{
  "id": 117763,
  "procurementProjectId": 81133,
  "noticeNumber": "2023-117763",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "type": 200,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 81133,
    "title": "Puitesopimus IT-laitteiden toimituksesta - Kokkolan seudun julkisten organisaatioiden IT-yhteisty\u00f6",
    "contractType": 1,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "108\/02.08.00\/2023",
    "jointProcurement": true,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [
      {
        "officialName": "Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtym\u00e4 Soite",
        "nationalRegistrationNumber": "3221325-4",
        "department": "",
        "nutsCodes": [
          "FI1D5"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Mariankatu 16-20",
          "postalCode": "67200",
          "town": "Kokkola",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 400145516",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Mika Kivel\u00e4",
        "mainUrl": "https:\/\/soite.fi",
        "validationState": 2
      },
      {
        "officialName": "Keski-Pohjanmaan koulutusyhtym\u00e4 (Kpedu)",
        "nationalRegistrationNumber": "0208916-8",
        "department": "",
        "nutsCodes": [
          "FI1D5"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "N\u00e4rvil\u00e4nkatu 8",
          "postalCode": "67100",
          "town": "Kokkola",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 447250470",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Jari Peitso",
        "mainUrl": "https:\/\/kpedu.fi",
        "validationState": 2
      }
    ],
    "validationState": 2,
    "organisation": {
      "id": "f474deac-1e39-470d-2e40-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Kokkolan kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0179377-8",
        "department": "Tietohallinto",
        "nutsCodes": [
          "FI1D5"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 43",
          "postalCode": "67101",
          "town": "Kokkola",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "http:\/\/kokkola.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 8,
      "otherContractingAuthorityType": "",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "otherMainActivity": "",
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 2,
      "dataSource": 0,
      "departmentId": "006b6408-1cf8-4d7f-c41f-08daf8942635",
      "identifierMissing": false,
      "whyIdentifierIsMissing": [],
      "vhsStatus": 2
    },
    "state": 0,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "defenceCategory": {},
    "disagreeToPublishNoticeBasedOnDefenceServiceCategory4": false,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 1,
    "dateCreated": "2023-01-18T10:45:47.7499307",
    "dateModified": "2023-01-18T10:45:47.7499307"
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 2
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "",
        "name": "",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI1D5"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Kokkolan seudun julkisten organisaatioiden IT-yhteisty\u00f6n Puitesopimus (1.7.2023-30.62026 ja mahdollinen optiokausi 1.7.2026-30.6.2027) IT-laitteiden (PC:t, n\u00e4yt\u00f6t ja kannettavat tietokoneet) toimituksesta kilpailutetaan rajoitettuna menettelyn\u00e4. Rajoitettuun menettelyyn osallistuminen edellytt\u00e4\u00e4 liitteen\u00e4 olevan osallistumishakemuksen t\u00e4ytt\u00e4minen ja sen minimivaatimusten t\u00e4yttyminen hakemuksen mukaisesti.",
        "Hankinnan kohteena on Kokkolan kaupungin ja kaupunkikonsernin liikelaitoksien ja yhti\u00f6iden, ",
        "Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtym\u00e4 Soite:n ja ",
        "Keski-Pohjanmaan koulutusyhtym\u00e4n (Kpedu) ",
        "ty\u00f6asemat, kannettavat tietokoneet ja n\u00e4yt\u00f6t, niiden toimitus ja tukipalvelut.",
