{
  "id": 113834,
  "procurementProjectId": 77498,
  "parentId": 111896,
  "noticeNumber": "2022-113834",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [
    "Tarjouspyynn\u00f6n liiteaineistoa on t\u00e4smennetty saapuneiden kysymysten perusteella. Esitetyt kysymykset ja vastaukset l\u00f6ytyv\u00e4t Tarjouspalvelusta."
  ],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 200,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 77498,
    "title": "Tiera 365 - Microsoft CSP-tuotteet sek\u00e4 niihin liittyv\u00e4t tukipalvelut",
    "contractType": 1,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "32ad3749-4c0e-45b5-60d1-08d78dec17d1",
      "information": {
        "officialName": "Kuntien Tiera Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "2362180-3",
        "nutsCodes": [
          "FI"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Tammasaarenkatu 1",
          "postalCode": "00180",
          "town": "Helsinki",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.tiera.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 16,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1024,
      "otherMainActivity": "ICT",
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 2,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "48000000",
        "name": "Ohjelmatuotteet ja tietoj\u00e4rjestelm\u00e4t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "72000000",
          "name": "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehitt\u00e4minen, Internet ja tuki",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Hankinnan kohteena on Microsoft CSP-tuotteet sek\u00e4 niihin liittyv\u00e4t tukipalvelut. Lis\u00e4ksi hankintaan kuuluvat Microsoft Perpetual-lisenssit ja Azure-palvelut sek\u00e4 optiona muita kolmansien osapuolien tuotteita.",
        " ",
        "Hankinnan tavoitteena on tarjota yhdess\u00e4 kumppanin kanssa kuntatoimijoille kilpailukykyinen Microsoft Cloud Service Provider- (CSP) ja Perpetual-hinnoittelu, Azure-palvelut sek\u00e4 tukipalvelut. Hankinta toteutetaan Tieran (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 my\u00f6s Tilaaja tai hankintayksikk\u00f6) k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n siten, ett\u00e4 tuotteet ovat j\u00e4lleenmyyt\u00e4viss\u00e4 Tieran Tilaajaorganisaatioille (Microsoft Tier 2 ep\u00e4suoran kanavan [indirect provider] mukaisesti). Tilaajaorganisaatio on m\u00e4\u00e4ritelty Sopimusluonnoksen liitteess\u00e4 1 M\u00e4\u00e4ritelm\u00e4t. Hankinnassa edellytet\u00e4\u00e4n tarjoajalta helppok\u00e4ytt\u00f6ist\u00e4 ja hyvin toimivaa Tilaajaorganisaatioiden k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n tarkoitettua itsepalveluportaalia tuotteiden hallintaan.",
        "",
        "Tilaaja (indirect reseller) j\u00e4lleenmyy tuotteet Tilaajaorganisaatioille inhouse-aseman perusteella.",
        "",
        "Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 5,
        "qualityCriteria": [
          {
            "criterion": "Laatu",
            "weighting": "0"
          }
        ],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {
          "weighting": "100"
        },
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 2,
        "months": 24,
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Mik\u00e4li molemmat optiokaudet k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n, jatkuu sopimus t\u00e4m\u00e4n j\u00e4lkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksen mukaisilla irtisanomisehdoilla."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella hankintailmoituksen kohdan: II.2.7) Sopimuksen, puitej\u00e4rjestelyn tai dynaamisen hankintaj\u00e4rjestelm\u00e4n kesto, mukaisesti.",
          "",
          "Lis\u00e4ksi Tarjoaja voi hinnoitella mahdollisia lis\u00e4palveluita optioina hintalomakkeen riveille 38-46."
        ],
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/tiera?id=417767&tpk=bf91fc5e-f06c-44a7-8819-ec9996755ea1",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Kuntien Tiera Oy",
      "nationalRegistrationNumber": "2362180-3",
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Tammasaarenkatu 1",
        "postalCode": "00180",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.tiera.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/tiera?id=417767&tpk=bf91fc5e-f06c-44a7-8819-ec9996755ea1",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena on Microsoft CSP-tuotteet sek\u00e4 niihin liittyv\u00e4t tukipalvelut. Lis\u00e4ksi hankintaan kuuluvat Microsoft Perpetual-lisenssit ja Azure-palvelut sek\u00e4 optiona muita kolmansien osapuolien tuotteita.",
      " ",
      "Hankinnan tavoitteena on tarjota yhdess\u00e4 kumppanin kanssa kuntatoimijoille kilpailukykyinen Microsoft Cloud Service Provider- (CSP) ja Perpetual-hinnoittelu, Azure-palvelut sek\u00e4 tukipalvelut. Hankinta toteutetaan Tieran (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 my\u00f6s Tilaaja tai hankintayksikk\u00f6) k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n siten, ett\u00e4 tuotteet ovat j\u00e4lleenmyyt\u00e4viss\u00e4 Tieran Tilaajaorganisaatioille (Microsoft Tier 2 ep\u00e4suoran kanavan [indirect provider] mukaisesti). Tilaajaorganisaatio on m\u00e4\u00e4ritelty Sopimusluonnoksen liitteess\u00e4 1 M\u00e4\u00e4ritelm\u00e4t. Hankinnassa edellytet\u00e4\u00e4n tarjoajalta helppok\u00e4ytt\u00f6ist\u00e4 ja hyvin toimivaa Tilaajaorganisaatioiden k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n tarkoitettua itsepalveluportaalia tuotteiden hallintaan.",
      "",
      "Tilaaja (indirect reseller) j\u00e4lleenmyy tuotteet Tilaajaorganisaatioille inhouse-aseman perusteella.",
      "",
      "Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ja sen liitteiss\u00e4.",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 1,
      "value": 25000000,
      "currency": "EUR"
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "48000000",
      "name": "Ohjelmatuotteet ja tietoj\u00e4rjestelm\u00e4t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [
      "Ks. ESPD-lomake ja osallistumispyynt\u00f6asiakirjat"
    ],
    "economicCriteriaToParticipate": true,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": true,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2022-11-24T11:35:08.9976685",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20221122-006155",
  "tedPublishRequestSentDate": "2022-11-22T11:30:39",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "228",
    "no_doc_ojs": "2022\/S 228-652612",
    "publication_date": "2022-11-25T08:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:652612-2022:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2022\/S 228-652612",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2022-12-08T16:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 3,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2022-12-08T16:05:00"
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2022-113834",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [
    {
      "section": "IV.2.2",
      "label": "Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten m\u00e4\u00e4r\u00e4aika",
      "oldText": [],
      "newText": [],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": [],
      "newDate": "2022-12-08T16:00:00",
      "oldDate": "2022-12-01T16:00:00"
    },
    {
      "section": "IV.2.7",
      "label": "Tarjousten avaamista koskevat ehdot",
      "oldText": [],
      "newText": [],
      "newNutsCodes": [],
      "newAdditionalCpvCodes": [],
      "oldAdditionalCpvCodes": [],
      "oldNutsCodes": [],
      "newDate": "2022-12-08T16:05:00",
      "oldDate": "2022-12-01T16:05:00"
    }
  ],
  "isCorrigendum": true,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": true,
    "lowCarbon": true,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "listedGreenCriteriaUsed": false,
    "justWorkingConditions": true,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": true,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2022-11-22T11:30:07.5016037",
  "dateCreated": "2022-11-22T11:30:07.2297585",
  "dateModified": "2022-11-25T08:00:32.8618799"
}