{
  "id": 117878,
  "procurementProjectId": 81220,
  "noticeNumber": "2023-117878",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 81220,
    "title": "Kansainv\u00e4list\u00e4 suojelua hakevien ja tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua saavien vastaanoton j\u00e4rjest\u00e4minen, Suomen Punaisen Ristin, Kaakkois-Suomen piirin vastaanottokeskukset vastaanottokeskus",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "MIGDno-2022-3607",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "943024cf-c967-44f0-2e75-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Maahanmuuttovirasto",
        "nationalRegistrationNumber": "1019953-5",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Opastinsilta 12 A",
          "postalCode": "00520",
          "town": "Helsinki",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.migri.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 2,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "85000000",
        "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "85000000",
          "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI1C4",
        "FI1C5",
        "FI1D1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Ukrainasta on 24.2.2022 alkaneen Ven\u00e4j\u00e4n laajamittaisen hy\u00f6kk\u00e4yksen j\u00e4lkeen 21.10.2022 menness\u00e4 paennut ja hakenut tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua noin 4,4 miljoonaa ihmist\u00e4. Heist\u00e4 yli 47 000 tullut Suomeen. T\u00e4m\u00e4n vuoden aikana on Suomesta hakenut turvapaikkaa tai tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua yhteens\u00e4 noin 50 000 henkil\u00f6\u00e4. Uusia hakijoita on edelleen ollut joulukuussa 2022 n. 450-500 viikossa.",
        "",
        "Suomen vastaanottokeskuksissa oli 23.2.2022 noin 3 350 majoituspaikkaa, joista oli vapaana noin 1 100. Joulukuussa (tilanne 14.12.2022) vastaanottokeskuksissa oli majoittuneena noin 19 500 kansainv\u00e4list\u00e4 suojelua hakevaa, kaikkiaan vastaanottokeskuksista annettavien vastaanoton palveluiden piiriss\u00e4 olevien m\u00e4\u00e4r\u00e4n ollessa n. 43 000 henke\u00e4. Joka viikko sadat uudet henkil\u00f6t hakevat kansainv\u00e4list\u00e4 suojelua ja tulevat vastaanottopalveluiden asiakkaiksi. ",
        "",
        "Tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua on Suomi antanut vain yhden kerran aikaisemmin, vuonna 1999 Kosovon albaaneille. T\u00e4ll\u00f6in valtioneuvosto pystyi ennalta m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4\u00e4n Suomeen saapuvien m\u00e4\u00e4r\u00e4n.",
        "",
        "Ven\u00e4j\u00e4n laajamittainen hy\u00f6kk\u00e4ys ja sen aiheuttama suurimittainen joukkopako sek\u00e4 tilanteen kesto ja intensiteetti ei ole ollut realistisesti ennakoitavissa. Ukrainalaisilla on Schengen-alueelle viisumivapaus, ja sis\u00e4rajatarkastuksia ei ole voimassa. Kapasiteetin tarve ja k\u00e4ytt\u00f6aste on kasvanut eritt\u00e4in nopeasti, ja useissa vastaanottokeskuksissa on jouduttu v\u00e4lill\u00e4 ottamaan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n my\u00f6s ns. h\u00e4t\u00e4majoituspaikkoja. Vastaanottokapasiteetin tarvetta arvioidaan 4-6 viikon v\u00e4lein. Konfliktitilanteessa tarvittavan vastaanottokapasiteetin m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4 on vaikea ennustaa yli 3 kuukauden p\u00e4\u00e4h\u00e4n.",
        "",
        "Hankinnan kohteena on: Suomen Punainen Risti, Kaakkois-Suomen piiri vastaanottokeskukset ajalle 1.1.2023-31.12.2023:",
        "",
        "a) Mikkelin vastaanottokeskus 350 paikkaa 4 056 751\u20ac",
        "b) Ristiinan toimipiste 100 paikkaa 1 080 216 \u20ac",
        "c) Kangasniemen toimipiste 50 paikkaa 472 031 \u20ac",
        "d) Juvan toimipiste 100 paikkaa 1 010 402 \u20ac",
        "e) Mikkelin YMY 300 paikkaa 2 314 138 \u20ac",
        "f) Pieks\u00e4m\u00e4en vastaanottokeskus 250 paikkaa 2 874 556 \u20ac",
        "g) Pieks\u00e4m\u00e4ki YMY 150 paikkaa 983 904 \u20ac",
        "h) Savonlinnan vastaanottokeskus 350 paikkaa 1 080 216 \u20ac",
        "i) Savonlinna YMY 300 paikkaa 1 457 242 \u20ac",
        "j) Kouvolan vastaanottokeskus 400 paikkaa 2 972 215 \u20ac",
        "k) Kouvola YMY 200 paikkaa 1 031 747 \u20ac",
        "l) Imatran vastaanottokeskus 450 paikkaa 3 443 664 \u20ac",
        "m) Imatran YMY 200 paikkaa 1 185 936 \u20ac",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2022-12-22T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": [
