{
  "id": 108621,
  "procurementProjectId": 75406,
  "noticeNumber": "2022-108621",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9902,
  "project": {
    "id": 75406,
    "title": "Kivirannan katusaneeraukset -urakka",
    "contractType": 4,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "2440\/02.08.03.03\/2022",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "faf8f6cf-3108-4552-2ceb-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Tornion kaupunki",
        "nationalRegistrationNumber": "0193524-6",
        "nutsCodes": [
          "FI1D7"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Suensaarenkatu 4",
          "postalCode": "95400",
          "town": "Tornio",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.tornio.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 4,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "45222000",
        "name": "Muiden teknisten rakenteiden kuin siltojen, tunnelien ja kuilujen rakennusty\u00f6t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1D7"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [
        "Tornio, Kivirannan kaupunginosa."
      ],
      "descrProcurement": [
        "Tornion kaupunki pyyt\u00e4\u00e4 tarjouksia Kivirannan katusaneerausten kokonaisurakasta. ",
        "",
        "Kohteena on Tornion kaupungin Kivirannan kaupunginosassa sijaitsevat Kaskitie, Lanatie, Jyr\u00e4tie, Onninpolku ja Kumpum\u00e4enpolku, joissa uusitaan katujen rakennekerrokset ja kuivatus sek\u00e4 vesihuolto. My\u00f6s urakka-alueen jalankulku- ja py\u00f6r\u00e4ilyv\u00e4yl\u00e4t uusitaan. Lis\u00e4ksi Isopalontien varressa sijaitsevalta j\u00e4tevesipumppaamolta Kivirannan koululle saakka uusitaan vesihuoltolinjat. Tornion Energia Oy laatii s\u00e4hk\u00f6- ja valaistussuunnitelmat. Tilaaja uusii katuvalaistuksen katu-urakan yhteydess\u00e4 omana erillishankintanaan. Asfaltointi ja tiemerkinn\u00e4t toteutetaan tilaajan erillishankintana urakan valmistuttua. ",
        "",
        "Tilaaja suorittaa l\u00e4ht\u00f6kohtaisesti ty\u00f6maan mittaukset ja tarkepiirustusten teon omana ty\u00f6n\u00e4 ja urakkatarjous lasketaan t\u00e4ll\u00e4 l\u00e4ht\u00f6olettamalla. Tilaaja pyyt\u00e4\u00e4 kuitenkin n\u00e4ist\u00e4 t\u00f6ist\u00e4 tarjoajilta erillist\u00e4 optiohintaa ja voi urakkaohjelmassa mainitusta poiketen tilata mittausty\u00f6t katu-urakoitsijalta niin p\u00e4\u00e4tt\u00e4ess\u00e4\u00e4n.",
        "",
        "Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kokonaisurakan urakoitsija toimii p\u00e4\u00e4urakoitsijana. Kokonaisurakka suoritetaan yksikk\u00f6hintaisena kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta.",
        "",
        "Kokonaisurakkaan sis\u00e4ltyv\u00e4t kaikki rakennusty\u00f6t asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, ty\u00f6maapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja p\u00e4\u00e4urakoitsijan velvoitteet mukaan lukien ty\u00f6maan johtovelvollisuudet sek\u00e4 p\u00e4\u00e4toteuttajan velvoitteet.",
        "",
        "Tilaaja edellytt\u00e4\u00e4, ett\u00e4 tarjoaja on tutustunut urakkakohteeseen tilaajan valvojan kanssa ennen tarjouksen j\u00e4tt\u00e4mist\u00e4.",
        "",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 4,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2023-04-01T00:00:00",
        "endDate": "2023-09-30T00:00:00",
        "canBeRenewed": true,
        "renewalDescription": [
          "Sopimuksen alkamisaikaa voidaan muuttaa urakkaneuvottelussa. Urakka-aikataulun mukainen sopimuksen jatkaminen on mahdollista, jos Tilaaja niin p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4."
        ]
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": true,
        "optionsDescription": [
          "Optiona pyydet\u00e4\u00e4n tarjous ty\u00f6maamittauksista, mukaanlukien tarkemittaukset ja -piirustukset. Tilaaja p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 option hankinnasta. "
        ],
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/tornio?id=414622&tpk=d02f8cdd-d2a0-4f2e-888f-ac1e8716c44e",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Tornion kaupunki",
      "nationalRegistrationNumber": "0193524-6",
      "nutsCodes": [
        "FI1D7"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Suensaarenkatu 4",
        "postalCode": "95400",
        "town": "Tornio",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.tornio.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/tornio?id=414622&tpk=d02f8cdd-d2a0-4f2e-888f-ac1e8716c44e",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Tornion kaupunki pyyt\u00e4\u00e4 tarjouksia Kivirannan katusaneerausurakasta.",
      "",
      "Rakennuspaikkana on Tornion Kivirannan kaupunginosa osoitteissa Lanatie, Kaskitie, Jyr\u00e4tie, Onninpolku ja Kumpum\u00e4enpolku, 95410 TORNIO.",
      "",
      "Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kokonaisurakan urakoitsija toimii p\u00e4\u00e4urakoitsijana.",
      "",
      ""
    ],
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "45222000",
      "name": "Muiden teknisten rakenteiden kuin siltojen, tunnelien ja kuilujen rakennusty\u00f6t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2022-09-19T09:08:32.9434489",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "national": {
      "additionalProcedureInformation": [
        "Hankintaa ei ole jaettu osakokonaisuuksiin, koska hankinnan kohde muodostaa sellaisen luontevan kokonaisuuden, jota ei ole tarkoituksenmukaista jakaa usealle eri toimijalle.",
        "",
        "Tarjous ja pyydetyt todistukset ja liitteet tulee toimittaa suomen kielell\u00e4, tarjousasiakirjat ovat saatavilla vain suomen kielell\u00e4. ",
        "",
        "Tarjouksen tekemisest\u00e4 tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.",
        "",
        "Tarjouspyynt\u00f6\u00e4 koskevat asiakirjat ovat t\u00e4m\u00e4n hankintailmoituksen liitteen\u00e4 ja ovat vapaasti ja maksutta saatavissa tarjouspalvelu.fi-portaalissa.  ",
        "",
        "TARJOUSTEN K\u00c4SITTELY",
        "",
        "Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6",
        "1. Avaa tarjoukset",
        "2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset",
        "3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynn\u00f6n mukaisuuden",
        "4. Vertailee tarjoukset",
        "5. Pyyt\u00e4\u00e4 ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset",
        "6. Tekee hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksen ja antaa p\u00e4\u00e4t\u00f6ksen tiedoksi kaikille tarjoajille",
        "7. Solmii urakkasopimuksen voittajan kanssa. Urakkasopimus syntyy vasta kirjallisen urakkasopimuksen allekirjoittamisella  "
      ],
      "transparencyType": 0,
      "limitedNumberOfParticipants": false,
      "numberOfParticipants": 0
    },
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2022-10-31T16:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 6,
    "tenderOpeningConditions": {
      "openingDateAndTime": "2022-11-01T12:00:00",
      "place": [
        "Tornion Hankintapalvelut, Suensaarenkatu 4, Tornio"
      ],
      "informationAboutAuthorisedPersons": [
        "Tilaisuus ei ole julkinen."
      ]
    },
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Radanrakentajantie 5",
        "postalCode": "00520",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": true,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2022-09-19T09:08:32.9372038",
  "dateCreated": "2022-09-19T09:08:32.9007471",
  "dateModified": "2022-09-19T09:08:32.9446332"
}