        "Tavoitteena on muodostaa ko. IT-laitteiden ja niiden toimituksesta hankintalain (1397\/2016) 42 \u00a7:n mukainen puitej\u00e4rjestely, jossa on useita toimijoita ja joka kattaa laajasti edell\u00e4 mainittujen organisaatioiden ja yksik\u00f6iden IT-laitetarpeet ja tarjoaa toimivan toimituspalvelukonseptin edell\u00e4 mainituille organisaatioille ja yksik\u00f6ille.",
        "Tarjouskilpailun voittaneiden yritysten kanssa solmitaan puitesopimus tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 mainitulle sopimuskaudelle. ",
        "Hankintayksik\u00f6t laativat omat sopimukset valituksi tulevien toimittajien kanssa.",
        "Tarkoitus on l\u00f6yt\u00e4\u00e4 v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kolme hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenev\u00e4\u00e4 yhteisty\u00f6kumppania.",
        "Tarjottavien tuotteiden tiedot l\u00f6ytyv\u00e4t tarjouspyynn\u00f6n liitteist\u00e4 ja tarjottavien palveluiden ja niiden v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset on kirjattu erillisiin palvelukuvausliitteisiin. ",
        "Toimittaja ei voi j\u00e4tt\u00e4\u00e4 tarjousta kilpailutukseen, mik\u00e4li toimittaja ei pysty toteuttamaan palvelukuvakusessa esitettyj\u00e4 vaatimuksia.",
        "Tilaajalla on oikeuden hankkia t\u00e4m\u00e4n kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajaksi valituilta my\u00f6s muita kun edell\u00e4 mainittuja atk-laitteita erillisen minikilpailutuksen perusteella j\u00e4tetyn tarjouksen mukaisesti."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Palvelut",
            "weighting": "35"
          },
          {
            "criterion": "Laatu ja ymp\u00e4rist\u00f6",
            "weighting": "25"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "40"
        },
        "criterion": [
          ""
        ],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0,
        "value": 5600000,
        "currency": "EUR",
        "disagreeToBePublished": false,
        "doesNotExceedNationalThreshold": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2023-07-01T00:00:00",
        "endDate": "2026-06-30T00:00:00",
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Hankintaan sis\u00e4ltyy vuoden optiomahdollisuus. Optiovuoden k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 tilaaja viimeist\u00e4\u00e4n kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4.",
          "Hankintayksik\u00f6t voivat p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 sopimustensa sis\u00e4ll\u00e4 erikseen optiovuosien k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notosta"
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 3,
        "envisagedMaximumNumber": 7,
        "objectiveCriteriaForChoosing": [
          "Useamman kuin seitsem\u00e4n (7) tarjoajan vertailu esim. minikilpailutuksissa olisi hankintayksik\u00f6iden resurssit ja sopimuskauden aikaiset tarpeet huomioiden liian ty\u00f6l\u00e4st\u00e4."
        ],
        "selected": 2
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Hankintaan sis\u00e4ltyy vuoden optiomahdollisuus. Optiovuoden k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 tilaaja viimeist\u00e4\u00e4n kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden p\u00e4\u00e4ttymist\u00e4.",
          "Hankintayksik\u00f6t voivat p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 sopimustensa sis\u00e4ll\u00e4 erikseen optiovuosien k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notosta"
        ],
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false,
        "projectIdentification": []
      },
      "additionalInformation": [
        "Osallistumishakemus tulee toimittaa viimeist\u00e4\u00e4n pe 17.2.2023 klo 12 menness\u00e4.",
        "Valituille tarjoajaehdokkaille pyrit\u00e4\u00e4n toimittamaan varsinainen tarjouspyynt\u00f6 liitteineen ma 20.2.2023."