          {
            "conclusionDate": "2022-12-22T00:00:00",
            "contractNumber": "MIG-2235134",
            "contractTitle": "Kansainv\u00e4list\u00e4 suojelua hakevien ja tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua saavien vastaanoton j\u00e4rjest\u00e4minen, Suomen Punaisen Ristin, Kaakkois-Suomen piirin vastaanottokeskukset vastaanottokeskus",
            "numberOfTenders": {
              "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
              "total": 1,
              "sme": 0,
              "electronic": 0
            },
            "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
            "contractors": [
              {
                "officialName": "Suomen Punainen Risti, Kaakkois-Suomen piiri",
                "nationalRegistrationNumber": "1026559-8",
                "nutsCodes": [
                  "FI1C4"
                ],
                "postalAddress": {
                  "town": "Kouvola",
                  "country": "FI"
                },
                "isSmallMediumEnterprise": false,
                "validationState": 0
              }
            ],
            "initialEstimatedValueOfContract": {},
            "finalTotalValue": {
              "type": 1,
              "value": 26195835,
              "currency": "EUR"
            },
            "likelyToBeSubcontracted": false,
            "valueOfSubcontract": {},
            "notPublicFields": {
              "communityOrigin": false,
              "nonCommunityOrigin": true,
              "countries": [],
              "awardedToTendererWithVariant": false,
              "abnormallyLowTendersExcluded": false
            }
          }
        ]
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Maahanmuuttovirasto",
      "nationalRegistrationNumber": "1019953-5",
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Opastinsilta 12 A",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.migri.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/migri?id=431278&tpk=234cf67c-1887-4ffa-8203-9694a14bc876",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Kansainv\u00e4list\u00e4 suojelua hakevien ja tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua saavien vastaanoton j\u00e4rjest\u00e4minen."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "85000000",
      "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "value": 26195835,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-01-21T09:30:12.0998285",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20230119-005538",
  "tedPublishRequestSentDate": "2023-01-19T09:30:11",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "017",
    "no_doc_ojs": "2023\/S 017-047830",
    "publication_date": "2023-01-24T08:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:047830-2023:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": [
        {
          "name": "R612",
          "valid": false,
          "severity": "WARNING",
          "message": "AWARD_CONTRACT[1]\/\/TENDERS[ missing NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU]: S5-02-02: Information about tenders: all information of this section is required."
        },
        {
          "name": "R612",
          "valid": false,
          "severity": "WARNING",
          "message": "AWARD_CONTRACT[1]\/\/TENDERS[ missing NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU]: S5-02-02: Information about tenders: all information of this section is required."
        }
      ]
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2023\/S 017-047830",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 15,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2023-117878",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": {
    "d1": {
      "noTenders": false,
      "procedureType": 0,
      "suppliesManufacturedForResearch": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "extremeUrgency": true,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "designContestAward": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "justification": [
        "Julkisista hankinnoista ja k\u00e4ytt\u00f6oikeussopimuksista annetun lain (1397\/2016) 40 \u00a7:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikk\u00f6 voi valita suorahankinnan, jos:",
        "",
