{
  "id": 118167,
  "procurementProjectId": 81407,
  "noticeNumber": "2023-118167",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9901,
  "project": {
    "id": 81407,
    "title": "Tietopyynt\u00f6: HKI400, Helsingin 400 kV kaapeliyhteys, rakennusty\u00f6t - kaapelilinjaurakat",
    "contractType": 4,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "431704",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "f20a7836-3dbe-4744-2d12-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Fingrid Oyj",
        "nationalRegistrationNumber": "1072894-3",
        "nutsCodes": [
          "FI1B1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "L\u00e4kkisep\u00e4ntie 21",
          "postalCode": "00620",
          "town": "Helsinki",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 407252673",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Jari Heikkil\u00e4 (Ramboll)",
        "mainUrl": "http:\/\/www.fingrid.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Kantaverkkoyhti\u00f6",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 0,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": true,
    "quantityOfLots": 0,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "45000000",
        "name": "Rakennusty\u00f6t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "T\u00c4M\u00c4 ON TIETOPYYNT\u00d6, EI VARSINAINEN HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNT\u00d6, eik\u00e4 sido sen antajaa tai kutsuun vastanneita.",
        "",
        "Suomen kantaverkkoyhti\u00f6 Fingrid Oyj rakentaa uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden Vantaan L\u00e4nsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin vuosien 2023-2026 aikana. Kaapeliyhteyden pituus on noin 12 km. Tarkempia taustatietoja hankkeesta on esitetty Fingridin hankesivuilla: http:\/\/www.fingrid.fi\/helsingin-kaapeli",
        "",
        "Fingrid julkaisee t\u00e4m\u00e4n tietopyynn\u00f6n tarkoituksena kutsua aiheesta kiinnostuneita markkinatoimijoita keskustelemaan Helsingin 400 kV kaapelin rakennust\u00f6iden kaapelilinjaurakoista. Markkinakartoituksen tavoitteena on huomioida urakoitsijoiden n\u00e4kemykset ennen rakennussuunnittelun valmistumista ja urakkakilpailuja.",
        "",
        "Rakennusty\u00f6t on jaettu useisiin erillisiin urakoihin vaihtelevien rakennusymp\u00e4rist\u00f6jen sek\u00e4 -tekniikoiden vuoksi. Rakennuslohkojen kartta on esitetty t\u00e4m\u00e4n tietopyynn\u00f6n liitteen\u00e4.",
        "",
        "Keskusteluiden perusteella on tarkoitus tarkastella seuraavia rakennuslohkoja:",
        "-Lohko B: PL 650-1900 (Viikintie)",
        "-Lohko C: PL 1900-3870 (Viikin pellot)",
        "-Lohko E: PL 3990-5390 (Hallainvuori)",
        "-Lohko G: PL 5500-8315 (Kivikon ulkoilupuisto)",
        "-Lohko I: PL 8580-10850 (Rajakyl\u00e4)",
        "-Lohko K: PL 11090-11360 (Vaaralan s\u00e4hk\u00f6asema)",
        "-Lohko L: PL 11360-11583 (L\u00e4nsisalmen s\u00e4hk\u00f6asema)",
        "",
        "Jokaisen k\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4n rakennuslohkon urakkaohjelma on t\u00e4m\u00e4n tietopyynn\u00f6n liitteen\u00e4. Urakkaohjelmat sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t rakennuslohkon kuvauksen, lohkoa koskevan markkinavuoropuhelun esimerkkiaiheita sek\u00e4 tarvittavat suunnitelmakartat- ja leikkaukset.",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Fingrid Oyj",
      "nationalRegistrationNumber": "1072894-3",
      "nutsCodes": [
        "FI1B1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "L\u00e4kkisep\u00e4ntie 21",
        "postalCode": "00620",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 407252673",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Jari Heikkil\u00e4 (Ramboll)",