      ],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0,
          "originalEsender": {
            "login": "",
            "customerLogin": "",
            "tedNoDocExt": ""
          },
          "originalNoticeSentViaOther": ""
        },
        "awardedContracts": [
          {
            "contractNumber": "",
            "contractTitle": "",
            "numberOfTenders": {
              "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
              "total": 0
            },
            "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
            "contractors": [],
            "initialEstimatedValueOfContract": {
              "currency": ""
            },
            "finalTotalValue": {
              "type": 0,
              "currency": "",
              "disagreeToBePublished": false,
              "doesNotExceedNationalThreshold": false
            },
            "likelyToBeSubcontracted": false,
            "valueOfSubcontract": {
              "currency": ""
            },
            "subcontractingDescription": [],
            "exAnteSubcontracting": {
              "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
              "shareOfContractWillBeSubcontracted": false
            },
            "pricePaidForBargainPurchases": {
              "currency": ""
            },
            "notPublicFields": {
              "communityOrigin": false,
              "nonCommunityOrigin": false,
              "countries": [],
              "awardedToTendererWithVariant": false,
              "abnormallyLowTendersExcluded": false
            },
            "concessionRevenue": {
              "currency": ""
            },
            "pricesAndPayments": {
              "currency": ""
            },
            "concessionValueAdditionalInformation": []
          }
        ]
      },
      "qualificationSystemDuration": {
        "type": 0,
        "renewal": false,
        "necessaryFormalities": []
      },
      "validationState": 2
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/hankintailmoitukset.fi\/fi\/public\/procurement\/81133\/notice\/117763",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "officialName": "",
      "nationalRegistrationNumber": "",
      "department": "",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "",
        "postalCode": "",
        "town": "",
        "country": ""
      },
      "telephoneNumber": "",
      "email": "",
      "contactPerson": "",
      "mainUrl": "",
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/hankintailmoitukset.fi\/fi\/tendering\/procurement\/81133\/call-for-tenders\/1617",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "electronicCommunicationInfoUrl": "",
    "documentsEntirelyInHilma": true,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "specsAndAdditionalDocumentsAddress": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicAccess": "",
    "validationState": 2
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Rolf-Erik M\u00e4kel\u00e4",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 0447809881"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Kokkolan seudun julkisten organisaatioiden IT-yhteisty\u00f6n Puitesopimus (1.7.2023-30.6.2026 ja mahdollinen optiokausi 1.7.2026-30.6.2027) IT-laitteiden (PC:t, n\u00e4yt\u00f6t ja kannettavat tietokoneet) toimituksesta kilpailutetaan rajoitettuna menettelyn\u00e4. Rajoitettuun menettelyyn osallistuminen edellytt\u00e4\u00e4 liitteen\u00e4 olevan osallistumishakemuksen t\u00e4ytt\u00e4minen ja sen minimivaatimusten t\u00e4yttyminen hakemuksen mukaisesti.",
      "Hankinnan kohteena on Kokkolan kaupungin ja kaupunkikonsernin liikelaitoksien ja yhti\u00f6iden, ",
      "Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtym\u00e4 Soite:n ja ",
      "Keski-Pohjanmaan koulutusyhtym\u00e4n (Kpedu) ",
      "ty\u00f6asemat, kannettavat tietokoneet ja n\u00e4yt\u00f6t, niiden toimitus ja tukipalvelut.",
      "Tavoitteena on muodostaa ko. IT-laitteiden ja niiden toimituksesta hankintalain (1397\/2016) 42\u00a7:n mukainen puitej\u00e4rjestely, jossa on useita toimijoita ja joka kattaa laajasti edell\u00e4 mainittujen organisaatioiden ja yksik\u00f6iden IT-laitetarpeet ja tarjoaa toimivan toimituspalvelukonseptin edell\u00e4 mainituille organisaatioille ja yksik\u00f6ille.",
      "Tarjouskilpailun voittaneiden yritysten kanssa solmitaan puitesopimus tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 mainitulle sopimuskaudelle. ",
      "Hankintayksik\u00f6t laativat omat sopimukset valituksi tulevien toimittajien kanssa.",
      "Tarkoitus on l\u00f6yt\u00e4\u00e4 v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kolme hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenev\u00e4\u00e4 yhteisty\u00f6kumppania.",
      "Tarjottavien tuotteiden tiedot l\u00f6ytyv\u00e4t tarjouspyynn\u00f6n liitteist\u00e4 ja tarjottavien palveluiden ja niiden v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset on kirjattu erillisiin palvelukuvausliitteisiin. ",
      "Toimittaja ei voi j\u00e4tt\u00e4\u00e4 tarjousta kilpailutukseen, mik\u00e4li toimittaja ei pysty toteuttamaan palvelukuvakusessa esitettyj\u00e4 vaatimuksia.",
