{
  "id": 117992,
  "procurementProjectId": 81288,
  "noticeNumber": "2023-117992",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 81288,
    "title": "Jyv\u00e4skyl\u00e4n valaisinvaihtourakka 2\/2023 ",
    "contractType": 4,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "KAPA",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "c48ff44a-f125-4e0b-2dd4-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "KAPA Jyv\u00e4skyl\u00e4n kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut",
        "nationalRegistrationNumber": "0174666-4",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 233",
          "postalCode": "40101",
          "town": "Jyv\u00e4skyl\u00e4",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 505260491",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Jukka Piispanen",
        "mainUrl": "https:\/\/www.jyvaskyla.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 4,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 64,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "45316110",
        "name": "Katuvalojen asennusty\u00f6t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI193"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Jyv\u00e4skyl\u00e4n kaupungin asemakaava-alueella."
      ],
      "descrProcurement": [
        "Ulkovalaisimen valaisinvaihdot toteutetaan yksikk\u00f6hintaurakkana jossa jokaiseen yksikk\u00f6hintaan tulee sis\u00e4llytt\u00e4\u00e4 seuraavat ty\u00f6t ja kustannukset:",
        "",
        "- katuty\u00f6luvan hakeminen kustannuksineen. Katuty\u00f6luvan kustannus muodostuu tarkastus ja valvontamaksun kertamaksusta (ei k\u00e4ynti\u00e4 kohteessa) 89,25 \u20ac+ ty\u00f6ryhm\u00e4kohtaisesta ",
        " p\u00e4iv\u00e4maksusta alle 60 m2 11,00 \u20ac\/pv\/ty\u00f6ryhm\u00e4. Lis\u00e4tietoja https:\/\/www.jyvaskyla.fi\/elinkeino-ja-tyollisyys\/luvat\/yleisten-alueiden-luvat\/katutyolupa. ",
        "- vanhan valaisimen poistaminen ja sen kierr\u00e4tt\u00e4minen kaikkine kuluineen",
        "- uuden valaisimen hankkiminen, sis\u00e4lt\u00e4en valaisinpylv\u00e4\u00e4n sis\u00e4isen uuden johtimen (uuden) aina sulakkeelle saakka",
        "- uuden valaisimen asentamisen, suuntauksen ja toiminnallisen testauksen",
        "- valaisimien liit\u00e4nt\u00e4laitteen ohjelmointity\u00f6 tehon ja y\u00f6aikaisen himmenysprofiilin mukaisesti. Valaisinpakkausten p\u00e4\u00e4lle tulee tulee lis\u00e4t\u00e4 suunnitelman mukainen valaisimen tyyppinumero, josta selvi\u00e4\u00e4 tehty esiohjelmointi ja valaisimen optiikka.",
        "- suunnitelmien mukaiset s\u00e4hk\u00f6tekniset tarkastukset (33600.5.1)",
        "- valaisinvarsien katkaisemisen suunnitelmien mukaisesti. (33620) (Mik\u00e4li katkaistuihin varsiin tarvitaan erillisi\u00e4 adaptereita korvataan niiden hankinta erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisina, lis\u00e4ttyn\u00e4 YSE 98 mukaisella yleiskustannusprosentilla (12 %) . Adapterin asennus kuuluu kuitenkin valaisinvaihdon hintaan.",
        "- loppupiirustukset (33600.4.1)",
        "- valaisinvaihdon dokumentoinnin Keylight j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n (urakoitsija voi halutessaan tilata t\u00e4m\u00e4n ty\u00f6n erikseen kaupungin suunnittelun puitesopimuskumppanilta)",
        " ",
        "Ty\u00f6n yhteydess\u00e4 teht\u00e4v\u00e4t erikseen maksettavat lis\u00e4ty\u00f6t",
        "",
        "- rikkoontuneiden pylv\u00e4skalusteiden vaihtaminen tehd\u00e4\u00e4n erikseen sovittaessa tarjouksen mukaisella yksikk\u00f6hinnalla",
        "- valaisinvaihdon j\u00e4lkeen tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan keskusten ryhm\u00e4sulakkeiden koko.",
        "- muut vikojen korjausty\u00f6t \u20ac\/h",