        "4) sopimuksen tekeminen on ehdottoman v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6nt\u00e4, eik\u00e4 s\u00e4\u00e4dettyj\u00e4 m\u00e4\u00e4r\u00e4aikoja voida noudattaa hankintayksik\u00f6st\u00e4 riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syyst\u00e4 aiheutuneen \u00e4\u00e4rimm\u00e4isen kiireen vuoksi.",
        "",
        "T\u00e4ss\u00e4 vallitsevassa vaikeasti ennakoitavissa ja nopeasti muuttuvassa operatiivisessa tilanteessa, jossa pakolaiskriisi on viel\u00e4 p\u00e4\u00e4ll\u00e4, olemassa oleva kapasiteetti on k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 sek\u00e4 Ukrainan tilanteen kehitys on monin tavoin ennakoimaton, mink\u00e4 johdosta Maahanmuuttoviraston on varauduttava my\u00f6s tulijam\u00e4\u00e4r\u00e4n merkitt\u00e4v\u00e4\u00e4n ja nopeaan kasvuunkin, ei ole k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 kilpailuteknisi\u00e4 eik\u00e4 toiminnallisia edellytyksi\u00e4 ja mahdollisuuksia korvata suorahankittua vastaanottokapasiteettia laajamittaisesti uudella kilpailutetulla kapasiteetilla ja siirt\u00e4\u00e4 kymmenien tuhansien tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua saavien majoitusta ja palveluita uusille, todenn\u00e4k\u00f6isesti eri paikkakunnilla sijaitseville, toimintaansa aloittaville ja toimintaan perehtyville vastaanottokeskuksille, joiden toiminta voi toisaalta my\u00f6s j\u00e4\u00e4d\u00e4 hyvinkin lyhytaikaiseksi.",
        "",
        "Hankintalain 12 lukua sosiaali- ja terveyspalveluiden sek\u00e4 muiden erityisten palveluhankintojen kilpailuttamisesta sovelletaan hankintalain liitteess\u00e4 E lueteltuihin palveluihin. Vastaanottokeskustoiminta on liitteen E mukaista palvelua. Hankintalain 12 luvun 108 \u00a7:ss\u00e4 mainitaan palvelujen k\u00e4ytt\u00e4jien tarpeiden huomioon ottaminen hankinnoissa.",
        "",
        "Vastaanottokeskustoiminta on keskeisesti asiakkaita varten tuotettavaa, asiakkaiden perusturvaan liittyv\u00e4\u00e4 palvelua. Turvapaikkaa- tai tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua hakevalle muodostuu vastaanottokeskustoiminannassa pitk\u00e4aikainen asiakas- ja hoito-\/hoivasuhde. T\u00e4llaisten palveluiden kilpailuttamisessa hankintayksik\u00f6it\u00e4 on velvoitettu kiinnitt\u00e4m\u00e4\u00e4n huomiota hankinnan sopimuskauden pituuteen sek\u00e4 muihin keskeisiin ehtoihin siten, ettei hankinnan lopputulos johtaisi asiakkaan kannalta kohtuuttomaan tai ep\u00e4tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin s\u00e4\u00e4nn\u00f6nmukaisesti liittyv\u00e4 jatkuvuus on asiakkaan kannalta t\u00e4rke\u00e4 asia.",
        "",
        "Turvapaikkaa- ja tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua hakevat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia. Joukossa on paljon sotaa konkreettisesti kokeneita ja sit\u00e4 pakoon l\u00e4hteneit\u00e4 traumatisoituneita henkil\u00f6it\u00e4. Suorahankinnalla hankittujen vastaanottokeskustoimintojen jatkaminen on t\u00e4ss\u00e4 tilanteessa ehdottoman v\u00e4ltt\u00e4m\u00e4t\u00f6nt\u00e4, jotta erityisen haavoittuvassa asemassa oleville turvataan palveluiden jatkuvuus. Suorahankitusta kapasiteetista luopuminen merkitsisi tuhansille vastaanottokeskuksen asiakkaalle muuttoa uusiin tiloihin ja toiselle paikkakunnalle. T\u00e4st\u00e4 syntyisi asiakkaiden kannalta kohtuuttomia tai ep\u00e4tarkoituksenmukaisia seurauksia. Suurin osa kansainv\u00e4list\u00e4 suojelua hakevista on t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 naisia ja lapsia. Sotaa paenneiden tilanteen vakiinnuttaminen tietyn paikkakunnan ja palveluiden k\u00e4ytt\u00e4miseksi edist\u00e4\u00e4 heid\u00e4n el\u00e4m\u00e4nhallintaa sek\u00e4 kotoutumista. Esimerkiksi kouluik\u00e4iset lapset k\u00e4yv\u00e4t koulua, ja ei ole heid\u00e4n etunsa mukaista joutua vaihtamaan koulua.",
        "",
        "Edell\u00e4 esitetyin perustein Maahanmuuttovirasto jatkaa 2022 tehtyj\u00e4 suorahankintoja 2023 vuoden loppuun ennalta arvaamattoman \u00e4\u00e4rimm\u00e4isen kiireen vuoksi. Ukrainan sodan aiheuttama tilap\u00e4ist\u00e4 suojelua hakevien m\u00e4\u00e4r\u00e4 ja sodan pitk\u00e4kestoisuus ei ole voinut olla ennakoitavissa. Maahanmuuttovirasto huomioi samalla vastaanottokeskusten asiakkaiden erityistarpeet."
      ]
    }
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-19T09:29:41.1214552",
  "dateCreated": "2023-01-19T09:29:40.7979955",
  "dateModified": "2023-01-24T08:00:12.4011974"
}