      "Tilaajalla on oikeuden hankkia t\u00e4m\u00e4n kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajaksi valituilta my\u00f6s muita kun edell\u00e4 mainittuja atk-laitteita erillisen minikilpailutuksen perusteella j\u00e4tetyn tarjouksen mukaisesti."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0,
      "value": 5600000,
      "currency": "EUR",
      "disagreeToBePublished": false,
      "doesNotExceedNationalThreshold": false
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "30200000",
      "name": "Atk-laitteet ja -tarvikkeet",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 0,
      "currency": "",
      "disagreeToBePublished": false,
      "doesNotExceedNationalThreshold": false
    },
    "defence": {
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "justificationForDurationOverFourYears": [],
        "justificationForDurationOverSevenYears": [],
        "justificationForDurationOverEightYears": [],
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0,
          "currency": "",
          "disagreeToBePublished": false,
          "doesNotExceedNationalThreshold": false
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false,
          "renewalDescription": []
        },
        "frequencyAndValue": []
      },
      "additionalCpvCodes": [],
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionsDescription": [],
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0,
        "currency": "",
        "disagreeToBePublished": false,
        "doesNotExceedNationalThreshold": false
      },
      "totalQuantity": [],
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false,
        "amount": {
          "type": 0
        },
        "subsequentContract": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false,
          "renewalDescription": []
        }
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false,
        "renewalDescription": []
      },
      "additionalInformation": []
    },
    "validationState": 2
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": true,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 2
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": true,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": true,
    "additionalInformation": [],
    "defence": {
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false,
        "projectIdentification": []
      },
      "taxLegislationUrl": "",
      "taxLegislationInfoProvided": false,
      "taxLegislation": {
        "officialName": "",
        "nationalRegistrationNumber": "",
        "department": "",
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "",
          "postalCode": "",
          "town": "",
          "country": ""
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "",
        "validationState": 0
      },
      "environmentalProtectionUrl": "",
      "environmentalProtectionInfoProvided": false,
      "environmentalProtection": {
        "officialName": "",
        "nationalRegistrationNumber": "",
        "department": "",
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "",
          "postalCode": "",
          "town": "",
          "country": ""
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "",
        "validationState": 0
      },
      "employmentProtectionUrl": "",
      "employmentProtectionInfoProvided": false,
      "employmentProtection": {
        "officialName": "",
        "nationalRegistrationNumber": "",
        "department": "",
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "",
          "postalCode": "",
          "town": "",
          "country": ""
        },
        "telephoneNumber": "",
        "email": "",
        "contactPerson": "",
        "mainUrl": "",
        "validationState": 0
      }
    },
    "validationState": 2
  },
  "datePublished": "2023-01-21T14:55:03.1969901",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20230119-006703",
  "tedPublishRequestSentDate": "2023-01-19T14:50:29",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "017",
    "no_doc_ojs": "2023\/S 017-046391",
    "publication_date": "2023-01-24T08:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:046391-2023:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2023\/S 017-046391",
  "previousNoticeOjsNumber": "",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 2,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "contestParticipants": {
      "type": 0,
      "currency": "",
      "disagreeToBePublished": false,
      "doesNotExceedNationalThreshold": false
    },
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": true,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 2,
      "envisagedNumberOfParticipants": 7,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "justificationForDurationOverFourYears": [],
      "justificationForDurationOverSevenYears": [],
      "justificationForDurationOverEightYears": [],
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0,
        "currency": "",
        "disagreeToBePublished": false,
        "doesNotExceedNationalThreshold": false
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false,
        "renewalDescription": []
      },
      "frequencyAndValue": []
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "urlNationalProcedure": "",
    "mainFeaturesAward": [],
    "defence": {
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "objectiveCriteriaForChoosing": [],
        "selected": 0
      },
