{
  "id": 108648,
  "procurementProjectId": 73578,
  "parentId": 105424,
  "noticeNumber": "2022-108648",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 300,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 73578,
    "title": "Matkapalvelut asevelvollisille linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteeseen 2022-2024",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "6009\/2022",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "9dcad092-7f3b-41cf-2cb5-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Puolustusvoimien logistiikkalaitos",
        "nationalRegistrationNumber": "0952029-9",
        "nutsCodes": [
          "FI197"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 69",
          "postalCode": "33541",
          "town": "Tampere",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.puolustusvoimat.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 1,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 2,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "63000000",
        "name": "Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Hankintayksikk\u00f6 pyyt\u00e4\u00e4 tarjoustanne asevelvollisten matkapalveluiden tuottamiseen linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteeseen t\u00e4m\u00e4n tarjouspyynn\u00f6n ja sen liitteiden mukaisesti.",
        "",
        "Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen asevelvollisten matkapalvelut vuosille 2022-2024.",
        "",
        "Asevelvollisten tulee pysty\u00e4 matkustamaan mahdollisimman kattavasti eri manner-Suomen tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten toimialueilla. Matkustusoikeuden tulee k\u00e4yd\u00e4 varuskuntien l\u00e4heisyyteen kulkeviin vuoroihin (joukko-osastotiedot: https:\/\/puolustusvoimat.fi\/joukko-osastot.) Lis\u00e4ksi yhten\u00e4isen matkapalveluj\u00e4rjestelm\u00e4n tulee olla valmiina ja toiminnassa sopimuskauden alkaessa. Matkapalveluj\u00e4rjestelm\u00e4 sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 matkustusoikeuden hankinnan, keskitetyn aikatauluj\u00e4rjestelm\u00e4n ja clearingin.",
        "",
        "Matkapalvelut sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t v\u00e4hint\u00e4\u00e4n seuraavat palvelut:",
        "\u2022 Asevelvollisen on kyett\u00e4v\u00e4 hankkimaan digitaalinen matkustusoikeus mobiilisovelluksesta kertak\u00e4ytt\u00f6- ja\/tai kestokoodilla (mobiilisovellus voi olla mobiililaitteille optimoitu verkkosivu tai erillinen mobiilisovellus)",
        "\u2022 Asevelvollisille on kyett\u00e4v\u00e4 vaihtoehtoisesti hankkimaan matkustusoikeus selainpohjaisesta j\u00e4rjestelm\u00e4st\u00e4 Puolustusvoimien maksuaikakortilla (esim. Mastercard) tai koodilla ",
        "\u2022 Koodien mahdollistettava matkaketjujen hankkiminen linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteeseen",
        "\u2022 Matkat manner-Suomen tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten toimialueilla mahdollisimman kattavasti",
        "\u2022 Asevelvollisen on kyett\u00e4v\u00e4 rekister\u00f6itym\u00e4\u00e4n palvelun k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4ksi helppok\u00e4ytt\u00f6isesti",
        "\u2022 Keskitetty ajantasainen aikatauluj\u00e4rjestelm\u00e4n ja hintatietojen yll\u00e4pito sovelluksessa sek\u00e4 selainpohjaisessa j\u00e4rjestelm\u00e4ss\u00e4",
        "\u2022 Mobiilij\u00e4rjestelm\u00e4n ja selainpohjaisen j\u00e4rjestelm\u00e4n yll\u00e4pito ",
        "\u2022 Matkustusoikeuksien k\u00e4yt\u00f6n valvontamahdollisuus selainpohjaisessa j\u00e4rjestelm\u00e4ss\u00e4 hallintoyksik\u00f6iss\u00e4 ",
        "\u2022 Matkojen selvitys ja keskitetty kuukausilaskutus ",
        "\u2022 Kuukausittainen s\u00e4hk\u00f6inen raportointi ja seuranta ",
        "\u2022 Yleinen mobiilisovelluksen ja sovellusteknologian kehitysty\u00f6 sopimuskauden aikana - mm. helppok\u00e4ytt\u00f6isyys, k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4yst\u00e4v\u00e4llisyyden, ja sovelluksen toimintavarmuuden parantaminen ja p\u00e4ivitt\u00e4minen jne.",