        "- lis\u00e4t\u00f6iden yleiskustannuslis\u00e4 YSE 98 mukaisesti (12%). Ei koske tarjouksen yhteydess\u00e4 annettuja lis\u00e4t\u00f6iden yksikk\u00f6hintoja. ",
        "",
        "Tarjoukseen tulee liitt\u00e4\u00e4 Dialux- EVO ohjelmalla laaditut valaistuslaskennat, joilla voidaan osoittaa, ett\u00e4 ne t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t Jyv\u00e4skyl\u00e4n ulkovalaistuksen suunnitteluohjeeseen m\u00e4\u00e4ritellyt laatuvaatimukset ja siten soveltuvat kohteessa k\u00e4ytett\u00e4viksi. Hankintayksikk\u00f6 on liitt\u00e4nyt tarjouspyynt\u00f6\u00f6n DiaLux laskentapohjat, joita tulee k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 sellaisenaan valaistuslaskennassa. Valaisimesta tulee olla referenssikohteita, jotka vastaavat suomen ilmasto-olosuhteita. Listausta ei tarvitse liitt\u00e4\u00e4 tarjoukseen, mutta ne on vaadittaessa esitett\u00e4v\u00e4. (Referenssikohde tulee olla K\u00f6ppenin ilmastoluokituksen Dfb- tai Dfc- luokkien kylm\u00e4talvisilla ilmastoalueilta https:\/\/fi.wikipedia.org\/wiki\/K%C3%B6ppenin_ilmastoluokitus.) ",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2023-05-01T00:00:00",
        "endDate": "2023-09-30T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": true,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [
        "Urakoitsija voi aloittaa valaisinvaihdot halutessaan heti, kun hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6s on lainvoimainen, urakkasopimus allekirjoitettu ja aloituskokous pidetty. Valaisimet tulee olla vaihdettuna 30.9.2023 menness\u00e4."
      ],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/jyvaskyla?id=427775&tpk=5de1f817-b96f-4a1e-b6fe-4fa585c79b2b",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "KAPA Jyv\u00e4skyl\u00e4n kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut",
      "nationalRegistrationNumber": "0174666-4",
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 233",
        "postalCode": "40101",
        "town": "Jyv\u00e4skyl\u00e4",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 505260491",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Jukka Piispanen",
      "mainUrl": "https:\/\/www.jyvaskyla.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/jyvaskyla?id=427775&tpk=5de1f817-b96f-4a1e-b6fe-4fa585c79b2b",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Jukka Piispanen",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 505260491"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena on kaasupurkauslamppuja k\u00e4ytt\u00e4vien katuvalaisimien uusiminen Led- valaisimiksi tarjouspyynt\u00f6asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Hankinta toteutetaan yksikk\u00f6hintaurakkana. Kohteet sijaitsevat Jyv\u00e4skyl\u00e4n kaupungin alueella sijaitsevilla kaduilla. Valaisinvaihtoja on noin 2 300-2 500 kappaletta. Lopullinen m\u00e4\u00e4r\u00e4 voi poiketa hieman suunnitelmista."
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "45316110",
      "name": "Katuvalojen asennusty\u00f6t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-01-20T09:06:41.3848219",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "national": {
      "additionalProcedureInformation": [
        "",
        ""
      ],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-02-27T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 3,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2023-02-27T14:00:00",
      "informationAboutAuthorisedPersons": [
        "Avaustilaisuudessa ei voi olla l\u00e4sn\u00e4. "
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": true,
    "lowCarbon": true,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "listedGreenCriteriaUsed": false,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-20T09:06:41.36078",
  "dateCreated": "2023-01-20T09:06:41.3249906",
  "dateModified": "2023-01-20T09:06:41.3863627"
}