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 0,
        "economicCriteriaTypes": 0,
        "criteria": []
      }
    },
    "national": {
      "otherProcedure": [],
      "additionalProcedureInformation": [],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0,
      "selectionCriteria": []
    },
    "validationState": 2
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-02-20T12:00:00",
    "estimatedDateOfInvitations": "2023-02-22T00:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 4,
    "tenderOpeningConditions": {
      "place": [],
      "informationAboutAuthorisedPersons": []
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "previousPriorInformationNoticeOjsNumber": {
        "number": ""
      },
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "previousContractNoticeOjsNumber": {
        "number": ""
      },
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "previousExAnteOjsNumber": {
        "number": ""
      },
      "payableDocuments": false,
      "documentPrice": {
        "currency": ""
      },
      "paymentTermsAndMethods": [],
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false,
      "otherLanguages": ""
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false,
      "renewalDescription": []
    },
    "validationState": 2
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "originalEsender": {
      "login": "",
      "customerLogin": "",
      "tedNoDocExt": ""
    },
    "originalNoticeSentViaOther": "",
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "valueOfPrize": {
      "currency": ""
    },
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2023-117763",
  "attachments": [
    {
      "url": "https:\/\/hnshilmaprodsa.blob.core.windows.net\/attachments\/38391cfd-aceb-429d-3757-08daf57a1851?sv=2021-08-06&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=b&sp=r&rscd=attachment%3B+filename%3D%22Osallistumishakemus+Tarjouspyynt%C3%B6-tyoasemien+yhteishankinta_2023-2027.pdf%22&sig=vcFTubcn7Js9LaxHRi%2FV9jWP5QMObvRa9nzeWSLjOPg%3D",
      "status": 10,
      "attachmentEntityType": 1
    }
  ],
  "hasAttachments": true,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nationalRegistrationNumber": "",
      "department": "",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 2
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 2
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "mainCpvCode": {
      "code": "",
      "name": "",
      "vocCodes": []
    },
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false,
      "renewalDescription": []
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {
      "currency": ""
    },
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {
      "currency": ""
    },
    "increaseAfterModifications": {
      "currency": ""
    },
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": true,
    "lowCarbon": true,
    "circularEconomy": true,
    "biodiversity": true,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "listedGreenCriteriaUsed": true,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": true,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 2
  },
  "annexes": {
    "d1": {
      "noTenders": false,
      "procedureType": 0,
      "suppliesManufacturedForResearch": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "extremeUrgency": false,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "designContestAward": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "justification": []
    },
    "d2": {
      "noTenders": false,
      "pureResearch": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "extremeUrgency": false,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "designContestAward": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "bargainPurchase": false,
      "justification": []
    },
    "d3": {
      "noTenders": false,
      "procedureType": 0,
      "otherServices": false,
      "productsManufacturedForResearch": false,
      "allTenders": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "crisisUrgency": false,
      "extremeUrgency": false,
      "additionalDeliveries": false,
      "repetitionExisting": false,
      "commodityMarket": false,
      "advantageousTerms": false,
      "advantageousPurchaseReason": 0,
      "maritimeService": false,
      "otherJustification": 0,
      "justification": []
    },
    "d4": {
      "noTenders": false,
      "providedByOnlyParticularOperator": false,
      "reasonForNoCompetition": 0,
      "justification": []
    },
    "directNational": {
      "purchaseType": 0,
      "justification": []
    }
  },
  "departmentId": "006b6408-1cf8-4d7f-c41f-08daf8942635",
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "procurementQuestionDueDate": "2023-02-13T12:00:00",
  "espdRequestReferences": [
    {
      "id": 891,
      "uuid": "e8777587-ebe0-4a56-94f0-9068c9023bef",
      "projectId": 81133,
      "noticeType": "Contract",
      "noticeId": 117763,
      "title": "Osallistumisvaatimukset (ESPD)",
      "lots": [],
      "contractType": 1,
      "isCopy": false,
      "hilmaTendering": true,
      "validationState": 2
    }
  ],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-19T14:49:58.8942519",
  "dateCreated": "2023-01-18T10:45:47.9900137",
  "dateModified": "2023-01-24T08:00:04.3579637"
}