        "\u2022 K\u00e4ytt\u00e4jille ohjeet matkaketjun lunastamiseen koodilla mobiilisovelluksesta ja selainpohjaiseen j\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n osto-ohje tai osto koodilla. Ohjeet tulee olla toimitettuna Puolustusvoimille viimeist\u00e4\u00e4n 1.10.2022 menness\u00e4",
        "",
        "Hankinnan kokonaisarvioitu, sitoutumaton kokonaisarvo sopimuskaudella on enint\u00e4\u00e4n 1 700 000 euroa (alv. 0 %) ja kokonaismatkam\u00e4\u00e4r\u00e4 arviolta on n. 150 000 matkaa. Hankinnan kokonaisarvo sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 asevelvollisten matkat ja palvelukustannukset sopimuskaudella. Arvio perustuu vuoden 2019, 2020 ja 2021 matkam\u00e4\u00e4riin. Tarkkaa arviota on vaikea antaa, koska on ep\u00e4varmaa, miten matkustus palautuu COVID-19 pandemiatilanteen muututtua l\u00e4hemm\u00e4s pandemiaa edelt\u00e4nytt\u00e4 aikaa.",
        "",
        "Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja v\u00e4himm\u00e4isvaatimukset ovat tarjouspyynn\u00f6n liitteen\u00e4.",
        "",
        "Hankinnassa noudatetaan t\u00e4m\u00e4n tarjouspyynn\u00f6n liitteen\u00e4 olevia sopimusehtoja (sopimusluonnos liite 3) sek\u00e4 Julkisten hankintojen yleisi\u00e4 sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut Huhtikuu 2022 \/ P\u00e4ivitysversio) niilt\u00e4 osin kuin t\u00e4ss\u00e4 tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 tai sopimusluonnoksessa (liite 3) ei ole toisin mainittu.",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 valitsee kilpailutuksen perusteella yhden toimittajan sopimuskaudeksi ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa sopimuksen."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2022-09-19T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 1,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": [
          {
            "conclusionDate": "2022-09-19T00:00:00",
            "contractNumber": "PVSOP 345\/2022",
            "contractTitle": "Matkapalvelut asevelvollisille linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteeseen 2022-2024",
            "numberOfTenders": {
              "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
              "total": 2,
              "sme": 1,
              "electronic": 2
            },
            "disagreeContractorInformationToBePublished": false,
            "contractors": [
              {
                "officialName": "Oy Matkahuolto Ab",
                "nationalRegistrationNumber": "FI01113939",
                "nutsCodes": [
                  "FI"
                ],
                "postalAddress": {
                  "streetAddress": "Kaivokatu 10A",
                  "postalCode": "00100",
                  "town": "Helsinki",
                  "country": "FI"
                },
                "isSmallMediumEnterprise": false,
                "validationState": 0
              }
            ],
            "initialEstimatedValueOfContract": {},
            "finalTotalValue": {
              "type": 1,
              "value": 1550000,
              "currency": "EUR"
            },
            "likelyToBeSubcontracted": false,
            "valueOfSubcontract": {},
            "notPublicFields": {
              "communityOrigin": false,
              "nonCommunityOrigin": true,
              "countries": [],
              "awardedToTendererWithVariant": false,
              "abnormallyLowTendersExcluded": false
            }
          }
        ]
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Puolustusvoimien logistiikkalaitos",
      "nationalRegistrationNumber": "0952029-9",
      "nutsCodes": [
        "FI197"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 69",
        "postalCode": "33541",
        "town": "Tampere",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.puolustusvoimat.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen asevelvollisten matkapalvelut vuosille 2022-2024. Matkapalvelut sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteen, niiden k\u00e4yt\u00f6n mahdollistavat matkustusoikeuden hankinnan sek\u00e4 matkapalveluiden myynti- ja laskutusj\u00e4rjestelm\u00e4n. ",
