\u00e4ji\u00e4 ovat kaikki Porin kaupungin ty\u00f6ntekij\u00e4t ilmoitusten tekij\u00f6in\u00e4 (ty\u00f6ntekij\u00f6it\u00e4 noin 3200) sek\u00e4 vaarojen ja haittojen prosessin vastuuhenkil\u00f6in\u00e4 esihenkil\u00f6t (esihenkil\u00f6it\u00e4 noin 180).",
        "",
        "J\u00e4rjestelm\u00e4n tulee olla valmis, toimiva, helppok\u00e4ytt\u00f6inen, suomenkielinen, testattu kokonaisuus ja vaaditut ominaisuudet on oltava k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notettavissa sopimuskauden alkaessa.",
        "Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus"
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 2,
        "months": 24,
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Varsinaisen sopimuskauden (2 vuotta) j\u00e4lkeen optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on tilaajan puolelta kuusi (6) kuukautta, tarjoajan puolelta kaksitoista (12) kuukautta."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Optiot: ks. Liite 1 Vaatimusm\u00e4\u00e4rittelyn v\u00e4lilehti F. Lis\u00e4ominaisuudet (Optiot)."
        ],
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/pori?id=446989&tpk=134dcd2f-4eea-46fc-8493-c3bc2683478b",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Porin kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "0137323-9",
      "nutsCodes": [
        "FI196"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 121",
        "postalCode": "28101",
        "town": "Pori",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "https:\/\/www.pori.fi\/tyo-ja-yrittaminen\/hankinnat",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/pori?id=446989&tpk=134dcd2f-4eea-46fc-8493-c3bc2683478b",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinta koskee ty\u00f6turvallisuuden hallintaj\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4 Porin kaupungin tarpeisiin. J\u00e4rjestelm\u00e4n tulee sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 ja ohjata ty\u00f6nantajan lakis\u00e4\u00e4teisten velvoitteiden ja toimintojen toteuttamista sek\u00e4 niiden seurantaa TTT-asioissa (ty\u00f6\/terveys\/turvallisuus). J\u00e4rjestelm\u00e4n avulla linjaorganisaation tulee pysty\u00e4 tiedolla johtamiseen ja sit\u00e4 kautta kehitt\u00e4m\u00e4\u00e4n ty\u00f6olosuhteita sek\u00e4 henkil\u00f6st\u00f6n terveytt\u00e4 ja turvallisuutta sek\u00e4 hyvinvointia ty\u00f6ss\u00e4. J\u00e4rjestelm\u00e4n tulee soveltua prosessien ohjaukseen, toteuttamiseen ja seurantaan. Keskeisimm\u00e4t prosessit ovat ty\u00f6turvallisuuslain mukainen haittojen ja vaarojen arviointi, ty\u00f6olojen kehitt\u00e4misen edist\u00e4minen sek\u00e4 ty\u00f6turvallisuusilmoitusten (ammattitauti-, tapaturma- ja turvallisuushavaintoilmoitukset) tekeminen.",
      "",
      "Porin kaupungin TTT-toiminnan tavoitteena on laadukas ja kokonaisvaltainen toiminta. T\u00e4m\u00e4 tarkoittaa mm. sit\u00e4, ett\u00e4 ty\u00f6turvallisuuden hallintaj\u00e4rjestelm\u00e4lt\u00e4 odotetaan toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat laajan TTT-toimintaan liittyv\u00e4n kokonaisuuden hallinnan ja kehitt\u00e4misen sek\u00e4 toiminnassa syntyvien dokumenttien j\u00e4rjestelm\u00e4ss\u00e4 k\u00e4sittelemisen. ",
      "",
      "Hankinnan sis\u00e4lt\u00f6 on kuvattu tarkemmin kohdassa II.2.4 sek\u00e4 liitteen\u00e4 1 olevassa ty\u00f6turvallisuuden hallintaj\u00e4rjestelm\u00e4n vaatimusm\u00e4\u00e4rittelyss\u00e4."
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "72000000",
      "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [
      "Sopimukseen tullaan sis\u00e4llytt\u00e4m\u00e4\u00e4n ehto siit\u00e4, ett\u00e4 mik\u00e4li j\u00e4rjestelm\u00e4 tai palvelun toimittajan toiminta ei t\u00e4yt\u00e4 tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4, tarjousasiakirjoissa sek\u00e4 sopimuksessa ilmoitettuja vaatimuksia, palvelun ostaja ei maksa s\u00e4\u00e4nn\u00f6llisi\u00e4 k\u00e4ytt\u00f6kuluja ennen kuin puute on korjattu. Vakavimmissa (keskeiset toiminnallisuudet ja tarpeet) tapauksissa j\u00e4rjestelm\u00e4n puutteet tai puutteet toiminnassa voivat olla my\u00f6s sopimuksen purun perusteena. ",
      "",
      "Toimittaja vakuuttaa tarjouksen j\u00e4tt\u00e4ess\u00e4\u00e4n, ett\u00e4 j\u00e4rjestelm\u00e4 on k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 v\u00e4hint\u00e4\u00e4n viisi (5) vuotta sopimuksen solmimisesta. J\u00e4rjestelm\u00e4n tulee olla tuotantok\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 ennen k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n liittyv\u00e4n laskutuksen aloittamista. ",
      "",
      ""
    ],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-05-26T09:12:02.999758",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "national": {
      "additionalProcedureInformation": [
        "Tilaaja varaa oikeuden pyyt\u00e4\u00e4 tarjousten perusteella valitsemansa ja kelpoisuusehdot t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t tarjoajat esittelem\u00e4\u00e4n j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4ns\u00e4. Valintaperusteena k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n tarjouksessa annettuja tietoja. Esittelyt tullaan pit\u00e4m\u00e4\u00e4n viikolla 33.",
        "",
        "Esittelyn perusteella valituille j\u00e4rjestelmille toteutetaan my\u00f6s koek\u00e4ytt\u00f6, jonka pituus on 2 viikkoa, viikot 34 ja 35. Se toteutetaan useamman henkil\u00f6n toimesta. Koek\u00e4yt\u00f6n mahdollistamiseksi j\u00e4rjestelm\u00e4ss\u00e4 tulee olla aineistoa (esim. raportoinnin kokeilu, my\u00f6s rajapinnan kautta). J\u00e4rjestelmien esittelyn sek\u00e4 koek\u00e4yt\u00f6n tulee olla maksuttomia. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan ja vertaillaan esittelyn, koek\u00e4yt\u00f6n ja tarjouksessa annettujen tietojen perusteella. ",
        "",
        "Esittelyn ja koek\u00e4yt\u00f6n laatuarvioinnissa k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa lueteltuja kriteereit\u00e4."
      ],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-06-14T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 3,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2023-06-14T12:01:00"
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": true,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-05-26T09:12:02.9913157",
  "dateCreated": "2023-05-26T09:12:02.9633467",
  "dateModified": "2023-05-26T09:12:03.0018708"
}