{
  "id": 108649,
  "procurementProjectId": 75421,
  "noticeNumber": "2022-108649",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 200,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 75421,
    "title": "Polttokelpoisten j\u00e4tteiden ker\u00e4ys ja kuljetus Paraisten kaupungin \u00c5selholmin ja Kolkon sek\u00e4 Naantalin kaupungin Pakinaisen ja Ruotsalaisen saarista",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "1a3d9c53-1683-46a2-2dce-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Lounais-Suomen J\u00e4tehuolto Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "1868393-8",
        "nutsCodes": [
          "FI1C1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Kuormakatu 17",
          "postalCode": "20380",
          "town": "Turku",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 27276826",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Katja Salmi",
        "mainUrl": "https:\/\/www.lsjh.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Kuntaomisteinen osakeyhti\u00f6",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 8,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "90511000",
        "name": "J\u00e4tteiden keruupalvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [
        {
          "code": "90512000",
          "name": "J\u00e4tteiden kuljetuspalvelut",
          "vocCodes": []
        }
      ],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": true,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": true,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI1C1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Pakinaisen ja Ruotsalaisen saaret sek\u00e4 \u00c5selholmin ja Kolkon saaret.",
        ""
      ],
      "descrProcurement": [
        "Kuljetusurakka suoritetaan yksikk\u00f6urakkahintana, joka pit\u00e4\u00e4 sis\u00e4ll\u00e4\u00e4n kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset (alv 0 %). Yksikk\u00f6urakkahintaan sis\u00e4ltyv\u00e4t alla olevat ty\u00f6suoritteet",
        "- ker\u00e4ysv\u00e4lineen tyhjennys ",
        "- kuljetuksen ja kuormauksen yhteydess\u00e4 pudonneiden roskien poistaminen ",
        "- ker\u00e4ysv\u00e4lineen ulkopuolella olevien polttokelpoisten j\u00e4tteiden laittaminen astiaan ",
        "- ajoneuvop\u00e4\u00e4tteelle sovittujen kirjausten tekeminen",
        "- valokuvan ottaminen tarvittaessa kohteesta\/ker\u00e4ysv\u00e4lineest\u00e4",
        "- polttokelpoisten j\u00e4tteiden kuljetus LSJH:n ilmoittamiin vastaanottopaikkoihin",
        "- ker\u00e4ysv\u00e4lineiden j\u00e4tteen punnitus ja painon kirjaaminen autop\u00e4\u00e4tteelle",
        "",
        "Urakoitsija on antanut kaksi erillist\u00e4 yksikk\u00f6urakkahintaa:",
        "- Yksikk\u00f6urakkahinta Pakinaisen ja Ruotsalaisen j\u00e4tteiden tyhjennyskierrokselle, kummankin saarten astiatyhjennykset tehd\u00e4\u00e4n aina saman tyhjennyskierroksen yhteydess\u00e4, \u20ac\/tyhjennyskierros.",
        "- Yksikk\u00f6urakkahinta \u00c5selholmin ja Kolkon j\u00e4tteiden tyhjennyskierrokselle, kummankin saarten astiatyhjennykset tehd\u00e4\u00e4n aina saman tyhjennyskierroksen yhteydess\u00e4, \u20ac\/tyhjennyskierros.",
        "",
        "Yksikk\u00f6urakkahinta on tyhjennyskierroskohtainen, ei ker\u00e4ysv\u00e4linekohtainen.",
        "",
        "Tilaajan j\u00e4rjest\u00e4m\u00e4\u00e4n kuljetukseen kuulumattomien j\u00e4tteiden kuljetus samassa kuormassa on kielletty."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2023-01-01T00:00:00",
        "endDate": "2026-12-31T00:00:00",
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1\u201324 kuukautta edellytt\u00e4en, ett\u00e4 urakoitsijan ty\u00f6suoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisess\u00e4 tilanteessa. "
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1\u201324 kuukautta edellytt\u00e4en, ett\u00e4 urakoitsijan ty\u00f6suoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisess\u00e4 tilanteessa. "
        ],
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/lsjh?id=415260&tpk=5d77f48c-4b83-4451-b7d3-e7797358f898",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Lounais-Suomen J\u00e4tehuolto Oy",
      "nationalRegistrationNumber": "1868393-8",
      "nutsCodes": [
        "FI1C1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Kuormakatu 17",
        "postalCode": "20380",
        "town": "Turku",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 27276826",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Katja Salmi",
      "mainUrl": "https:\/\/www.lsjh.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/lsjh?id=415260&tpk=5d77f48c-4b83-4451-b7d3-e7797358f898",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Katja Salmi",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 27276826"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Urakka sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 sopimuksen mukaisilla yksikk\u00f6urakkahinnoilla polttokelpoisten j\u00e4tteiden ker\u00e4yksen ja kuljetuksen nosturilaittein varustetulla kalustolla sis\u00e4lt\u00e4en ker\u00e4ysv\u00e4lineiden jakeiden punnitukset. Urakka-alueeseen kuuluvat Naantalin kaupunkiin kuuluvat Pakinaisen ja Ruotsalaisen saaret sek\u00e4 Paraisten kaupunkiin kuuluvat \u00c5selholmin ja Kolkon saaret.",
      "",
      "Sopimusmallissa (liite 1) esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sis\u00e4ltyvi\u00e4 minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekem\u00e4ll\u00e4 sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Urakoitsija velvoitetaan hyv\u00e4ksym\u00e4\u00e4n sopimusmallin sis\u00e4lt\u00f6 sellaisenaan.",
      ""
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "90511000",
      "name": "J\u00e4tteiden keruupalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": true,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2022-09-21T12:25:03.6185079",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20220919-006336",
  "tedPublishRequestSentDate": "2022-09-19T12:20:51",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "184",
    "no_doc_ojs": "2022\/S 184-519718",
    "publication_date": "2022-09-23T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:519718-2022:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2022\/S 184-519718",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2022-10-21T13:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 1,
    "tendersMustBeValidUntil": "2023-01-31T00:00:00",
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2022-10-21T13:03:00",
      "place": [
        "Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten avaamisen j\u00e4lkeen tutkitaan tarjousten tarjouspyynn\u00f6n mukaisuus. Tarjouspyynt\u00f6\u00e4 vastaamattomat tarjoukset hyl\u00e4t\u00e4\u00e4n. Tarjouspyynn\u00f6n mukaisten tarjousten v\u00e4lill\u00e4 suoritetaan tarjousten vertailu."
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2022-108649",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": true,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [
      {
        "url": "http:\/\/www.lautta.net\/"
      }
    ],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": true,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2022-09-19T12:20:20.132449",
  "dateCreated": "2022-09-19T12:20:19.2543211",
  "dateModified": "2022-09-23T07:00:10.8240065"
}