{
  "id": 116815,
  "procurementProjectId": 77585,
  "parentId": 113375,
  "noticeNumber": "2023-116815",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [
    "tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan"
  ],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 200,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 77585,
    "title": "Yhteis\u00f6llisen asumisen palvelut ik\u00e4\u00e4ntyneille",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "659f0c9c-d647-4f04-901e-08da5a6c50bd",
      "information": {
        "officialName": "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointialue",
        "nationalRegistrationNumber": "3221309-4",
        "nutsCodes": [
          "FI1C3"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Keskussairaalankatu 7",
          "postalCode": "15850",
          "town": "Lahti",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 444828155",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Paula Hopia-Hakkarainen",
        "mainUrl": "http:\/\/www.paijatha.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 32,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 1,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": true,
    "lotCombinationPossibleDescription": [
      "PHHYKYn toiminta-alueeseen kuuluvat t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 seuraavat paikkakunnat:",
      "",
      "1. Lahti",
      "2. Asiakkala",
      "3. Hartola",
      "4. Hollola",
      "5. Iitti",
      "6. K\u00e4rk\u00f6l\u00e4",
      "7. Myrskyl\u00e4",
      "8. Orimattila",
      "9. Padasjoki",
      "10. Pukkila",
      "",
      "PHHYKY voi j\u00e4rjestet\u00e4\u00e4 dynaamisen hankintaj\u00e4rjestelm\u00e4n sis\u00e4ll\u00e4 kilpailutuksia, jotka sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t henkil\u00f6kuljetusten kuljetuspalvelun tuottamisen yhdell\u00e4, useammalla tai kaikilla toiminta-alueilla."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "85000000",
        "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI1C3"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Yhteis\u00f6llinen asuminen on yksityisist\u00e4 sosiaalipalveluista annetun lain 11 \u00a7:ss\u00e4 tarkoitettua ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelua. Palveluntuottaja huolehtii yhteis\u00f6llisen asumisen palvelusta. Hoivapalvelut tuotetaan kotihoidon palveluina ja tukipalveluina (my\u00f6s sopimukseen perustuva alihankinta soveltuu) tilaajan Ik\u00e4\u00e4ntyneiden asiakasohjauksen tekem\u00e4n palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. ",
        "",
        "Yhteis\u00f6lliseen asumiseen kotihoitoa tuottavalla palveluntuottajalla on oltava asianmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon luvat. ",
        "",
        "Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynn\u00f6n liitteell\u00e4 yksi (1) palvelukuvaus.",
        "",
        "Tilaajan hankinnalle asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet ovat: ",
        "1. Asiakkaan valinnan vapauden edist\u00e4minen ",
        "2. Palvelun laadun kehitt\u00e4minen asiakastarpeita vastaavaksi ",
        "3. Monituottajuusmallin tukeminen ",
        "4. Uusien yritysten joustavan markkinoille p\u00e4\u00e4syn mahdollistaminen ",
        "5. Hyvinvointialueen taloudellista kantokyky\u00e4 tukeva palvelumalli",
        "",
        "",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2023-01-02T00:00:00",
        "endDate": "2032-12-31T00:00:00",
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisehdot on kirjattu sopimusluonnoksessa.",
          " ",
          ""
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/phhvaj?id=420366&tpk=a6aa83e4-f364-4aa5-bf6e-1791b18632d9",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointialue",
      "nationalRegistrationNumber": "3221309-4",
      "nutsCodes": [
        "FI1C3"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Keskussairaalankatu 7",
        "postalCode": "15850",
        "town": "Lahti",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 444828155",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Paula Hopia-Hakkarainen",
      "mainUrl": "http:\/\/www.paijatha.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/phhvaj?id=420366&tpk=a6aa83e4-f364-4aa5-bf6e-1791b18632d9",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Paula Hopia-Hakkarainen",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 444828155"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "MIK\u00c4LI YRITYS ON HYV\u00c4KSYTTY YHTEIS\u00d6LLISEN ASUMISEN PALVELUNTUOTTAJAKSI 1.12.2022-4.1.2023, PALVELUTUOTTAJAN ",
      "EI TARVITSE TOIMITTAA UUTTA OSALLISTUMISHAKEMUSTA. ",
      "",
      "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointialue (tilaaja) hankkii yhteis\u00f6llisen asumisen ja palveluiden tuottamista yksityisilt\u00e4 palveluntuottajilta osallistumispyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4 tarkemmin kuvatuin ehdoin.",
      "",
      "Hankittaville palveluille asetetut v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset on kuvattu osallistumispyynn\u00f6n liitteell\u00e4 yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. ",
      "",