      "",
      "Matkapalveluiden tulee sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 v\u00e4hint\u00e4\u00e4n markkinaehtoinen kaukoliikenne sek\u00e4 soveltuvin osin mahdollisimman kattavasti kunnallinen, seudullinen ja elinkeino-, liikenne- ja ymp\u00e4rist\u00f6keskusten (ELY) ostoliikenne. K\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 matkapalveluiden on katettava p\u00e4\u00e4osaltaan varuskuntien l\u00e4heisyyteen kulkevat vuorot. T\u00e4ll\u00e4 mahdollistetaan asevelvollisten matkustaminen varuskunnan ja kotipaikkakunnan v\u00e4lill\u00e4 (tai asuinpaikkakunnan taikka erityisest\u00e4 syyst\u00e4 my\u00f6s muulle sellaiselle paikkakunnalle Suomessa, jonne h\u00e4nell\u00e4 on erityisi\u00e4 henkil\u00f6kohtaisia siteit\u00e4). Matkapalveluiden tarjontaa on mahdollista laajentaa sopimuskauden aikana."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "63000000",
      "name": "Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "totalValue": {
      "type": 1,
      "value": 1550000,
      "currency": "EUR"
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2022-09-21T12:20:04.1233061",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20220919-006321",
  "tedPublishRequestSentDate": "2022-09-19T12:17:59",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "184",
    "no_doc_ojs": "2022\/S 184-520621",
    "publication_date": "2022-09-23T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:520621-2022:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": [
        {
          "name": "R612",
          "valid": false,
          "severity": "WARNING",
          "message": "AWARD_CONTRACT[1]\/\/TENDERS[ missing NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU]: S5-02-02: Information about tenders: all information of this section is required."
        },
        {
          "name": "R612",
          "valid": false,
          "severity": "WARNING",
          "message": "AWARD_CONTRACT[1]\/\/TENDERS[ missing NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU]: S5-02-02: Information about tenders: all information of this section is required."
        }
      ]
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2022\/S 184-520621",
  "previousNoticeOjsNumber": "2022\/S 138-394570",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": true,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [
      "Aiempi hankinta (4529\/2022) jouduttiin keskeytt\u00e4m\u00e4\u00e4n, valintaperusteita muuttamaan ja laittamaan hankinta uuteen tarjouskilpailuun (6009\/2022), koska aiemmassa tarjouspyynn\u00f6n hintaliitteess\u00e4 oli virhe eik\u00e4 hintaliitteen ohjeistus ollut tarpeeksi selke\u00e4, jotta tarjoajat olisivat voineet antaa vertailukelpoisia tarjouksia. T\u00e4st\u00e4 syyst\u00e4 uuteen tarjouskilpailutukseen valittiin nopeutettu avoin menettely, jotta asevelvollisten matkapalvelut saadaan k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n alkuper\u00e4isess\u00e4 aikataulussa 1.10.2022 alkaen. ",
      "",
      "Lis\u00e4ksi kilpailutuksen perusteella valittava palveluntarjoaja tarvitsee kaiken j\u00e4ljell\u00e4 olevan ajan valmisteluihin, jotta vaatimukset t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4 j\u00e4rjestelm\u00e4 saadaan asevelvollisten k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n alkuper\u00e4isen aikataulun mukaisesti. Jos vaadittaville valmisteluille j\u00e4\u00e4 v\u00e4hemm\u00e4n aikaa, hankintayksikk\u00f6 joutuu sopimuksettomaan tilaan aikaisemman sopimuksen p\u00e4\u00e4ttyess\u00e4 30.9.2022, kun uutta, vaatimukset t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4\u00e4 palvelua ei saada k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n 1.10.2022."
    ],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2022-108648",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": false,
    "validationState": 0
  },
  "annexes": {},
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2022-09-19T12:17:29.3724338",
  "dateCreated": "2022-09-19T12:17:29.0579309",
  "dateModified": "2022-09-23T07:00:10.5446713"
}