      "mainUrl": "http:\/\/www.fingrid.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/fingrid?id=431704&tpk=7bc3b1d9-0f87-472c-9537-45ad2c31f295",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Jari Heikkil\u00e4 (Ramboll)",
    "email": "[email protected]boll.fi",
    "phone": "+358 407252673"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "T\u00c4M\u00c4 ON TIETOPYYNT\u00d6, EI VARSINAINEN HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNT\u00d6, eik\u00e4 sido sen antajaa tai kutsuun vastanneita.",
      "",
      "Suomen kantaverkkoyhti\u00f6 Fingrid Oyj rakentaa uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden Vantaan L\u00e4nsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin vuosien 2023-2026 aikana. Kaapeliyhteyden pituus on noin 12 km. Tarkempia taustatietoja hankkeesta on esitetty Fingridin hankesivuilla: http:\/\/www.fingrid.fi\/helsingin-kaapeli",
      "",
      "Fingrid julkaisee t\u00e4m\u00e4n tietopyynn\u00f6n tarkoituksena kutsua aiheesta kiinnostuneita markkinatoimijoita keskustelemaan Helsingin 400 kV kaapelin rakennust\u00f6iden kaapelilinjaurakoista. Markkinakartoituksen tavoitteena on huomioida urakoitsijoiden n\u00e4kemykset ennen rakennussuunnittelun valmistumista ja urakkakilpailuja.",
      "",
      "Rakennusty\u00f6t on jaettu useisiin erillisiin urakoihin vaihtelevien rakennusymp\u00e4rist\u00f6jen sek\u00e4 -tekniikoiden vuoksi. Rakennuslohkojen kartta on esitetty t\u00e4m\u00e4n tietopyynn\u00f6n liitteen\u00e4.",
      "",
      "Keskusteluiden perusteella on tarkoitus tarkastella seuraavia rakennuslohkoja:",
      "-Lohko B: PL 650-1900 (Viikintie)",
      "-Lohko C: PL 1900-3870 (Viikin pellot)",
      "-Lohko E: PL 3990-5390 (Hallainvuori)",
      "-Lohko G: PL 5500-8315 (Kivikon ulkoilupuisto)",
      "-Lohko I: PL 8580-10850 (Rajakyl\u00e4)",
      "-Lohko K: PL 11090-11360 (Vaaralan s\u00e4hk\u00f6asema)",
      "-Lohko L: PL 11360-11583 (L\u00e4nsisalmen s\u00e4hk\u00f6asema)",
      "",
      "Jokaisen k\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4n rakennuslohkon urakkaohjelma on t\u00e4m\u00e4n tietopyynn\u00f6n liitteen\u00e4. Urakkaohjelmat sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t rakennuslohkon kuvauksen, lohkoa koskevan markkinavuoropuhelun esimerkkiaiheita sek\u00e4 tarvittavat suunnitelmakartat- ja leikkaukset.",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "45000000",
      "name": "Rakennusty\u00f6t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [
      "Tilaajalla on rajallinen aika ja resurssit k\u00e4yd\u00e4 markkinakartoitusta kaikkien mahdollisien markkinatoimijoiden kanssa. Siten Tilaaja valitsee ilmoittautuneiden joukosta noin 5-8 ehdokasta markkinakartoitukseen. ",
      "",
      "Tilaaja varmistaa kuitenkin hankintailmoituksen julkaisemisen ohessa, ett\u00e4 kaikki hankinnasta kiinnostuneet markkinatoimijat saavat tiedot markkinakartoituksessa esille tulleista asioista, joita tarvitaan osallistumishakemuksen j\u00e4tt\u00e4miseksi.",
      "",
      "Tilaaja ottaa vastaan 07.02.2023 saakka markkinatoimijoiden ilmoittautumisia markkinavuoropuheluun osallistumiseen. Ilmoittautuneiden markkinatoimijoiden kanssa sovitaan erikseen tapaamisen ajankohta.",
      "",
      "V\u00e4himm\u00e4isvaatimuksena osallistumiselle on olemassa oleva liiketoiminta, joka vastaa Fingridin t\u00e4ss\u00e4 Tietopyynn\u00f6ss\u00e4 kuvaamaa kokonaisuutta."
    ],
    "requiredCertifications": [
      "Todennetaan tarvittaessa erikseen menettelyn edetess\u00e4."
    ],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-01-23T10:04:19.8679887",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 0,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-02-07T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-23T10:04:19.8610723",
  "dateCreated": "2023-01-23T10:04:19.808674",
  "dateModified": "2023-01-23T10:04:19.8685796"
}