      "Kaikki ilmoittautujat, jotka t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t osallistumispyynn\u00f6ss\u00e4 asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. ",
      "",
      "Hankintayksikk\u00f6 ei k\u00e4sittele osallistumishakemuksia kes\u00e4aikana (15.6.-15.8.).",
      "",
      "Sopimus on voimassa toistaiseksi.",
      "",
      "",
      "",
      "",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "85000000",
      "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": true,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": true,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [
      "Lis\u00e4tietokysymyksi\u00e4 voi esitt\u00e4\u00e4 osallistumispyynn\u00f6n voimassaoloaikana Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta. ",
      "",
      "Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusj\u00e4rjestelm\u00e4n kautta v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kerran kuukaudessa.       ",
      "",
      "J\u00e4rjestelm\u00e4 l\u00e4hett\u00e4\u00e4 vastaukset automaattisesti kaikille osallistumispyynt\u00f6\u00f6n tutustuneille s\u00e4hk\u00f6postiviestin\u00e4. ",
      "Osallistujien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikk\u00f6 ei vastaa puhelimitse tai s\u00e4hk\u00f6postitse esitettyihin osallistumispyynt\u00f6\u00f6n liittyviin tiedusteluihin.",
      "",
      "Vain hankintayksik\u00f6n kirjallisesti, kilpailutusj\u00e4rjestelm\u00e4n kautta antamat lis\u00e4selvitykset ovat osallistuvaa sitovia.",
      "",
      "Osallistujan vastuulla on k\u00e4yd\u00e4 katsomassa kysymykset sek\u00e4 niihin annetut vastaukset sek\u00e4 k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 n\u00e4it\u00e4 mahdollisesti t\u00e4smennettyj\u00e4 tietoja hyv\u00e4kseen hakemusta j\u00e4tt\u00e4ess\u00e4\u00e4n. ",
      "",
      "Hakemuksen tekemist\u00e4 ja j\u00e4tt\u00e4mist\u00e4 koskevissa tietoteknisiss\u00e4 kysymyksiss\u00e4 ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydess\u00e4 Tarjouspalvelu.fi -tukeen.",
      "   ",
      ""
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-01-06T11:25:05.3455368",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20230104-005946",
  "tedPublishRequestSentDate": "2023-01-04T11:22:20",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "006",
    "no_doc_ojs": "2023\/S 006-014151",
    "publication_date": "2023-01-09T08:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:014151-2023:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2023\/S 006-014151",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 2,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": true,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2032-12-31T00:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2023-116815",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [
    {
      "section": "I.1",
      "label": "Virallinen nimi",
      "oldText": [
        "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointikuntayhtym\u00e4"
      ],
      "newText": [
        "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointialue"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "I.1",
      "label": "Y-tunnus",
      "oldText": [
        "0215606-8"
      ],
      "newText": [
        "3221309-4"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "I.1",
      "label": "P\u00e4\u00e4asiallinen osoite",
      "oldText": [
        "http:\/\/www.phhyky.fi"
      ],
      "newText": [
        "http:\/\/www.paijatha.fi"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "I.1",
      "label": "Ostajan yhteystiedot",
      "oldText": [
        "[email protected]"
      ],
      "newText": [
        "[email protected]"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "I.4",
      "label": "Ostajan tyyppi",
      "oldText": [
        "Alue- tai paikallistason viranomainen"
      ],
      "newText": [
        "Muu tyyppi"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "I.4",
      "label": "Muu tyyppi",
      "oldText": [
        null
      ],
      "newText": [
        "Terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja pelastustoimi"
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "II.1.4",
      "label": "Hankinnan lyhyt kuvaus",
      "oldText": [
        "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointialue (tilaaja) hankkii yhteis\u00f6llisen asumisen ja palveluiden tuottamista yksityisilt\u00e4 palveluntuottajilta osallistumispyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4 tarkemmin kuvatuin ehdoin.",
        "",
        "Hankittaville palveluille asetetut v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset on kuvattu osallistumispyynn\u00f6n liitteell\u00e4 yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. ",
        "",
        "Kaikki ilmoittautujat, jotka t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t osallistumispyynn\u00f6ss\u00e4 asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. ",
        "",
        "OSALLISTUMISHAKEMUSTEN J\u00c4TT\u00c4MINEN:",
        "Osallistumishakemusten toimitus m\u00e4\u00e4r\u00e4aikaan 1.12.2022 klo 12.00 menness\u00e4, jonka j\u00e4lkeen osallistumispyynt\u00f6 otetaan korjaustilaan ja uusia osallistumishakemuksia ei ",
