{
  "id": 117861,
  "procurementProjectId": 81204,
  "noticeNumber": "2023-117861",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 100,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 81204,
    "title": "Suunnittelupalveluiden ja konsulttipalveluiden tietopyynt\u00f6",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "a106843d-75f9-4791-2c8a-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Koulutuskuntayhtym\u00e4 OSAO",
        "nationalRegistrationNumber": "0992445-3",
        "nutsCodes": [
          "FI1D9"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Kotkantie 1",
          "postalCode": "90250",
          "town": "Oulu",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.osao.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 512,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "71000000",
        "name": "Arkkitehti-, rakennus-, insin\u00f6\u00f6ri- ja tarkastuspalvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1D9"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Kts. lyhyt kuvaus"
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Koulutuskuntayhtym\u00e4 OSAO",
      "nationalRegistrationNumber": "0992445-3",
      "nutsCodes": [
        "FI1D9"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Kotkantie 1",
        "postalCode": "90250",
        "town": "Oulu",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.osao.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Koulutuskuntayhtym\u00e4 OSAO valmistelee suunnittelupalveluiden ja konsulttipalveluiden hankintaa ja pyyt\u00e4\u00e4 hankinnan toteuttamisesta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan mukaan vuoropuheluun t\u00e4m\u00e4n ennakkoilmoituksen mukaisesti. Hankintayksikk\u00f6 voi my\u00f6s kysy\u00e4 markkinavuoropuheluun mukaan ilmoittautuneilta toimittajilta my\u00f6hemmin tarkentavia kysymyksi\u00e4 ja l\u00e4hett\u00e4\u00e4 alustavia luonnoksia hankinta-asiakirjoista kommentoitavaksi ennen varsinaisen tarjouskilpailun julkaisua.",
      "",
      "Nykyinen sopimus p\u00e4\u00e4ttyy toukokuussa 2023. Koulutuskuntayhtym\u00e4 OSAOn tavoitteena on hankkia suunnittelupalvelut ja konsulttipalvelut, jotka sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t ainakin seuraavat kokonaisuudet:",
      "",
      "- Suunnittelupalvelut rakentamis- ja korjaushankkeiden p\u00e4\u00e4suunnittelualoittain",
      "- Konsulttipalvelut rakennushankkeiden tutkimus ja valvontapalveluihin",
      "",
      "Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on ker\u00e4t\u00e4 kattavasti hankintaa koskevaa tietoa hankintamenettelyn valmistelua varten. Hankintayksikk\u00f6 ei sitoudu t\u00e4ss\u00e4 vaiheessa toteuttamaan hankintaa. Kaikki esitett\u00e4v\u00e4t asiakirjat ja tiedot on esitetty luonnoksina. Hankintayksikk\u00f6 ei sitoudu t\u00e4ss\u00e4 ilmoituksessa tai markkinavuoropuhelussa muutoin ilmoitettuihin tietoihin, vaan valmistelun edetess\u00e4 hankinnan kohde ja vaatimukset voivat muuttua.",
      "",
      "T\u00e4m\u00e4 ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyynt\u00f6 eik\u00e4 ilmoituksen julkaisulla aloiteta tarjouskilpailua. T\u00e4m\u00e4 on tietopyynt\u00f6\/ilmoitus markkinavuoropuhelusta, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen my\u00f6hemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eik\u00e4 sido siihen osallistuvia tahoja. Markkinavuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta. ",
      "",
      "Pyyd\u00e4mme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluja varten 31.1.2023 klo 12.00 menness\u00e4 osoitteeseen [email protected]",
      "",
      "Markkinavuoropuhelut pyrit\u00e4\u00e4n k\u00e4ym\u00e4\u00e4n l\u00e4pi Teams- kokouksina ellei muuta sovita.",
      "",
      "Hankintayksikk\u00f6 ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tietopyynn\u00f6n perusteella ja saadut vastaukset k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n luottamuksellisina. ",
      "",
      "Markkinavuoropuhelu koskee Koulutuskuntayhtym\u00e4 OSAOlle hankittavia suunnittelu- ja konsulttipalveluita. Markkinavuoropuhelulla hankintayksikk\u00f6 tulee pyyt\u00e4m\u00e4\u00e4n ilmoittautuneilta toimittajilta kommentteja ja vastauksia hankintayksik\u00f6n esitt\u00e4miin kysymyksiin ja hankinnan kuvaukseen. Hankintayksikk\u00f6 varaa oikeuden kysy\u00e4 mahdollisia lis\u00e4kysymyksi\u00e4 markkinavuoropuheluun osallistuvilta toimittajilta.",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "71000000",
      "name": "Arkkitehti-, rakennus-, insin\u00f6\u00f6ri- ja tarkastuspalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-01-21T08:40:05.9956373",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20230119-005375",
  "tedPublishRequestSentDate": "2023-01-19T08:39:44",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "017",
    "no_doc_ojs": "2023\/S 017-047399",
    "publication_date": "2023-01-24T08:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:047399-2023:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2023\/S 017-047399",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 0,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "estimatedDateOfContractNoticePublication": "2023-04-01T00:00:00",
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2023-117861",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-19T08:39:13.9363",
  "dateCreated": "2023-01-19T08:39:13.6558989",
  "dateModified": "2023-01-24T08:00:08.4900856"
}