        "voi j\u00e4tt\u00e4\u00e4. ",
        "Eli osallistumishakemuksia ei voi j\u00e4tt\u00e4\u00e4 1.12.2022 klo 12.01 - alkuvuonna 2023 v\u00e4lisen\u00e4 aikana. ",
        "",
        "Sopimus on voimassa toistaiseksi.",
        "",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 ei k\u00e4sittele osallistumishakemuksia kes\u00e4aikana (15.6.-15.8.). ",
        "",
        "",
        "",
        "",
        ""
      ],
      "newText": [
        "MIK\u00c4LI YRITYS ON HYV\u00c4KSYTTY YHTEIS\u00d6LLISEN ASUMISEN PALVELUNTUOTTAJAKSI 1.12.2022-4.1.2023, PALVELUTUOTTAJAN ",
        "EI TARVITSE TOIMITTAA UUTTA OSALLISTUMISHAKEMUSTA. ",
        "",
        "P\u00e4ij\u00e4t-H\u00e4meen hyvinvointialue (tilaaja) hankkii yhteis\u00f6llisen asumisen ja palveluiden tuottamista yksityisilt\u00e4 palveluntuottajilta osallistumispyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4 tarkemmin kuvatuin ehdoin.",
        "",
        "Hankittaville palveluille asetetut v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset on kuvattu osallistumispyynn\u00f6n liitteell\u00e4 yksi (1) olevalla palvelukuvauksella. ",
        "",
        "Kaikki ilmoittautujat, jotka t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t osallistumispyynn\u00f6ss\u00e4 asetetut vaatimukset, valitaan palveluntuottajiksi. ",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 ei k\u00e4sittele osallistumishakemuksia kes\u00e4aikana (15.6.-15.8.).",
        "",
        "Sopimus on voimassa toistaiseksi.",
        "",
        "",
        "",
        "",
        "",
        "",
        "",
        ""
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    },
    {
      "section": "VI.3",
      "label": "Lis\u00e4tiedot",
      "oldText": [
        "Lis\u00e4tietokysymyksi\u00e4 voi esitt\u00e4\u00e4 11.11.2022 klo 12 menness\u00e4 Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.",
        "",
        "Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusj\u00e4rjestelm\u00e4n kautta arviolta 16.11.2022 menness\u00e4.       ",
        "",
        "J\u00e4rjestelm\u00e4 l\u00e4hett\u00e4\u00e4 vastaukset automaattisesti kaikille osallistumispyynt\u00f6\u00f6n tutustuneille s\u00e4hk\u00f6postiviestin\u00e4. ",
        "Osallistujien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikk\u00f6 ei vastaa puhelimitse tai s\u00e4hk\u00f6postitse esitettyihin osallistumispyynt\u00f6\u00f6n liittyviin tiedusteluihin.",
        "",
        "Vain hankintayksik\u00f6n kirjallisesti, kilpailutusj\u00e4rjestelm\u00e4n kautta antamat lis\u00e4selvitykset ovat osallistuvaa sitovia.",
        "",
        "Osallistujan vastuulla on k\u00e4yd\u00e4 katsomassa kysymykset sek\u00e4 niihin annetut vastaukset sek\u00e4 k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 n\u00e4it\u00e4 mahdollisesti t\u00e4smennettyj\u00e4 tietoja hyv\u00e4kseen hakemusta j\u00e4tt\u00e4ess\u00e4\u00e4n. ",
        "",
        "Hakemuksen tekemist\u00e4 ja j\u00e4tt\u00e4mist\u00e4 koskevissa tietoteknisiss\u00e4 kysymyksiss\u00e4 ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydess\u00e4 Tarjouspalvelu.fi -tukeen.",
        "   ",
        ""
      ],
      "newText": [
        "Lis\u00e4tietokysymyksi\u00e4 voi esitt\u00e4\u00e4 osallistumispyynn\u00f6n voimassaoloaikana Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta. ",
        "",
        "Vastaukset julkaistaan Cloudia-kilpailutusj\u00e4rjestelm\u00e4n kautta v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kerran kuukaudessa.       ",
        "",
        "J\u00e4rjestelm\u00e4 l\u00e4hett\u00e4\u00e4 vastaukset automaattisesti kaikille osallistumispyynt\u00f6\u00f6n tutustuneille s\u00e4hk\u00f6postiviestin\u00e4. ",
        "Osallistujien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikk\u00f6 ei vastaa puhelimitse tai s\u00e4hk\u00f6postitse esitettyihin osallistumispyynt\u00f6\u00f6n liittyviin tiedusteluihin.",
        "",
        "Vain hankintayksik\u00f6n kirjallisesti, kilpailutusj\u00e4rjestelm\u00e4n kautta antamat lis\u00e4selvitykset ovat osallistuvaa sitovia.",
        "",
        "Osallistujan vastuulla on k\u00e4yd\u00e4 katsomassa kysymykset sek\u00e4 niihin annetut vastaukset sek\u00e4 k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 n\u00e4it\u00e4 mahdollisesti t\u00e4smennettyj\u00e4 tietoja hyv\u00e4kseen hakemusta j\u00e4tt\u00e4ess\u00e4\u00e4n. ",
        "",
        "Hakemuksen tekemist\u00e4 ja j\u00e4tt\u00e4mist\u00e4 koskevissa tietoteknisiss\u00e4 kysymyksiss\u00e4 ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydess\u00e4 Tarjouspalvelu.fi -tukeen.",
        "   ",
        ""
      ],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": []
    }
  ],
  "isCorrigendum": true,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": true,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "listedGreenCriteriaUsed": false,
    "justWorkingConditions": true,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": true,
    "solutionNewToBuyer": true,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": true,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-04T11:21:50.4998318",
  "dateCreated": "2023-01-04T11:21:50.1497601",
  "dateModified": "2023-01-09T08:00:13.0733269"
}